POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
przez stronę https://tarotwrozby.pl

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony https://tarotwrozby.pl/
 2. Administratorem Strony jest Lucyna Pawłowska.
 3. Lucyna Pawłowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Lucyna Pawłowska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swojej strony.
 4. Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Lucyna Pawłowska właścicielka strony https://tarotwrozby.pl
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.
 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość przez stronę Kontakt.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach zamówienia informacje dotyczące takich danych jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy oraz inne dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 • Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
 • Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

                                                                Ponadto:

 • Poprzez gromadzenie plików “cookies”, wymagających (patrz § 4. Polityka plików cookies)
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu wykonania indywidualnego portretu numerologicznego.
 • Właścicielka strony ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz konkretnych usług wynikających z jej działalności.
 • W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Stronę do treści i usług oferowanych przez Administratora, wskazane jest zaakceptowanie polityki prywatności.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany w sposób widoczny i zrozumiały.
 •  Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela https://tarotwrozby.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

3. Środki ochrony danych osobowych

 1. Administrator stosuje następujące środki ochrony danych osobowych:
 • Certyfikat SSL
 • Bieżąca aktualizacja wtyczek w serwisie WordPress
 • System Disqus w posiadający funkcję blokowania komentarzy zawierających linki
 • Współpraca z serwisami przestrzegającymi zasad RODO
 • Aktywny program antywirusowy Avast Antivirus oraz Avast Cleanup Premium

4. Polityka plików cookies

 1. Pliki cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer
 2. Dzięki plikom cookies Administrator Serwisu jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim Serwisem, może lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, może udoskonalać Serwis czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb Użytkowników.
 3. Cookies wykorzystywane są w celu:
 • Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika.
 • Optymalizacji korzystania z Serwisu.
 • Tworzenia statystyk za pomocą serwisu Google Analytics.
 • Retargetowania reklam przy pomocy Pixela Facebooka.
 • Zbierania komentarzy Użytkowników przy pomocy Disqus.
 • Utrzymania sesji Użytkownika.
 • Dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych.
 1. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Prawa telekomunikacyjnego.
 2. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej o tym na stronie About Cookies. 
 5. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 6. Zmiana ustawień Cookies może w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności w działaniach wymagających logowania.
 7. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze Strony będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

5. Postanowienia końcowe

 • Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 • Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy ochrony danych osobowych, Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Administrator pozostaje do dyspozycji Użytkownika – dane kontaktowe można znaleźć w zakładce – KONTAKT

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter