Jak pary liczb wpływają na nasze decyzje?

Jak pary liczb wpływają na nasze decyzje możemy się dowiedzieć dokonując numerologicznej analizy własnej daty urodzenia. 

W poprzednich wpisach przedstawiłam w oparciu o książkę Pani Bożeny Aleksandry Dąbrowskiej wpływ par liczbowych, gdy obie są tą samą liczbą np. 1/1, 2/2, itd.

Jak obliczyć swoją parę liczb? Wystarczy dokonać dwóch obliczeń. Pierwsza z nich to suma naszej daty urodzenia. Załóżmy, że jest to 28.02. 1967 rok.

Sumujemy datę urodzenia  2 +8 + 2 + 1 + 9 + 6 + 7 = 35 = 3+ 5 = 8

Druga liczba to suma dnia i miesiąca urodzenia, dla badanej osoby to: 2 + 8 + 2 = 12 = 1+ 2 = 3.

Para liczb, która charakteryzuje tę osobę to 8/3.

Teraz wystarczy sprawdzić jaka para liczb charakteryzuje badaną osobę w 2020 roku. Aby to obliczyć należy do otrzymanej wcześniej pary liczb 8/3 dodać wibrację roku badanego, czyli sumę roku 2020, która wynosi 4.

Sumujemy: 8 + 4 = 12 = 3 oraz 3 + 4 = 7. Para liczb charakteryzujących rok 2020, dla badanej osoby to 3/7.

Jak ta para liczb 3/7 wpłynie na życie badanej osoby?

Wpływ tych wibracji na nasze decyzje może być sprzyjający, niesprzyjający bądź neutralny.

Trójka (Liczba Główna) ma wpływ sprzyjający dla biznesu. Można w tym Roku Indywidualnym zakładać firmę, rozpocząć nową pracę, inwestować, dokonywać korzystnych zakupów.

Sprzyja też rozgłosowi, pracy twórczej i publikowaniu, a także zdobywaniu  premii, nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Trójka numerologiczna jest korzystna dla flirtów i romansów oraz zawierania ślubów.

Wpływ niekorzystny lub neutralny może mieć trójka w przypadku przeprowadzki, rozpoczynania budowy domu, nauki, rozwodu, sprzedaży czy zaciąganiu pożyczek.  

Liczba uzupełniająca, którą jest Siódemka (korzystnie wpływa na osiąganie sukcesów w nauce, pracy twórczej, otrzymywanie wyróżnień i nagród, flirty i romanse.

Sprzyja podróżom, przeprowadzkom, a także możliwości uzyskania rozwodu.  

W jakich sytuacjach Siódemka ma wpływ niekorzystny?

Siódemka nie sprzyja zakładaniu firmy ani nowemu zatrudnieniu, negatywnie wpływa też na rozpoczynanie budowy domy, zaciąganie pożyczek i inwestowanie.

Nie powiedzie się też sprzedaż oraz kupno. W żadnym razie nie powinno się zawierać małżeństwa, gdy liczbą w parze jest Siódemka.

W badanym przypadku liczbą główną jest 3, a liczbą uzupełniającą 7. Trójka będzie wibracją łagodzącą ewentualne niepowodzenia wnoszone przez Siódemkę.

Kolejne lata dla badanej osoby będą pod wpływem występujących po sobie wibracji:

Dla roku 2021 – 4/8, 2022 – 5/9, 2023 – 6/1, 2024 – 7/2, 2025 – 8/5, 2026 – 9/6, 2027 – 1/7, 2028 – 2/3.

Jest to pełny cykl wpływu wibracji par liczb na życie i decyzje badanej osoby.

W zależności od tego, która para liczb charakteryzuje dany rok możemy sprawdzić w jakich dziedzinach życia będzie nam się powodziło.

Łatwo wówczas zaplanować nasze działania i skoncentrować się na tym, co dla nas najbardziej korzystne.

Po szczegóły odsyłam do wspaniałej pozycji książkowej Pani Dąbrowskiej – Liczby jako tło losu.

 

Źródło: Bożena Aleksandra Dąbrowska – Liczby jako tło losu

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter