Twoje dziecko jest numerologiczną Piątką, Szóstką

Twoje dziecko jest numerologiczną Piątką, Szóstką. W dwóch poprzednich wpisach zamieściłam rady dotyczące postępowania z dziećmi, których numerologiczna Droga Życia, to cyfry: 1, 2, 3 i 4. Rady te zaczerpnęłam z książki „Numerologia Związków” napisanej przez Panią Małgorzatę Brzozę. Warto po  nie sięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy nie  wiemy jak dziecku pomóc w trudnym okresie dorastania i kształtowania charakteru.

Oto obszerne fragmenty:

Dziecko Piątka

Pamięć dziecka piątki ukierunkowana była w taki sposób, że wyostrza wspomnienia o potrzebie wycofania się ze względu na nadopiekuńczość i autorytaryzm rodziny albo z uwagi na poczucie opuszczenia przez innych.
Ponieważ w dzieciństwie potrzeba posiadania własnego intymnego terytorium nie została zaspokojona, wykształciło się pragnienie wolności. Umiłowanie własnej niezależności daje panowanie nad sytuacją.

Dziecko piątka lubi ryzykować, czuć powiew silnych emocji. Doskonale radzi sobie w sportach indywidualnych, wszędzie tam, gdzie coś zależy właśnie od niego.
Przeżywa swoje emocje w intymnej samotności, izolując się od zgiełku. Aby nie wchodzić w niepożądane zaangażowanie, posługuje się izolacją i wycofaniem
Obserwacja jest domeną umysłu dziecka piątki.

Lubi ono sytuacje intensywnego zbierania doświadczeń i przeżyć w określonym czasie (wycieczki, wyjazdy), potem następuje czas rozkoszowania się wspomnieniami.

Ogromna potrzeba poznania nowych miejsc i ludzi pcha do działania, biegania, wspinania się, wdrapywania na meble. Powoduje to, że piątka jest bardzo aktywnym dzieckiem.
Dziecko piątka doładowuje się energetycznie w samotności, w ciszy i spokoju. Nie potrzebuje aprobaty innych, bowiem czuje swoją niezależność. Bycie obserwatorem daje piątce możliwość istnienia w grupie niejako za parawanem, bez konieczności uzewnętrzniania własnych emocji.
Dziecko piątka potrafi angażować się we własne talenty, aspiracje i zainteresowania bez poparcia najbliższych, często zupełnie samotnie.

Czego potrzebuje dziecko Piątka?

Dziecko piątka potrzebuje:
– przestrzeni i możliwości ruchu,
– swobodnej aktywności ciała poprzez uprawianie indywidualnej dyscypliny sportu,
– zainteresowania jego własnymi uczuciami, aby umieć przeżywać swoje emocje bez cierpienia i nie zastępować ich analizą,
– podejmowania ryzyka, aby móc realizować marzenia,
– motywacji do kończenia rozpoczętych działań,
– życia publicznego,
– umiejętnego korzystania z życia, przez wykorzystanie skłonności do poszukiwania wyjątkowej, szczególnej wiedzy.

Ciało dziecka piątki najszybciej uzewnętrznia problemy emocjonalne i zachwiane poczucie własnej wartości poprzez dolegliwości mięśni, nosa, niewłaściwe ciśnienie, nadmierny apetyt, potliwość.
Pozytywne twierdzenia, które rodzice lub opiekunowie mogą zakodować w świadomości dziecka tak, aby kreowały w przyszłości jego dobre emocje i wysoką samoocenę, są nieocenionym darem.
To zależnie od opinii i słów usłyszanych od otoczenia wykształci się system wartości oraz nawykowe zachowania i reakcje na stres. Możemy wyposażyć dziecko piątkę w pomocne dla niego przekonania o sobie samym i świecie. Są one wsparciem i podporą dla formującej się osobowości.

Co jest ważne?

Ważne dla dziecka piątki są zdania:
1. Moje kochane dziecko, jesteś bezpieczne.
2. Kocham cię i akceptuję.
3. Życie cię chroni.
4. Możesz swobodnie czuć i wyrażać emocje.
5. Jesteś zwycięzcą.
6. Jesteś piękną istotą.
7. Ciesz się, radość jest jak oddech.
8. Ufaj życiu, ono samo cię poprowadzi.
9. Masz silną intuicję.
10. Spokojnie, zdążysz, gdziekolwiek chcesz dojść.

Twoje dziecko jest numerologiczną Piątką, Szóstką.

Dziecko Szóstka

Pamięć dziecka szóstki przechowuje takie wspomnienia, które stwarzają przekonanie o braku odpowiedzialności w rodzinie. System obronny został stworzony u dziecka szóstki przez doświadczanie bólu i zawstydzenia, gdy nie było możliwości obrony. Nawykowe powstrzymywanie się od działania stało się główną strategią obronną, wynikłą ze strachu przed niezasłużoną karą.
Czego pragnie dziecko Szóstka?
Dziecko szóstka pragnie określenia stanowiska dorosłych wobec siebie, zanim samo zacznie reagować. Często jego ogromna wrażliwość wewnętrzna, a nawet nadmiar empatii prowadzą do ucieczki – rzeczywistej albo wewnętrznej.

Konieczność przewidywania zachowania dorosłych została uwarunkowana furiackimi atakami złości lub agresji, często bez widocznego powodu, czyli bez przyczyny zewnętrznej. Takie zagrożenie wymusiło, poprzez ukrytą obserwację, uruchomienie obronnego mechanizmu przewidywania zachowania agresywnego. Tu tkwi przyczyna podejrzliwości, uległości albo buntu, poczucia przegranej, pasywności i pesymizmu.
Dziecko szóstka nie wierzy w pomoc innych i w siłę autorytetu. Nawykowe poczucie niepewności i potrzeba obrony własnego terytorium przed ingerencją silniejszego powodują zwątpienie i odkładanie spraw na później, czyli niekończenie zaczętych dzieł. Jest to rodzaj obrony przed grożącą karą.
Jeśli dziecko szóstka jest przerażone i czuje się wewnętrznie zagrożone, to rozprasza uwagę podczas obserwacji otoczenia i domniemuje, iż ludzie wokół mają negatywne intencje. Prowadzi to często, wskutek silnego, emocjonalnie wzburzonego dialogu wewnętrznego, do gaf i fizycznej niezdarności.

Czego potrzebuje?

Dziecko szóstka potrzebuje:
– spokoju w domu, sytuacji jasnej emocjonalnie,
– poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
– stabilizacji uczuciowej,
– ochrony przed wybuchowym egocentrycznym autorytetem,
– docenienia swojego wyczucia artystycznego i artystycznych zdolności manualnych,
– otwartej pomocy z jasną motywacją,
– przeżywania uczuć i pragnień, a nie myślenia, co należy uczynić,
– doświadczeń, które pozwolą uwierzyć, że okazywane czułości nie kończą się ciosem i wstydem.

Ciało dziecka szóstki najszybciej uzewnętrznia problemy emocjonalne i zachwiane poczucie własnej wartości poprzez dolegliwości nerek, układu moczowego i organów płciowych, senność lub bezsenność, choroby skóry, otyłość, zaburzenia wzroku i pracy tarczycy, skrzywienia pleców.
Pozytywne twierdzenia, które rodzice lub opiekunowie mogą zakodować w świadomości dziecka tak, aby kreowały w przyszłości jego dobre emocje i wysoką samoocenę, są nieocenionym darem.

To zależnie od opinii i słów usłyszanych od otoczenia wykształci się system wartości oraz nawykowe zachowania i reakcje na stres. Możemy wyposażyć dziecko szóstkę, w pomocne dla niego przekonania o sobie samym i świecie. Są one wsparciem i podporą dla formującej się osobowości.

Co jest ważne?

Ważne dla dziecka szóstki są zdania:
1. Moje kochane dziecko, zawsze chroni cię Boska Mądrość.
2. Jesteś ważne i masz prawo do własnego życia.
3. Życie cię kocha.
4. Nowości są dla ciebie bezpieczne.
5. Zawsze kochaj i akceptuj siebie.
6. Jesteś świetne i niezastąpione.
7. Bądź sobą, jesteś wspaniałym opiekunem.
8. Złość trzeba wyrażać, pokrzycz sobie, to ci dobrze zrobi.
9. Każdy dzień przynosi coś dobrego.
10. Zasługujesz na miłość i wszystko, co najlepsze.

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia Związków

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter