Twoje dziecko jest numerologiczną Siódemką, Ósemką, Dziewiątką

Twoje dziecko jest numerologiczną Siódemką, Ósemką, Dziewiątką. Dzieci o tej Drodze Życia, podobnie jak wcześniej opisane numerologiczne 1, 2, 3, 4, 5 i 6 wymagają od swoich rodziców i opiekunów odpowiedniego traktowania.

Pani Małgorzata Brzoza w swojej książce „Numerologia Związków” podpowiada, na co zwrócić uwagę, co zrobić, aby wychowywanie dziecka było łatwiejsze i dało pozytywne efekty.

Oto obszerne fragmenty:

Dziecko Siódemka

„Selektywnie ukierunkowana pamięć dziecka siódemki wyostrza wspomnienia o przyjemnych doznaniach, kolorowych chwilach i zdarzeniach. Nawet, jeśli doświadczenia były bolesne, uwaga dziecka siódemki skupia się na pozytywnych aspektach sytuacji. Potrafi ono wyciągnąć dla siebie z przeszłości to, co najlepsze.
Po burzy emocji lub w trudnej sytuacji odreagowuje w ciszy i spokoju. Lubi samotność spaceru i intymną atmosferę czytanej tylko przez siebie książki. Poczucie wyobcowania dziecka siódemki jest związane z jego dumą wewnętrzną. Aby nie dać się zranić i skrzywdzić, tworzy ono nawykowy system obronny polegający na odsunięciu ewentualnego zagrożenia. Po prostu dystansuje się.
Dziecko siódemka jest głęboko uduchowione, posiada wiarę w sprzyjający los, lubi aktywność fizyczną. Dostrzega wiele możliwości samospełnienia. Jeśli grupa nie dostrzega jego wyjątkowości i traktuje je jak dziwaka, odsuwając na margines, dziecko siódemka pociesza się własnym towarzystwem i byciem sobą.
Pragnieniem motywującym działanie jest dla dziecka siódemki możliwość robienia czegoś ciekawego, potwierdzenie własnej wyjątkowości oraz zdobycie szacunku.
Budzi często podziw nieuchwytnym czarem osobowości opartym na głębi ducha. Czuje się w nim wiecznie coś do odkrycia. Dziecko siódemka poszukuje filozoficznego sensu, lubi wiedzieć i pogłębiać wiedzę.

Dziecko siódemka potrzebuje:

– czasu dla siebie samego, aby wyłączyć się z codziennej krzątaniny, by czytać, uczyć się, medytować, modlić się,
– poczucia własnej wartości,
– potwierdzenia swojej wyjątkowości szczególnymi doświadczeniami i umiejętnościami, które mogą uczynić z niego duszę towarzystwa,
– poczucia rzeczywistości i przeżywania emocji, by nie uciekać w fantazje,
– kontaktu z cudownymi zjawiskami natury: wschodem i zachodem słońca, mgłą, rozgwieżdżonym niebem, tęczą itp.,
– rozładowania napięcia i cierpienia wewnętrznego, gdy popada w obronny pracoholizm,
– głębi i przyjemności w kontaktach z innymi, aby nie poszukiwać coraz to nowych zajęć.”

Jakie jest dziecko Siódemka?

„Ciało dziecka siódemki najszybciej uzewnętrznia problemy emocjonalne i zachwiane poczucie własnej wartości poprzez dolegliwości kolan, stawów, uszu, poprzez nerwowość, obsesyjność i depresję.
Pozytywne twierdzenia, które rodzice lub opiekunowie mogą zakodować w świadomości dziecka, tak aby kreowały w przyszłości jego dobre emocje i wysoką samooceną, są nieocenionym darem.

To zależnie od opinii i słów usłyszanych od otoczenia wykształci się system wartości oraz nawykowe zachowania i reakcje na stres. Możemy wyposażyć dziecko siódemkę w pomocne dla niego przekonania o sobie samym i świecie. Są one wsparciem i podporą dla formującej się osobowości.

Ważne dla dziecka siódemki są zdania:

 1. Moje kochane dziecko, potrafisz się porozumieć.
 2. Mówisz z sercem o tym, co ważne.
 3. Jesteś bezpieczne, proces życia cię chroni.
 4. Masz prawo wyrażać złość. Tupnij sobie.
 5. Zasługujesz na przyjemności w życiu.
 6. Ciesz się życiem.
 7. Ufaj swojej intuicji.
 8. Miłość jest esencją wszystkiego.
 9. Miłość jest dobra na wszystko.
 10. Mów, życie cię słucha.”

Twoje dziecko jest numerologiczną Siódemką, Ósemką, Dziewiątką

Dziecko Ósemka

„Selektywnie ukierunkowana pamięć dziecka ósemki wyostrza wspomnienia o potrzebie siły, walki i obrony własnego stanowiska w konfrontacji z większymi i silniejszymi osobami. Dziecko ósemka szanowane jest za siłę, potrafi walczyć i bronić.

Jest wojownikiem w pełnym tego słowa znaczeniu, podejmuje walkę tylko wtedy, gdy nie widzi innego rozwiązania. Posiada umiejętność wyczucia sytuacji, instynkt samozachowawczy pozwala mu działać logicznie i intuicyjnie, z odsunięciem emocji na plan dalszy.

Dziecko Ósemka przeżywa emocje dopiero po opanowaniu sytuacji.
Nawykowy system obronny przerażonego dziecka ósemki to walka, bycie twardym i sprawdzanie ludzi, którzy mają nad nim władzę, ich kompetencji i poczucia sprawiedliwości.
Dziecko Ósemka czuje się wolne, jeśli posiada prawo wyboru, możliwość podejmowania decyzji. Lubi panować nad sytuacją i czuć władzę
nad swoim losem. Nigdy nie pogodzi się z dominacją i próbą ustawiania.

Po czternastym roku życia przesuwa się jego uwaga wewnętrzna: z identyfikacji z potrzebą bycia silnym w dzieciństwie na potrzebę buntu i rewolucji, aby przejąć ster własnego życia w swoje ręce. Jeśli dziecko ósemka twierdzi, że się nudzi, jest to znak, że maskuje prawdziwe odczucia.
Dla dziecka ósemki postawa poddańcza jest niemożliwa do przyjęcia. Przywiązanie do prawdy i prawa powoduje poszukiwanie sprawiedliwości. Czuje się przygniecione własnym wewnętrznym poczuciem winy tak mocno, że gniew jest często nieuzewnętrzniany.
Nuda jest zastępowana przesadną intensywnością doznań, np. nadmiarem jedzenia, towarzystwa, używek itp.

Dziecko Ósemka potrzebuje:

– prawa do jawnego wyrażania agresji,
– prawa do podejmowania decyzji, możliwości wyboru,
– prawdy i przestrzegania przez autorytety (dorosłych) ustanowionych przez nich reguł,
– komunikowania swoich głębokich potrzeb i emocji,
– jasnego określenia reguł i mówienia o rzeczach ważnych,
– logiki w postępowaniu otoczenia,
– wskazywania przyczyn konkretnych zdarzeń,
– czułości, przytulania i gestów dających poczucie bezpieczeństwa.

Ciało dziecka ósemki najszybciej uzewnętrznia problemy emocjonalne i zachwiane poczucie własnej wartości poprzez dolegliwości kości, kręgosłupa, stawów, żołądka, systemu trawiennego, poprzez alergie i dolegliwości sercowe. Pozytywne twierdzenia, które rodzice lub opiekunowie mogą zakodować w świadomości dziecka tak, aby kreowały w przyszłości jego dobre emocje i wysoką samoocenę, są nieocenionym darem.

To zależnie od opinii i słów usłyszanych od otoczenia wykształci się system wartości oraz nawykowe zachowania i reakcje na stres. Możemy wyposażyć dziecko ósemkę w pomocne dla niego przekonania o sobie samym i świecie. Są one wsparciem i podporą dla formującej się osobowości.

Ważne dla dziecka Ósemki są zdania:

1. Moje kochane dziecko, życie wspiera twoje pomysły.
2. Oddychasz pełnią życia.
3. Rozluźnij się, życie cię wspiera.
4. Jesteś silne i wiesz, czego chcesz.
5. Jesteś bezpieczne.
6. Miłość wybacza i jest wolna.
7. Zasługujesz na miłość.
8. Ciesz się i płyń radośnie przez życie.
9. Świat cię lubi, jest bezpieczny i przyjazny.

10. Kochaj i akceptuj siebie.”

Twoje dziecko jest numerologiczną Siódemką, Ósemką, Dziewiątką

Dziecko Dziewiątka

„Selektywnie ukierunkowana pamięć dziecka dziewiątki wyostrza wspomnienia o omijaniu przez dorosłych jego własnych potrzeb i pomysłów. Często ignorowane przez otoczenie nauczyło się skupiać na potrzebach innych i pomniejszać własne. Dorastanie w cieniu rodzeństwa wykształciło nawykowe wycofywanie się z okazywania gniewu.

Dziecko dziewiątka przywykło do tego, że nie ma realnego wpływu na sytuację w rodzinie.
Wskutek znacznego pomniejszenia poczucia własnej wartości, trudno jest dziecku dziewiątce mówić „nie”. Nawykowo powtarza ono zachowania i tłumi fizyczny gniew oraz energię.
Warunkiem poczucia wolności dla dziecka dziewiątki jest możliwość wręcz fizycznego doświadczania przestrzeni.
Dziecko dziewiątka ma trudności w odróżnianiu spraw pilnych od mniej ważnych. Nawykowo broni się przed zranieniem, odsuwając własne potrzeby na później, najpierw zaspokajając oczekiwania innych.
Ugodowość wynika z umiejętności wyczuwania pragnień i potrzeb innych i niesprzeciwiania się im. Do czternastego roku życia dziecko dziewiątka utożsamia się z potrzebami dorosłych członków rodziny, potem następuje przesunięcie uwagi na ludzi z zewnątrz i rozpoczyna się dostrzeganie własnych potrzeb.

Silną cechą charakteru jest buntowniczy upór. Jeśli dziecko dziewiątka nakłaniane jest do konkretnej opcji, po prostu zaprze się i nie podejmie decyzji, aby odsunąć konieczność wyboru.

Dziecko Dziewiątka potrzebuje:

– doświadczania przestrzeni,
– tańca i możliwości wyrazu przez instrumenty perkusyjne,
– słownego potwierdzania własnej wartości,
– szacunku otoczenia dla jego stanowiska,
– zwracania uwagi na osobiste potrzeby i emocje,
– zwierzaka, jako istoty słabszej, nad którą można roztoczyć opiekę,
– umiejętności ustalania terminów wykonawczych części podjętych zamierzeń, aby osiągnąć cel końcowy przez skupianie uwagi na jednym kierunku działań,
– prawa do własnej opinii i wysłuchania jej przez dorosłych,
– wyładowywania własnego gniewu poprzez wyobraźnię.

Jakie jest dziecko Dziewiątka?

Ciało dziecka dziewiątki najszybciej uzewnętrznia problemy emocjonalne i zachwiane poczucie własnej wartości poprzez dolegliwości nerek, narządów płciowych, gardła, poprzez zaburzenia wzroku, słuchu i dolegliwości skóry.
Pozytywne twierdzenia, które rodzice lub opiekunowie mogą zakodować w świadomości dziecka tak, aby kreowały w przyszłości jego emocje i samoocenę, są nieocenionym skarbem. To zależnie od opinii i słów usłyszanych od otoczenia wykształci się system wartości i nawykowych zachowań, nawykowych reakcji na stres.

Możemy wyposażyć dziecko dziewiątkę w pomocne dla niego przekonania o sobie samym i świecie. Są one wsparciem i podporą dla formującej się osobowości.

Ważne dla dziecka Dziewiątki są zdania:

1. Moje kochane dziecko, jesteś ważne.
2. Zasługujesz na miłość.
3. Każdy następny dzień jest coraz lepszy.
4. Masz prawo głośno mówić, co czujesz.
5. Zmiany w życiu są dla ciebie bezpieczne
6. Jesteś wolne i kochane.
7. Uda ci się, jesteś wielkie.
8. Potrafisz to robić, robisz to świetnie.
9. Jesteś bosko doskonałe.
10. Przyszłość cię chroni, życie cię kocha. “

 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków”

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter