Jak kocha numerologiczna Jedynka?

Jak kocha numerologiczna Jedynka?

Jak kocha numerologiczna Jedynka? Jak kocha numerologiczna Jedynka? Na podstawie Liczby Drogi Życia określamy ludzi mianem cyfr. Mówimy, że ktoś jest numerologiczną dwójką, szóstką, czy dziewiątką. Zdarza się, że na naszej drodze życia pojawia się osoba, która bardzo nam się podoba, a niestety nie odwzajemnia naszych uczuć. Być może to ktoś, kto nigdy nie będzie nami zainteresowany, a może nie wiemy jak do niego/do niej dotrzeć. Warto policzyć, jaką cyfrą numerologiczną jest nowo poznana osoba lub nasz Partner/ka i poznać ją bliżej. Wystarczy znać datę urodzenia takiej osoby. Jak obliczyć, jaką liczbą numerologiczną jest dana osoba? Przypuśćmy, że jest to osoba urodzona 14. 12. 1979 roku. Sumujemy wszystkie cyfry z daty urodzenia : 1+4+1+2+1+9+7+9=34=3+4=7 W tym przykładzie Liczba siedem będzie kluczem do poznania tej osoby. Pamiętajmy, że zawsze redukujemy otrzymaną sumę cyfr do jednej, tak jak w powyższym przykładzie 34=3+4=7. Wyjątek stanowią tak zwane liczby mistrzowskie. Jeśli w wyniku dodawania otrzymamy liczbę 11, 22, 33, 44, to tych liczb już nie sumujemy. Zobaczmy, zatem jak to jest z miłością w przypadku numerologicznych Jedynek. Kobieta Jedynka Przedstawicielki tej wibracji można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to te, które przejawiają w swoim zachowaniu tzw. syndrom Kleopatry, druga to subtelne księżniczki. Kobieta z syndromem Kleopatry jest ambitna, skryta, umiejąca zręcznie wykorzystać innych do realizacji własnych celów, idzie przez życie z podniesiona głową i nie widzi tych, których depcze. Mężczyzna jest dla niej narzędziem do osiągnięcia celu, zarówno w osobistych, jak i zawodowych planach. Kobieta – Jedynka jest zazwyczaj piękna, dlatego z łatwością znajduje klucz do męskich serc.  Aby ją zdobyć trzeba być niezłym pochlebcą. Idzie przez życie z entuzjazmem i nawet, jeśli...