Struktura Tarota

Struktura Tarota

Struktura Tarota Talia tarota składa się z  78 kart. Struktura tarota to Wielkie Arkana, w skład których wchodzi 22 karty zwane atutami oraz Małe Arkana zawierające 16 figur oraz 40 kart oznaczonych numerami. Karty Wielkich Arkanów uważa się za najważniejsze,...
Samodzielne poznawanie Tarota

Samodzielne poznawanie Tarota

Samodzielne poznawanie Tarota Samodzielne poznawanie Tarota. Tarot, to potężne narzędzie i należy się nim posługiwać ostrożnie. Samodzielna nauka tarota, to między innymi poznawanie znaczenia poszczególnych kart i ich interpretacja. Znaczący wpływ na użyteczność...