Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi

Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi

Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi. Krótką prezentację kolejnych liczb mistrzowskich rozpoczyna liczba 44, która obdarza swoich podopiecznych nieprzeciętną osobowością i magnetyzmem.  Liczba 44 to wibracja wolności wewnętrznej, osoby nią obdarzone przedstawiają swoje racje i nikogo do nich nie przekonują, nie próbują nikogo naginać do swoich racji, wyrażają je i na tym poprzestają, szanują wolność innych, zachowując własną. Liczba 44 to STWÓRCA – NISZCZYCIEL Jej Słowami-kluczami są: wytrwałość, opanowanie, magnetyzm, silna wola, idealizm. Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi Liczba 44 jest to liczba avatarów, inkarnacji Boga schodzących na Ziemię. Używanie jej mocy dla własnych celów redukuje ją do Ósemki i człowiek stacza się do Piekła, gdzie jego cierpienie jest niewyobrażalne. Przepracowanie jej bez pomocy Boga jest niemożliwe. Wymaga wielkiego poddania, pokory, medytacji, zrozumienia sensu wszystkiego. jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to masz nie­przeciętną osobowość i liczne zalety — jak: wytrwałość, zdolność panowania nad sobą, silna wola, magnetyzm. Najważniejszą z nich jest talent organizacyj­ny i kierowanie się wzniosłymi ideałami. Inne twoje cechy Dzięki wyjątkowej inteligencji i pomy­słowości potrafisz znaleźć wyjście z każdej sytuacji i odważnie stawiasz czoła trudnościom. Jesteś pracowity, systematyczny i wytrwały. Bogata wyobraźnia pozwala ci ogarnąć całość i stworzyć najlepszy plan działania. Masz wszechstronne predyspozycje do tego, by kierować innymi. Potrafisz poświęcić się dla innych i okazać pomoc potrzebującym. Angażował się będziesz w działanie społeczne i charytatywne. Dążył będziesz do poprawy życia ludzi. W życiu kierował się będziesz wzniosłymi ideałami. Obdarzony będziesz siłą, odpornością, zmysłem praktycznym i wyobraźnią. Czeka cię...
Liczby Mistrzowskie – 33 liczbą dominującą

Liczby Mistrzowskie – 33 liczbą dominującą

Liczby Mistrzowskie – 33 liczbą dominującą Liczby Mistrzowskie – 33 liczbą dominującą. Liczba 33 ma dla mnie wyjątkowe znaczenie, ponieważ jest to moja liczba numerologiczna. Jeśli macie w życiu takie sytuacje, że jesteście powiernikami dla wielu trudnych ludzkich spraw i dramatów życiowych, to najprawdopodobniej waszą liczbą dominującą w portrecie numerologicznym jest właśnie 33. Liczby Mistrzowskie – 33 liczbą dominującą. „Liczba 33 to NAUCZYCIEL DUCHOWY. Jej słowami – kluczami są: uczciwość, prawdomówność, umiłowanie sprawiedliwości, poszanowanie tradycji, twórczość, komunikacja. Wiąże się ze służbą uniwersalną, mądrością i współczuciem. Skłania do pokazywania innym, że bardzo się dla nich poświęcamy. Odzwierciedla ideał miłości uniwersalnej, ogarniającej wszystkich ludzi. Miłość taka równoznaczna jest z oddaniem, poświęceniem się i współodczuwaniem. Jest to miłość, która rodzi pragnienie służenia Bogu i wyższym ideałom oraz poświęcania się w ich obronie. Miłość, która wszystko rozumie, w pełni współczuje i gotowa jest do poświęceń dla ideałów, którym służy. Jest to liczba Fausta, mistrza koronnego, nauczyciela duchowego ludzkości. Podlega jej Neptun i jego królestwo. Daje wiedzę wewnętrzną, którą jej właściciel musi przekazać swoim uczniom (musi wychować następców) i spożytkować dla wyższych celów. Jeśli będzie jej nadużywał, stoczy się do poziomu Szóstki i będzie rozpaczliwie (bez rezultatu) poszukiwał akceptacji, stając się wyrzutkiem społeczeństwa. Liczba ta oznacza harmonię między wszystkimi cechami składającymi się na osobowość i umysłowość człowieka. Harmonia ta, spokój i subtelność, jakie emanują z osób urodzonych pod wpływem tej wibracji, w szczególny sposób przyciągają ludzi zagubionych i nieszczęśliwych, szukających pociechy i oparcia. Liczby Mistrzowskie – 33 liczbą dominującą Jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to jesteś osobą godną...
Liczba Mistrzowska 22 liczbą dominującą

Liczba Mistrzowska 22 liczbą dominującą

Liczba Mistrzowska 22 liczbą dominującą Liczba Mistrzowska 22 liczbą dominującą. Po Mistrzowskiej 11, która jest geniuszem idei, czas na 22, kolejną liczbę mistrzowską, która bez najmniejszego problemu potrafi przekuwać swoje pomysły w konkrety. Realizuje swoje plany w realnym świecie i na ogół  udaje jej się wszystko to, co chce. Zapraszam do lektury numerologiczne 22. „Liczba 22 to ARCHITEKT. Wiąże się ona z tworzeniem struktur, wiedzą i doświadczeniem. Jej słowami-kluczami są: moc wewnętrzna, wyższa inteligencja, geniusz konstrukcyjny. Podlega Plutonowi. Jest to Liczba Wielkich Budowniczych i… Wielkich Głupców. Symbolizuje Mistrza Działania, który swą mocą opanowuje żywioły Czwórki i realizuje idee Jedenastki. Wiedzę swą musi wykorzystywać w działaniu dla dobra innych ludzi, w przeciwnym razie pracować będzie na poziomic Czwórki i stanie się osobowością neurotyczną. Upadając pociągnie za sobą wszystkich swoich towarzyszy. Dwadzieścia Dwa to liczba całkowitości i perfekcji. Powstaje z połączenia dwóch Jedenastek, symbolizujących Ducha i wyższe ideały. Oznacza siłę i materializm. Symbolizuje władzę materialną podporządkowaną wyższym celom duchowym. Jeśli liczba 22 dominuje Jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to nosisz w sobie ogromny potencjał energii, centrum energetyczne. Siła, jaką posiadasz, skierowana jest na realizowanie celów materialnych. Jesteś konstruktorem budowli i budowniczym, dążącym do władzy nad materią. Twoim zadaniem jest pracować, tworzyć, działać i służyć wyższym ideałom. Posiadasz w sobie wielki rozmach, zdolności kreatywne i witalność. Cechuje cię umiejętność perspektywicznego myślenia i tworzenia wielkich, a zarazem realnych i pomysłowych projektów. Nie istnieje na Ziemi cel, którego nie byłbyś w stanie osiągnąć, bo masz w sobie moc pokonywania przeszkód. Jesteś człowiekiem sukcesu, triumfującym w każdej dziedzinie. Nie...