Struktura Tarota

Struktura Tarota

Struktura Tarota Talia tarota składa się z  78 kart. Struktura tarota to Wielkie Arkana, w skład których wchodzi 22 karty zwane atutami oraz Małe Arkana zawierające 16 figur oraz 40 kart oznaczonych numerami. Karty Wielkich Arkanów uważa się za najważniejsze, odzwierciadlają one bowiem duchową podróż człowieka, od urodzenia do osiągnięcia pełni człowieczeństwa.  Dwadzieścia dwa atuty Wielkich Arkanów przedstawiają ścieżkę duchowego oświecenia, wykorzystując w tym celu archetypowe symbole, które odzwierciedlają nasze wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenia. Duchowa podróż przez Wielkie Arkana rozpoczyna się od Głupca, oznaczonego numerem 0, a kończy na XXI atucie Świat. Każdy z nas przychodzi na świat jako Głupiec, niewinna i ufna osoba, wolna od obaw i przebiegłości. Jest beztroski, radosny i gotowy na nowe przygody. Patrzy w niebo, a nie pod nogi, balansuje na krawędzi, ale zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że grozi mu niebezpieczeństwo. Często towarzyszy mu mały piesek, ma postać młodzieńca, ale może reprezentować także dziewczynę, kobietę. Pokazuje nasze własne Ja, wolne od codziennych trosk. Struktura Tarota Atut I -Mag, to karta prawdziwie magiczna pokazująca nasze uśpione umiejętności posługiwania się świadomością, energią, obiektywizmem i logiką. Dzięki nim możemy iść dalej w życie, ujawnić nasze życzenia i pragnienia. Ukryte, duchowe i wewnętrzne Ja, takie jak intuicja, nastroje, emocje i reakcje, reprezentuje Atut II – Arcykapłanka. Jest to karta tajemnicy i głębi. Kiedy Głupiec pozna już  zewnętrzne i wewnętrzne światy istnienia napotyka na swojej drodze archetypową Matkę – Atut III – Cesarzową. Kiedy ten atut pojawia się w rozkładzie uzyskujemy informację, że dana osoba jest zainteresowana małżeństwem, może też oznaczać ciążę, gdyż Cesarzowa, to płodność i macierzyństwo. Wsparciem dla macierzyńskiej troski Cesarzowej  jest Atut IV...
Samodzielne poznawanie Tarota

Samodzielne poznawanie Tarota

Samodzielne poznawanie Tarota Samodzielne poznawanie Tarota. Tarot, to potężne narzędzie i należy się nim posługiwać ostrożnie. Samodzielna nauka tarota to między innymi poznawanie znaczenia poszczególnych kart i ich interpretacja. Znaczący wpływ na użyteczność odczytywanego znaczenia ma nasze nastawienie do wiedzy zawartej w tarocie i od tego, o co i jak pytamy. Jeśli pytamy o proste sprawy codzienne – egzaminy, szkołę, pracę, finanse, często wystarcza krótkie spojrzenie na karty i mamy odpowiedź. Inaczej jest w przypadku skomplikowanych sytuacji życiowych. Otwórzmy umysł na płynące z kart informacje i nie starajmy się ich naginać do własnych potrzeb i celów. Samodzielne poznawanie tarota nie jest łatwe, ważnym czynnikiem jest tu talent wróżącego, ale trzeba pamiętać, że nie jest niemożliwe, ponieważ ucząc się nabywamy nowe umiejętności, które nam to ułatwiają. Im więcej włożymy pracy, tym lepsze mamy rezultaty. Mówiąc trywialnie „praktyka czyni mistrza”. Kiedy mamy do rozwiązania problem i szukamy odpowiedzi w kartach, najpierw  poszukajmy spokojnego miejsca, w którym nic nas nie będzie rozpraszać. Weźmy w ręce karty i sformułujmy pytanie. Zanim je rozłożymy, potrzymajmy je trochę myśląc o problemie, tasujmy je i pozwólmy, by ten problem zajął nasze myśli. Uwierzmy, że potrafimy udzielić odpowiedzi na postawione pytanie i rozumiemy, co karty chcą nam powiedzieć. Analizując rozłożone karty intuicyjnie reagujmy na widniejące na nich rysunki, mając na uwadze znane interpretacje ich znaczenia, pamiętając równocześnie o tym, że są one wprawdzie użyteczną wskazówką, ale z biegiem czasu  i nabytym doświadczeniem w pracy z kartami  odkryjemy wiele znaczeń, zależnych od takich czynników jak: położenie wśród innych kart, karty w bezpośrednim sąsiedztwie, ogólny klimat rozkładu. Samodzielne poznawanie tarota oprócz nauki znaczenia poszczególnych kart, to także praktykowanie różnych...