Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Drogie „Siódemki” dzisiaj trochę informacji na wasz temat. Poczytajcie, pokażcie swoim bliskim, by łatwiej was było zrozumieć, a wam samym by łatwiej było iść przez życie. Czasem takie spojrzenie na siebie z dystansu bardzo ułatwia pokonanie słabości i ewentualnych ograniczeń. „Liczba 7 to FILOZOF, MISTYK, UCZONY, NAUCZYCIEL (NIOSĄCY ŚWIATŁO), PIEWCA KULTURY, FANTASTA, EPIKUREJCZYK, MENEDŻER. Jej słowami — kluczami są: wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret. „Władcą Siódemki jest Ketu, południowy węzeł księżycowy. Rządzi on ludźmi urodzonymi 7. 16 i 25 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drugi Życia lub Imienna wynosi Siedem. Najbardziej jest widoczny u ludzi, których Liczbą Duchową jest Siódemka.” Kiedy 7 dominuje Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Ludzie zdominowani przez liczbę Siedem żyją w oddaleniu od świata. Mogą być abstrakcyjnymi naukowcami, poetami, duchownymi lub mistykami. Są uzdolnieni intelektualnie i mają dar widzenia świata z dystansu, dar uogólnień i wyciągania abstrakcyjnych wniosków. Mimo iż nie pociągają ich sprawy materialne, mają zaufanie do materii, dogłębnie ją poznają i są dobrymi menedżerami. Jeśli liczba Siedem jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to twoja uwaga kierowana będzie na życie wewnętrzne, na jego jakość. Równocześnie zmuszony będziesz dogłębnie poznać materię — poprzez wyobcowanie z normalnego życia: dzięki ciału (przez kłopoty z nim), dzięki wierze (zakon, świątynia) lub dzięki poznaniu (praca naukowo-badawcza). Dzięki medytacji i analizie odkryjesz sens i nowe prawdy. Obdarzony jesteś wrażliwością i intuicją, która pomaga ci trafnie przewidywać wydarzenia. Interesujesz się wszystkim, co niematerialne. Jesteś z natury filozofem i pustelnikiem,...
Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Dzisiaj czas na numerologiczne „Szóstki”, ciepłe, rodzinne, służące innym radą i pomocą. Warto poczytać co na ten temat napisał w swojej książce „Numerologia – portret Numerologiczny” numerolog Henryk Rekus. A może uda się wam odszukać część siebie? „Liczba 6 to PRZYJACIEL LUDZI, NAUCZYCIEL, STRAŻNIK, ADWOKAT DIABŁA, OPOKA (NIEZMIENNY). Jej słowami kluczami są: miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia. Jaka jest 6? Szóstka symbolizuje zdolność samodzielnej budowy harmonii właściwej Trójce na sposób Dwójki poprzez widzenie dopełnień. Jest to liczba partnerstwa, współdziałania mimo różnic, liczba kompromisu i zgody na świat, jaki jest i ludzi, jacy są. Reprezentuje szczerość, niezawodność, uczciwość, wesołe usposobienie, tolerancję i optymizm. Dobrze przepracowana daje praktyczność, zdolność wyciągania korzyści i nauki z każdej sytuacji, poddanie, rozumienie struktury i praw świata. Negatywna stwarza wiecznych, bezpłodnych „buntowników bez powodu”, rozpaczliwie szukających w życiu akceptacji i nierozumiejących, dlaczego nie mogą jej znaleźć. Symbolizuje rodzinę, harmonię, miłość i służbę dla innych. Rządzi nią Wenus, planeta miłości i partnerstwa. Opiekuje się ona ludźmi urodzonymi 6, 15 i 24 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna po zsumowaniu daje Sześć. Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Liczba Sześć jest uważana za najszczęśliwszą ze wszystkich liczb od 1 do 9. Największymi szczęściarzami są „Szóstki” urodzone dwudziestego czwartego dnia miesiąca. Ludzie zdominowani przez liczbę Sześć są pełni harmonii, równowagi i stabilnego szczęścia. Cenią sobie życie w rytmie cyklicznego czasu: powrotów i przemian. Mają usposobienie spokojne, cenią wszystko, co trwałe: ognisko domowe, spokój, życie rodzinne, miłość i potomstwo. Są przyjaciółmi życia pod wszystkimi postaciami. Brakuje im tylko wytrwałości i samozaparcia;...
Piątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Piątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Piątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym Piątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Drogie numerologiczne „Piątki”! Dzisiaj coś o was i dla was. Warto poczytać jak postrzegani jesteście przez numerologów. Można się wiele o sobie dowiedzieć i nauczyć, a przy okazji zrozumieć siebie, a może swojego Partnera lub Partnerkę życiową. Zapraszam do lektury tekstu z książki „Numerologia – Portret Numerologiczny” autorstwa Henryka Rekusa, której obszerne fragmenty tu zamieszczam. „Liczba 5 to WĘDROWIEC, PISARZ, BADACZ (ZGŁĘBIAJĄCY), KOLEKCJONER DOŚWIADCZEŃ, OBSERWATOR. Jej słowami – kluczami są: siła życia, doświadczenie, zmiana, wolność, miłość, seks.” „Piątka przypisywana jest wodzom i przywódcom z powołania. Symbolizuje władzę, dostojeństwo, króla, trwanie, potęgę, majestat, charyzmę, posłuch wśród innych, zdolność wpływania na ludzi, zapalania ich do swoich idei, zmiany, poszukiwania, wolność i doświadczenie. Rządzi świadomym używaniem woli, inteligencją, błyskotliwością i erudycją. Mówi o szczególnych darach losu, o talentach i zdolnościach człowieka. Jest pełnią człowieczeństwa, zdolnością do jednoznacznych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Piątka liczbą dominującą Manifestując się pozytywnie daje siłę woli i charakteru, bystrość, komunikatywność, charyzmę, wielkoduszność, szlachetność, dobre serce, rycerskość. Manifestując się negatywnie daje wygórowane ambicje, lenistwo, niekompetencję, ograniczoność, egotyzm, żądzę władzy i panowania. W tabeli przeciwieństw przypisuje się jej awanturniczość, nerwowość, wszech stronność, niepewność, seksualizm. Niespokojny, niejednolity, niesolidny charakter Piątki wynika z jej środkowego położenia, między liczbami od 1 do 9, tak, że „zwraca się w obydwie strony”. Piątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Władcą Piątki jest Merkury, opiekujący się ludźmi urodzonymi 5, 14 i 23 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna wynosi Pięć. Najwyraźniej jest widoczny w Liczbie Duchowej.” …. „Mając naturę duchowo-materialistyczną, racjonalną, analityczną i krytyczną, są inteligentni i praktyczni. Lubią...