Dziewiątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Dziewiątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Przyszedł wreszcie czas na numerologiczne „Dziewiątki”, zamykające 9 letni cykl numerologiczny w życiu człowieka. To idealiści i romantycy, hojni i życzliwi. Ich głównym przesłaniem życiowym jest służenie innym.  A oto jak numerologiczne „Dziewiątki” opisuje numerolog Henryk Rekus:

„Liczba 9 to MISJONARZ, METAFIZYK, OSADNIK, MEDIATOR, WSZECHSTRONNY UCZESTNIK.
Jej słowami-kluczami są: talent, ideał, otwartość, uniwersalność, rozmach, służenie innym, liberalizacja, wolność.”

Gdy 9 dominuje!

Dziewiątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Dziewiątka to potrójna Trójka, liczba całkowitości i wspaniałych osiągnięć (ostatnia z liczb serii i najwyższa). Wynika z sumowania liczby stopni okręgu (3 + 6 + 0 = 9). W związku z jakąkolwiek inną liczbą zawsze reprodukuje siebie: 3×9 = 27, 2 + 7 = 9, itd. (wyjaśnia to jej egotyzm i upór). Jest liczbą wtajemniczenia. Mówi o dojrzałości duchowej i o zrozumieniu, że jedynie miłość otwiera drzwi ku nowym wymiarom ludzkiej egzystencji. Wskazuje na harmonię świata wynikającą z rządzącego nim prawa kosmicznego. Symbolizuje mądrość, wiedzę, zakończenie, uniwersalność, idealizm, altruizm.”

Jakie są numerologiczne 9?

„Jeśli liczba Dziewięć jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to jesteś humanistą, idealistą, osobą światłą i wykształconą. Pociągają cię poszukiwania intelektualne, metafizyka i okultyzm.
Chcesz zbudować nowy, lepszy świat, w którym wszyscy będą szczęśliwi. Pracujesz na niego bezinteresownie, wiedząc, że wszystko, co czynisz dla ludzkości, stanowi źródło twojego bogactwa wewnętrznego.

Masz w sobie wiele współczucia dla innych i intuicję, która sprawia, że ludzie chętnie powierzają ci swoje tajemnice. Ujawniasz tendencję do przyjmowania na swoje barki problemów całego świata; identyfikujesz się z cierpieniami całej ludzkości. Może to prowadzić do zanegowania samego siebie i dyskomfortu wewnętrznego, spowodowanego świadomością, że ani nie przeżywasz własnego życia, ani nie pomagasz wszystkim, którzy tego potrzebują. Jest to jedna z lekcji Dziewiątki, która mówi, że osoba z nią związana musi nauczyć się żyć ze swą potrzebą niesienia pomocy tak, by nie zapomnieć o sobie, albowiem rezygnując z własnego rozwoju, nie będzie miała czym dzielić się z innymi.

Do czego nas zobowiązuje liczba 9?

Dziewiątka to liczba próby; im wyżej wyjdziesz, tym więcej napotkasz prze szkód.
Musisz dzielić się swym wewnętrznym bogactwem, nieść pomoc potrzebującym, robić wszystko bezinteresownie, identyfikować się z cierpieniami i kłopotami każdego człowieka.
Obdarzony jesteś żądzą wiedzy; uczysz się dużo i chętnie, by uzupełnić swą mądrość, Jesteś otwarty i dociekliwy; masz wyjątkowy zmysł obserwacji i nie małą intuicję. Możesz być dobrym psychologiem. Posiadasz różne talenty.

Chętnie zajmujesz się muzyką, tańcem i dramatem.
Możesz interesować się metafizyką, okultyzmem i niekonwencjonalnymi metodami uzdrawiania. Z pasją zgłębiasz wszelką wiedzę niedostępną zwykłej percepcji. Dzięki wytrwałym praktykom i medytacji możesz osiągnąć punkt, w którym całkowicie wyzbędziesz się potrzeb materialnych.

Jaka jesteś 9?

Jesteś wrażliwy, a miłość odgrywa w twoim życiu ogromną rolę. Musisz kochać i być kochany. Wtedy jesteś czuły i wierny.
Trudność sprawia ci nadgorliwość w niesieniu pomocy innym, najczęściej kosztem własnym i najbliższych. Nie jest ci lekko dźwigać „śmietnik” ludzkich problemów. Przeszkadza ci nieśmiałość, niepewność, lękliwość i ekstremalne emocje.

Masz magnetyczną osobowość. Jeśli zdołasz urzeczywistnić swoje wielkie idee, twój sukces będzie bezgraniczny. Musisz rozpoznać jednak własne zdolności i pragnienia i stosownie do nich wyznaczać swoje cele. Będąc pod wpływem Marsa, jesteś czynnym bojownikiem, zdecydowanym na wszystko. Staraj się nie być kłótliwym. Eksponuj męstwo i braterstwo najwyższej jakości.”

Dziewiątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym.”Sens twojego życia określają zaszczytne cele i ideały. Zawsze pragniesz uchylić rąbka jakiejś tajemnicy. Masz silną żądzę wiedzy duchowej i tajemnej; psychicznych i parapsychicznych fenomenów. Życie masz wszechstronne, pełne doświadczeń, momentami nudne. Akceptujesz je takim, jakie jest, zamiast wymagać od niego zbyt wiele (jak najczęściej czynią ludzie).

Uczucia

Miłość przenosisz nie tylko na rodzinę, ale także na obcych, z którymi umiesz dojść do porozumienia. Twoje cele są dokładnie i perfekcyjnie wyznaczone. Poszukiwania prowadzisz w ramach religii, mistyki i wiedzy tajemnej. Doskonale rozumiesz, że aby zgłębiać te obszary, niezbędne są okresy „ciszy”, przemyśleń i medytacji.

Twój takt rodzi się pod wpływem atmosfery otoczenia, nastroju, kolorów i brzmienia muzyki. Nastrój waha się od „radości niebiańskich” do „zasmucania się śmiercią”. Im głębiej poznajesz religię, filozofię i okultyzm, tym częściej oddajesz się rozmyślaniom. Dążysz do liberalizacji i wolności. Poszukujesz metody, która umożliwi ci bez przeszkód przez nie przejść. Wiesz, że można odbyć tę podróż tylko z lekkim bagażem. Jeśli nie jesteś jeszcze przygotowany na to, dźwigać będziesz na swych barkach ciężary innych. Sukces możesz osiągnąć działając w społeczności otwartej. We wspólnocie możesz wystąpić w roli wykładowcy lub artysty.

Odznaczasz się niezwykłą wrażliwością na wszelkie bodźce zewnętrzne i zdolnością jasnowidzenia. W intuicyjny sposób potrafisz przewidzieć to, co ma nastąpić, z łatwością przenikasz ludzkie dusze, skrywane myśli innych osób. Owa intuicja i duchowe bogactwo stanowią dla ciebie nieustanną inspirację do dalszego rozwoju i pomagają w nawiązaniu kontaktu z Bogiem. Jesteś szlachetnym altruistą, pełnym poświęcenia, inteligentnym, aktywnym, pomysłowym, zaradnym. Masz bogatą wyobraźnię, lotny, jasny i przenikliwy umysł, dar obserwacji. Jesteś wyczulony na potrzeby bliźnich; nigdy nic przechodzisz obojętnie wobec bólu czy ludzkiej krzywdy. Potrafisz wychwycić najsubtelniejsze niuanse ludzkiego zachowania.

Dziewiątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Z natury jesteś energiczny i aktywny. Cenisz sobie doskonałość i perfekcję we wszystkim. Należysz do pracowników sumiennych i zdyscyplinowanych, zawsze wymagających od siebie maksimum oddania i wysiłku.

Masz skłonność do dominacji i sprawowania pieczy nad sprawami bliźnich. Ludzie mogą mieć o to do ciebie żal, gdyż nikt nie lubi wtrącania się we własne sprawy, nawet, jeśli czyni to osoba tak życzliwa i kompetentna jak ty, zwłaszcza, że masz dość gwałtowne usposobienie i skłonność do dramatyzowania i wyolbrzymiania nieistotnych spraw. Wykazujesz przy tym brak poczucia rzeczywistości.

Nadajesz się do kierowania instytucjami i organizacjami charytatywnymi; chętnie pomagasz pokrzywdzonym przez Los. Odważny i szlachetny, jesteś najlepszym obrońcą praw ludzkich i filantropem, posiadasz zdolność wczuwania się w problemy bliźnich. Nikt z takim zapałem jak ty nie angażuje się w działalność dobroczynną. Inspirujesz tym innych do działania, uszlachetniając i obdarzając miłością wszystko dookoła. Każdy przy tobie czuje się lepszy i mądrzejszy.
Pragniesz, by świat stał się lepszy i szczęśliwszy. Realizujesz się poprzez służbę dla innych, w intuicyjny sposób przeczuwając, że tym samym wzbogacasz samego siebie i posuwasz się naprzód na drodze duchowej.

Wrażenie na innych

Wywierasz miłe wrażenie na ludziach i szybko zyskujesz ich sympatię i zaufanie. Jesteś uprzejmy, dyskretny i subtelny. Wydajesz się jednak dziwny i ekstrawagancki, gdyż kierujesz się własnymi normami postępowania, niezrozumiałymi dla otoczenia. Niezależny i dumny, nie znosisz żadnych więzów i form przymusu czy poddaństwa. Potrzebujesz całkowitej wolności myśli i działania. Usychasz w środowisku zamkniętym i ograniczonym intelektualnie.

Rozkwitasz w otwartych przestrzeniach. Poczucie wolności, możliwość pójścia w dowolnym kierunku i robienia tego, na co się ma ochotę, jest dla ciebie równie niezbędne do życia, jak powietrze. Dlatego lubisz podróże do egzotycznych, nieuczęszczanych krajów. Nie potrzebujesz przy tym wielkich wygód i luksusów. Do szczęścia wystarczy ci śpiwór, dużo wolnego czasu i szeroka droga.

Chociaż otoczenie odbiera cię jako osobę wesołą, towarzyską i komunikatywną, to bliższe ci jest samotnicze życie, a twe związki z ludźmi są powierzchowne i nietrwałe. Zachowujesz dystans z otoczeniem, rezerwę i niezależność, co nie sprzyja zawiązywaniu trwałych przyjaźni. Twój charakter stanowi prawdziwą zagadkę, gdyż z jednej strony głęboko przeżywasz wszystko, co dotyczy twoich bliźnich, zwłaszcza będących w potrzebie, z drugiej zaś nigdy nie oddajesz się nikomu ani niczemu bez reszty i do końca. Sprawiasz wrażenie, jakbyś duchem był gdzieś daleko.

Twoja osobowość jest fascynująca. Odczuwasz niezaspokojony głód wiedzy, choć danym tematem nie interesujesz się w sposób trwały. Pragniesz wszystko poznać i ogarnąć umysłem. Miłujesz ład i porządek, i walczysz, by na świecie zapanowała sprawiedliwość.

Czym się kierujesz?

W swoim działaniu kierujesz się szczytnymi ideałami, jednak twoja uczciwość może obrócić się przeciwko tobie i zostać wykorzystana przez osoby sprytne i pozbawione zasad moralnych.

Choć otoczenie jest zafascynowane twoją żywotnością, entuzjazmem i szlachetnością, osoby, które lepiej cię poznały wiedzą, że posiadasz „dwa oblicza”. Potrafisz być arogancki, impulsywny i kłótliwy. Możesz sprawiać wrażenie, jak byś specjalnie szukał powodów do swarów. Często mówisz, co czujesz, nie przejmując się konsekwencjami. Twoje repliki są uszczypliwe. Przejawiasz rewolucyjne cechy i skłonności; nie boisz się postępować wbrew powszechnie uznanym normom społecznym. Zawsze pragniesz być uczciwy wobec siebie i nie przejmujesz się, jeśli twoje zasady nie odpowiadają większości. W swej walce o wzniosłe ideały gotowy jesteś ujawnić i przeciwstawić się każdej manipulacji i nadużyciu. Masz duszę Don Kichota, żyjącego w swym własnym wyimaginowanym świecie marzeń.

W życiu kierujesz się bardziej intuicją i emocjami niż intelektem czy tzw. zdrowym rozsądkiem. Pragniesz przeniknąć mroki ludzkiej psychiki i tego, co ukryte. W dość specyficzny sposób pojmujesz religię; nie oznacza ona dla ciebie podporządkowania się ściśle określonym normom czy doktrynom; dążysz do osiągnięcia wyższej świadomości psychicznej.

Odznaczasz się powagą i zdolnością do analizy własnych stanów wewnętrznych. Wszystkie cechy wykorzystujesz z pożytkiem dla innych; nigdy dla same go siebie. Elegancja, godność i wewnętrzne dostojeństwo przyczyniają się do ogólnego wrażenia równowagi i spokoju. Wrażenie to jest jednak mylne, gdyż jesteś człowiekiem nerwowym i wrażliwym. Potrafisz ukryć swe emocje i nie pokazywać ich nikomu z wyjątkiem najbliższych ci osób.

Negatywne wpływy

Przy negatywnych wpływach jesteś kapryśny, egoistyczny i nadwrażliwy. Nie znosisz wszelkiego sprzeciwu i samowoli. Jesteś bardzo gwałtowny, agresywny i wyniosły. Masz skłonność do wyolbrzymiania cudzych błędów; do swoich zaś odnosisz się z pobłażaniem. Fatalistyczny, neurotyczny, nieufny, możesz obwiniać Los i innych ludzi za swe nieszczęścia. Ta egoistyczna postawa powoduje, że żyjesz w ciągłym napięciu i czujesz się sfrustrowany i rozgoryczony.

Walka z własnymi wadami może być dla ciebie trudna, jako że stworzony jesteś do (ego, by dawać świadectwo, że człowiek jest czymś więcej niż materią. Twoim życiowym powołaniem jest bycie dla innych „światłem”, które rozjaśni, uszlachetni i ukaże prawdziwy sens życia tych wszystkich, których Los z tobą zetknął. Tylko w ten sposób odnajdziesz swe duchowe szczęście i pełnię swej egzystencji.

Żywa inteligencja, dar obserwacji, skuteczność w działaniu i zdolność rozwiązywania wszelkich problemów sprawiają, że możesz osiągnąć sukces w każdej dziedzinie. Największy w pracy zgodnej z twoją osobowością i charakterem. Szczególnie predestynowany jesteś do pracy na rzecz społeczeństwa i ludzkości. Masz wszelkie dane, by realizować w swym życiu zawodowym najwspanialsze i najbardziej szczytne ideały. Bezinteresowność i szlachetność duszy sprawiają, że osoby załamane, przeżywające ciężkie chwile, szukają u ciebie pociechy i rady.

Zawód dla Ciebie

Możesz być doskonałym psychiatrą, pediatrą, psychologiem, pielęgniarzem, opiekunem społecznym, misjonarzem. Rola doradcy i przewodnika duchowego jest najlepsza. Dobrym będziesz także wychowawcą i popularyzatorem nowych metod nauczania rehabilitacji.
Wykorzystuj i rozwijaj swoje zdolności parapsychologiczne: dar jasnowidzenia, możliwość leczenia chorych. W nauczaniu przyda ci się talent aktorski i artystyczny. Posiadasz też zdolności muzyczne, poetyckie, literackie, dziennikarskie, wokalne, malarskie, taneczne i w zakresie projektowania wnętrz. Dobry może być z ciebie nauczyciel, szczególnie teologii i filozofii, prawnik (sędzia, adwokat), handlowiec (szczególnie nieruchomościami), sprzedawca, akwizytor, komiwojażer, dyrektor hotelu (ośrodka wczasowego), organizator wycieczek, animator i organizator wielkich wydarzeń artystycznych i społecznych, mecenas sztuki, promotor młodych talentów, rolnik, pasterz, sługa.

Jako że z łatwością potrafisz kształtować opinię społeczną, kochasz wolność, przyrodę i wielkie przestrzenie, odpowiada ci działalność wymagająca kontaktów z ludźmi, podróży, ruchu i konwersacji.”

Dziewiątka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym.

„Jako szef jesteś uczciwy i sprawiedliwy, a jednocześnie wymagający rzetelnej pracy i zaangażowania. Nie lubisz rozkazywać i wydawać poleceń; wolisz pracować z osobami, które znają swoje obowiązki i nie trzeba im ich przypominać. Powinieneś jednak uważać, by twoi podwładni nie nadużywali twojego zaufania do ludzi i niechęci do rozkazywania.Pieniądze i wygody, jakich dostarczają, nie pociągają cię, lubisz jednak przyjęcia i festiwale; pragniesz obdarowywać bliskich i znajomych. Niektórzy sprytni tzw. przyjaciele chętnie to wykorzystują. Nie dajesz się oszukać tylko w interesach. Jesteś nieufny i podejrzliwy. Nie traktujesz mamony w sposób bałwochwalczy, gdyż nic chcesz być niczyim niewolnikiem. Nie powinieneś się angażować w wielkie interesy i inwestycje. Potrzebny ci jest rozsądny „skarbnik”.

Jeszcze raz o uczuciach

Jesteś sentymentalny, uczuciowy, czuły; lecz odmiennie, na swój własny sposób. W okazywaniu uczuć jesteś powściągliwy, pełen rezerwy i nie lubisz robić tego publicznie. Będąc romantycznym idealistą i marzycielem, może ci się wydawać, że jesteś zakochany. Nie zawsze jednak tak jest, choć… może się zdarzyć. Gdy się zdarzy, zaangażujesz się całym sercem i duszą i pozostaniesz lojalnym, wiernym i oddanym towarzyszem życia. Możesz być wiernym przyjacielem, choć przyjaciół masz niewielu.

W sprawach uczuciowych jesteś niepoprawnym optymistą. Relacje intymne i rodzinne oraz własne sprawy zakłócane będą przez twoją działalność społeczną i nadmierne poświęcenie i oddanie. Jeśli nie będziesz podatny na „miłosne” złudzenia lub je stracisz, skończysz z tym w jednej chwili i wymażesz wszystko z pamięci, mimo iż jesteś zwolennikiem ogniska domowego i tradycji, odczuwasz potrzebę miłości i bezpieczeństwa, a małżeństwo traktujesz poważnie. Przy negatywnych aspektach dom może siać się dla ciebie polem bitwy. Wyolbrzymiać możesz wszelkie problemy i wady swojej partnerki i okazywać trudny charakter i wojownicze nastawienie (musisz bardzo uważać przy wyborze partnerki).

Z kim stworzysz dobry związek?

Najszczęśliwszy związek stworzysz z inną „Dziewiątką” lub z „Siódemką”. Dobra będzie także „Czwórka” i „Dwójka”, a od biedy także „Trójka” i „Szóstka”. Dla tej ostatniej zainteresowanie działalnością społeczną może być jednak dość trudne do przyjęcia (jeśli będzie tolerancyjna, wszystko będzie OK) .„Ósemki” mogą być zbyt ambitne i materialistyczne, a „Jedynki” i „Piątki” – antagonistyczne.
Jako rodzic jesteś liberalny. Starasz się wpoić swoim dzieciom zasady altruizmu, umiłowania wolności i szacunku dla bliźnich. Poczucie młodości, prostoduszność i naiwność umożliwiają ci to znakomicie.”
Źródło: Henryk Rekus – „Numerologia – Portret Numerologiczny” str. 178 – 184

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter