Partnerskie związki numerologicznej Dziewiątki

Partnerskie związki numerologicznej Dziewiątki. Numerologiczna Dziewiątka zamyka cykl rozważań, na temat tego, jak realizują się uczuciowo poszczególne wibracje. Dziewiątki, to indywidualiści o wielkiej wewnętrznej sile, pozbawione egoizmu, trochę niepraktyczne, ale bardzo hojne. To idealiści i romantycy, hojni i życzliwi. Często wybierają taki zawód, w którym mogą się spełniać służąc innym. Więcej na temat numerologicznych Dziewiątek przeczytasz tutaj.

Jak zatem układają się partnerskie związki numerologicznej Dziewiątki? O tym poniżej:

9 + 1

Partnerski związek dziewiątki z jedynką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).
Dziewiątka jest skromna i ostrożna, realizuje siebie poprzez służbę słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju. Potrzebuje kontaktu z wodą i doświadczania przestrzeni, przez spacery czy podróże.

Powinna także dbać o uaktywnienie swego talentu artystycznego, który przejawia się w zdolnościach do gry perkusji i tanecznych. Jedynka pragnie samospełnienia, bycia przywódcą i inicjowania nowości. Potrzebuje niezależności, sportowej rywalizacji i zdobywania. Jej pasją jest pionierskie odkrywanie nowych możliwości samorealizacji.
Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i impulsywności, uporu, kłótni i złości. Niebezpieczny dla jedynki jest nadmiar ambicji, karierowiczostwo, nerwowość i niezdecydowanie.

Jaki to związek?

Związek ten jest trudnym zespoleniem, przy wzajemnym poszanowaniu może stworzyć silną, aktywną rodzinę.
Zawodowy związek dziewiątki z jedynką łączy skromnego i wrażliwego, idealistycznego wspomożyciela z ambitnym i kreatywnym przywódcą. Dziewiątka pragnie poprzez swoją pracę pomóc komuś, kogoś wesprzeć lub uzdrowić. Jedynka jest zainteresowana wyjątkową samorealizacją i podnoszeniem statusu społecznego.

9 + 2

Partnerski związek dziewiątki z dwójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).
Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych.

Dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom trzecim – spoza rodziny. Oboje partnerzy są skromni dziewiątka pragnie spełnić życiową powinność misjonarza wewnętrznej etyki i uniwersalnej miłości.

Dwójka jest współpracownikiem, szarą eminencją przedsięwzięć, doskonałym doradcą i przyjacielem. Dwójka waha się i miewa wątpliwości, jest skromna i do nowości podchodzi z rezerwą. Dba o dom i życie towarzyskie, do którego dziewiątkę często należy namawiać.

Partnerzy mogą zjednoczyć się w nauce rozwijającej wyczuwanie energii, sensytywną wrażliwość, zdolności mantyczne.
Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości, uporu. Dwójka musi w tym związku hamować skłonność do poddaństwa, hipokryzji, obojętności i naiwności.

Jaki to związek?

Związek ten ma szansę spełnienia i samorealizacji, jeśli będzie wsparty duchową ewolucją partnerów.
Zawodowy związek dziewiątki z dwójką łączy dyplomatycznego współpracownika z altruistycznym misjonarzem, który rozdaje siebie innym. Łączą ich ideały. Dwójka powinna unikać poddaństwa i obojętności. Dziewiątka uporu i kłótni.

9 + 3

Partnerski związek dziewiątki z trójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do uciekania w samotność, do zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).
Dziewiątka poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność mesjanistycznych ideałów.

Dziewiątka lubi działalność humanitarną lub charytatywną. Dla własnego dobra powinna aktywnie podróżować i przebywać blisko wody. W tym przypadku, połączona z artystycznie uzdolnioną trójką, może w pełni rozwinąć własny talent.

Dziewiątka zawsze działa, kierując się dobrem ogółu.

Trójka jest artystą, który pragnie sukcesu, satysfakcji i spełnienia własnych ambicji, potrafi wszędzie czuć się dobrze i odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest inteligentna, oczytana, czuła i wrażliwa. Związek dziewiątki z trójką jest połączeniem artystów, z których jeden poszukuje samospełnienia, a drugi pragnie uwrażliwić ludzkość.
Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i uciekanie w samotność. Trójka powinna wystrzegać się samotności, krytyki, zawiści, agresji i nadmiernej zmysłowości.

Jaki to związek?

Związek ten może przynieść altruistyczną rodzinę lub realizację na arenie międzynarodowej.
Zawodowy związek dziewiątki z trójką łączy duchowo dojrzałą osobowość pracującą dla wzniesienia ludzkości na wyższy poziom rozwoju z artystycznie uzdolnioną trójką poszukującą samospełnienia. Wspierając się wzajemnie, są w stanie tworzyć pokoleniowe dzieła.

9 + 4

Partnerski związek dziewiątki z czwórką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).
Dziewiątka jest partnerem samodzielnym, kieruje uwagę na zewnątrz związku, zajmuje się wspomaganiem słabszych i wdrażaniem w codzienne życie uniwersalnych wartości. Broni własnej wolności, niezależności i przestrzeni.

Dziewiątka posiada szczególne poczucie rytmu, talent do gry na perkusji i taneczny, a twórczość rozwijająca te zdolności pomaga jej zachować równowagę wewnętrzną.

Z czwórką łączy ją potrzeba oszczędzania. Dziewiątka spełnia się w każdej działalności charytatywnej i humanitarnej. Czwórka skupia się na pracy, systematyce planów i metodyczności podejmowanych działań. Rozwija się duchowo przez pracę, i praca jest dla niej emocjonalnym stabilizatorem. Nawykowo rozpamiętuje bolesne doświadczenia z przeszłości, dlatego potrzebuje partnera, który potrafi komunikować emocje i jest czuły na jej potrzeby.

Jest silna, wytrwała, wierna i odważna.
Dziewiątka musi opanować lęk, złość, kłótnie, nietowarzyskość, skłonność do prowokowania skrajnych sytuacji. Czwórka musi zapanować nad surowością, egoizmem, wsteczną uwagą i pamiętliwością. Oboje mają skłonność do uporu.

Jaki to związek?

Związek ten uczy dziewiątkę realnej oceny sytuacji, a czwórkę wrażliwości na innych.
Zawodowy związek dziewiątki z czwórką łączy ambitnego, charyzmatycznego, niezależnego przywódcę, wymagającego i sprawiedliwego, z pracowitym, systematycznym i rzetelnym wykonawcą. Dziewiątka poszukuje możliwości spełnienia swoich wewnętrznych ideałów, jest wrażliwa i chętnie pomaga, może więc być dla czwórki powiernikiem i przyjacielem.

9 + 5

Partnerski związek dziewiątki z piątką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

Dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony.

Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów. Altruistyczna dziewiątka, która koncentruje się na uczeniu innych wewnętrznej etyki, uniwersalnej miłości i otaczaniu opieką słabszych, potrzebuje niezależności, tak jak i jej partnerska piątka.

Piątka jednak dba o własną niezależność, o podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Piątka ciekawa świata ma zdolności handlowe i dyplomatyczne.

Dziewiątka powinna unikać impulsywności, złośliwości, uporu, samochwalstwa i bałaganu. Piątka powinna wystrzegać się nietolerancji, wybuchowości, egoizmu, lenistwa i słomianego zapału.

Jaki to związek?

To partnerstwo daje dziewiątce możliwość smakowania życia i naukę zdrowego egoizmu, a piątce uwrażliwienie na innych i głębię duchową.
Zawodowy związek dziewiątki z piątką jest partnerstwem altruistycznego przewodnika wprowadzającego w życie ideały z niespokojnym, czarującym swą osobowością podróżnikiem i psychologiem.

Dziewiątka uwrażliwia piątkę i ukierunkowuje jej rozproszone działania, powinna dbać o poczucie niezależności i wolności piątki, jednocześnie wymagając od niej konsekwencji w działaniu.

9 + 6

Partnerski związek dziewiątki z szóstką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).
Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać opieką i wprowadzać w życie ideały. Jest wrażliwa na krzywdy i potrzeby innych ludzi, jest skromna, ostrożna i uważna. Partnerów w tym związku łączy wrażliwość, humanitaryzm i zmysł artystyczny.

Szóstka dysponuje talentem manualnym, plastycznym, dziewiątka tanecznym i muzycznym. Mogą połączyć swe zdolności w tańcu. Dziewiątka zawsze będzie bardziej otwarta na potrzeby obcych niż najbliższych, co może burzyć równowagę szóstki pomimo jej tolerancji.

Szóstka jest całą sobą skupiona na tworzeniu ciepłej i radosnej rodziny, potrafi temu celowi podporządkować własne aspiracje i cele, często nawet rezygnując ze swoich ambicji i potrzeb.
Szóstka powinna unikać pozostawania w cieniu, nadopiekuńczości, wewnętrznej samotności i skrywanego cierpienia, aby nie popaść w melancholię i pesymizm. Dziewiątka musi wystrzegać się emocjonalnego bałaganu, wysługiwania się innymi, uporu, izolacji, impulsywności i zamknięcia w sobie.

Jaki to związek?

Związek ten wymaga wzajemnej podbudowy poczucia własnej wartości, sprzyja humanitarnej realizacji.
Zawodowy związek dziewiątki z szóstką łączy dwie artystycznie uwrażliwione istoty, równie altruistyczne i humanitarne. Dziewiątka jest silniejsza i przejawia skłonność do dominacji, zaś szóstka nawykowo staje w cieniu i wycofuje własne potrzeby dla wyższego dobra. Oboje partnerzy powinni dbać o podsycanie aspiracji i zdrowy egoizm.

9 + 7

Partnerski związek dziewiątki z siódemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uduchowionym inteligentem, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, ucieczki w osamotnienie i obsesji (7).
Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Wprowadza w życie ideały, potrzebuje wolności. Jest istotą bardzo niezależną i zwróconą uwagą na innych, a nie na najbliższych. Taka postawa daje możliwość tworzenia związku z siódemką poprzez pewną suwerenność partnerów.

Możliwa jest realizacja wspólnych planów, obie strony są jednak równie silne i przywiązane do swojej niezależności, dlatego potrzebują komunikacji emocji i mówienia o rzeczach ważnych dla nich samych. Dziewiątka nawykowo odsuwa swoje potrzeby a siódemka nawykowo stwarza dystans, jako barierę obronną. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk, sprawny fizycznie, zręczny i dociekliwy. Lubi zagrzebywać się w książkach.
Dziewiątka powinna unikać impulsywności i uporu, nie powinna stronić od towarzystwa, wysługiwać się innymi. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, nad aktywności, zarozumialstwa, pedantyzmu, używek i nihilizmu.

Jaki to związek?

Związek ten łączy dziewiątkę i siódemkę przez ich intuicję, współczucie, niezależność, indywidualizm, wrażliwość i duchowość.
Zawodowy związek dziewiątki z siódemką daje możliwość poczucia głębokiej intuicyjnej więzi duchowej. Praca dla obu partnerów jest dobrem i sposobem na przekazanie czegoś z siebie innym. Dziewiątka dzieli się swoją wiedzą i wrażliwością, a siódemka swymi odkryciami i owocami swej skrupulatnej pracy. Partnerzy powinni dbać o komunikację słowem.

9 + 8

Partnerski związek dziewiątki z ósemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).
Dziewiątka jest idealistą skupionym na zbawianiu świata i nauce uniwersalnej miłości. Jej partner to szalenie inteligentny przywódca, dysponujący zmysłem do interesów i pragnący prestiżu oraz satysfakcji finansowej. Misjonarz dziewiątka jest skromny, nie szuka poklasku, intensywnie pracuje, często bezinteresownie. Powinien dla własnej równowagi dbać o ekspresję artystyczną.

Ósemka – wojownik-szaman jest aktywny fizycznie, silny wewnętrznie. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji, ogromne zdyscyplinowanie i logikę. Dziewiątka poszukuje możliwości uwrażliwienia świata na potrzeby innych ludzi, krzewi tolerancję. Sława i rozgłos są dla niej marginesem altruistycznej pracy. Ósemka uczy świadomego kreowania swojego społecznego statusu przez samodyscyplinę i etykę, a duchowość swą rozwija przez iluminacje.
Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, kłótni, skąpstwa, złości, bałaganiarstwa i uporu. Ósemka nie może pozwolić sobie na autorytaryzm, obojętność i brutalność, podporządkowanie i konserwatyzm.

Jaki to związek?

Związek ósemki i dziewiątki łączy się w głębokim duchowy doświadczaniu świata, dziewiątka dba o wrażliwość ósemki, a ósemka dba o pozycję społeczną dziewiątki.
Zawodowy związek dziewiątki z ósemką to partnerstwo idealisty skłonnego rozdać, dla wsparcia potrzebujących, owoce swej pracy z silnym i realnie oceniającym rzeczywistość przywódcą. Dziewiątka szuka możliwości spełnienia wewnętrznej misji. Ósemka zaś jest zainteresowana zyskiem, znaczną pozycją społeczną i sukcesem.

9 + 9

Związek dziewiątek w relacji rodzic dziecko jest powołaniem do pracy dla innych, dla ludzkości, do wprowadzania ideałów w życie innych ludzi. Uczy dostrzegania innych istot, zwłaszcza słabszych, i otaczania ich opieką. Trudność tego związku polega na tym, że uwaga jest tu skierowana nie na rodzinę a na osoby z zewnątrz.

Dziecko dziewiątka powinno rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne, bazując na szczególnym poczuciu rytmu. Odczuwa potrzebę poznania świata przez podróże, przez poznawanie miejsc i ludzi. Ważna jest dla niego wolność doświadczania fizycznie przestrzeni i możliwość kontemplacji piękna przyrody.
Rodzic dziewiątka targany silną potrzebą pracy dla innych, osób spoza rodziny, powinien nauczyć się w relacji rodzicielskiej zdrowego egoizmu, jako formy zainteresowania dobrem i interesem własnego dziecka. Świadomość powołania dziecka dziewiątki do leczenia świata może spowodować, że dobro innych będzie zależne od siły psychicznej dziecka i od jego poczucia bezpieczeństwa.

Dziewiątka powinna posiadać w zestawieniu imion i nazwisk ambicję, pragnienie niezależności, zdolność do realnej oceny sytuacji i energię twórczą. Ważna jest komunikacja emocji przez słowo lub sztukę.

Jaki to związek?

Związek partnerski dwóch dziewiątek to duet szaleńców chcących zbawić świat. Jeśli ich imiona wnoszą siłę i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości, mogą stworzyć silny i solidny związek ukierunkowany na działalność humanitarną i opiekuńczą.
Jeśli wewnętrznie są słabi, będą wykorzystywani przez innych, mogą poświęcić życie utopijnym ideom. Jeśli nie posiadają zdolności komunikacji z otoczeniem, postawa zachowawcza przyniesie wzrost poczucia zagrożenia, podejrzliwość i upór, zrodzi samotność i wyobcowanie.

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter