Jedynka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Jedynka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Dokonując analizy liczb wchodzących w skład portretu numerologicznego skupiamy się na tzw. „liczbach głównych”. Stanowią one podstawę numerologii. W skład  liczb głównych wchodzą pojedyncze liczby od 1do 9. Równie ważne są także podliczby pokazujące liczby główne „od środka”. Liczbę 1 możemy otrzymać z  liczb:10, 19, 28, poprzez redukcję do liczb głównych.

Według wybitnego znawcy numerologii Henryka Rekusa  „Liczba 1 to PIONIER, PRZEWODNIK, PRZYWÓDCA, PEDANT, PERFEKCJONISTA. Symbolizuje Boga, Wszechświat, człowieka, Całość i Nieskończoność. Jest twórczą prasiłą, centrum bytu i kosmosu.

Słowami – kluczami Jedynki są: początek, akcja, spełnienie, realizacja.”

Tenże autor ( Henryk Rekus) w swojej książce „Numerologia – Portret Numerologiczny” tak przedstawia obraz człowieka, którego liczbą dominującą jest Jedynka.

„Ludzie oznaczeni liczbą Jeden są indywidualistami (są niezależni i niepokorni). Mają w sobie ducha pionierów. Lubią mieć w życiu jasno wyznaczone cele. Nie tracą energii ani na zbyt rozległe zainteresowania, ani na zbyt szerokie kontakty społeczne. Wiodą życie surowe i twarde, bez wygód i wczasów. Jako szefowie są stanowczy, jako podwładni trudni. Mają wolę tworzenia, choć nie są łatwi we współżyciu.

Kiedy jedynka dominuje

Jeśli Jedynka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową (Podświadomości), Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to jesteś człowiekiem odważnym, zdecydowanym, aktywnym, potężnym, nowatorskim, przodującym, kreatywnym, z inicjatywą. Posiadasz zmysł organizacyjny i techniczny.

Masz naturę przywódczą i wiesz, czego pragniesz. Jesteś władczy, dominujący, ambitny, niezależny, samodzielny, gniewny, niecierpliwy dla przeciwników, hojny dla popleczników. Przypominasz tym Stwórcę świata ze „Starego Testamentu”. Lubisz być w centrum uwagi, na pierwszym miejscu. Jesteś urodzonym przywódcą, o talencie kierowniczym. Sprawiasz, że wszyscy cię słuchają i w naturalny sposób ci się podporządkowują. Jesteś dominujący i wymagający, zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych.

Możesz wymagać od innych (podwładnych i najbliższych) zbyt wiele tak, że nikt nie będzie w stanie sprostać tym wymaganiom, co będzie dla ciebie nie do przyjęcia. Nie jesteś w stanie tolerować ludzi, którzy nie chcą cię słuchać, sam zaś nie potrafisz zaakceptować najmniejszej nawet krytyki pod swoim adresem.

Masz duży temperament i możesz być agresywny. Lubisz sport i fizyczną aktywność. Jesteś silną indywidualnością. Nie potrafisz się podporządkować innym. Chętnie udzielasz pomocy innym, jednak sam decydujesz o tym, jak, gdzie i kiedy będzie udzielona. Potrafisz poradzić sobie w każdej sytuacji, jesteś pomysłowy, twórczy i oryginalny. Dlatego umiesz znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni się poddali.

Jak sobie radzisz w życiu?

Silna wola i zdecydowanie pomagają ci zwycięsko przejść przez życie. Problemy stwarza nieumiejętność ugięcia się i podporządkowania się drugiej osobie (nawet wtedy, gdy jest to konieczne), zbyt duża autorytarność, skłonność do tyranizowania otoczenia i narzucania mu swojego zdania, niecierpliwość, pośpiech i pozostawianie za sobą niedokończonych spraw.
Realizował będziesz wiele śmiałych pomysłów, wskazując drogę innym. Nieustannie ulepszał będziesz metody pracy i wdrażał nowości. Pragniesz pozostawić po sobie trwały ślad i wyróżnić się z otoczenia. Działając pozytywnie będziesz tworzył, doradzał, dodawał odwagi, zachęcał do działania, buntował się przeciwko wszelkiej władzy i dominacji. Twoją misją jest rozkazywanie, a nie bycie posłusznym i uległym.

Masz osobowość twórczą, niezależną, dynamiczną, błyskotliwą, genialną, kontrowersyjną. Dynamizm i twórcza postawa sprawią, że dokonasz czegoś niezwykłego. Ciągle będziesz spędzał czas na podróżowaniu, zwiedzaniu i planowaniu czegoś nowego. Umysł będziesz miał ciągle aktywny. Pomysły będą się rodzić jeden po drugim; nie zaznasz nudy. Plany urzeczywistnisz w sposób oryginalny, z korzyścią dla siebie i otoczenia.

Masz naturę badacza, odkrywcy, wynalazcy. Kariera zawodowa lub wybrana działalność pochłaniać będzie więcej twojej energii niż związki uczuciowe. Dążył będziesz do samodoskonalenia.

I jeszcze…

Twoje ideały są iście purytańskie. Uważasz, że na ulgę trzeba sobie zasłużyć. Cnota jest sama dla siebie nagrodą, a przyjemność należy odraczać dopóty, dopóki wszystko nie zostanie zrobione. Nie dbasz o przyjemności życia. Przyjemne jest to, co otrzymujesz od Boga. Wolny czas poświęcasz zajęciom konstruktywnym i pouczającym. Jeśli nie masz bezpośredniego kontaktu z wewnętrznym nauczycielem, to z pewnością go słyszysz (wewnętrzny głos). Ocenia on wszystko, co myślisz i czynisz.

Masz w sobie system kontrolny, który śledzi każdą twoją myśl, słowo i czyn. W myślach oskarżasz się za złe myśli, słowa i czyny i pragniesz doskonałości. Czujesz potrzebę dobrego zachowania i oskarżasz w duchu tych, którzy zasad nie przestrzegają. O relaksie będziesz mógł sobie pomyśleć, gdy uporządkujesz swoje życie i wywiążesz się z zobowiązań.
Twój czas jest ściśle określony i zaplanowany. Mieści się w nim wszystko, co stanowi o w pełni zrównoważonym i uporządkowanym życiu: czas na odpoczynek, gimnastykę, modlitwę, naukę, muzykę, poezję, odwiedziny u chorego. Czas ten kontrolowany jest przez rubryki w kalendarzu, efemerydy planet, liczby, hierarchię spraw do załatwienia itp. Uważasz, że każda sytuacja ma tylko jedno słuszne rozwiązanie.

Psychika

Z własnego gniewu nie zdajesz sobie sprawy. Nie akceptujesz go i starasz się go tłumić. Żyjesz podwójnym życiem, w „podwójnym” domu, w którym na górze mieszka Bóg (sędzia), a na dole ty, człowiek, zalewany uczuciami i pragnieniami, zamkniętymi w piwnicy nieświadomości, które muszą być rozładowywane najczęściej poprzez gimnastykę, taniec, ruch, twórczość.

Rozwijają się w tobie dwie osobowości: jedna dla sytuacji, „gdy mnie znają”, druga dla sytuacji „z dala od domu”.
Jesteś wytrwały i konstruktywny, jeśli chodzi o naprawianie błędów. Cieszysz się z dobrze wykonanej pracy i czujesz za to Boską wdzięczność.

Przecierasz nowe szlaki. Nie pozwalasz sobą sterować. Lubisz być w centrum zainteresowania i chwalić się sukcesami. Ludziom to się podoba. Nie lubisz skomplikowanych sytuacji i dwuznaczności. Twoją zasadą jest zwięzłość. Znasz cel, który chcesz osiągnąć i dążysz do niego z determinacją. Wiesz, co jest dla ciebie dobre i pożyteczne. Niełatwo zmieniasz zdanie. Nie uznajesz długodystansowych planów i czynów.

Żyjesz teraźniejszością, jesteś pozytywnym, (choć stanowczym i przesadnie ambitnym), uczciwym i wielkodusznym nowa torem. Chętnie zawierasz trwałe przyjaźnie, jesteś wierny i godny zaufania. Podkreślanie twoich zalet sprawia ci przyjemność.

Jaka jesteś 1?

Masz naturę pozytywną, silny charakter i indywidualność, ambicję, odporność fizyczną, lotny, błyskotliwy, przenikliwy, bystry i oryginalny umysł, intuicję, urok osobisty, jesteś inteligentny, twórczy, oryginalny, pracowity, odpowiedzialny, zdecydowany, śmiały, dynamiczny, niezależny, ekstrawertywny (prywatnie – introwertywny), niebanalny, entuzjastyczny, nieprzeciętny, energiczny, dumny, uparty, egocentryczny, zdolny, logiczny, sprytny, szybki, szlachetny, uczciwy, spontaniczny, rozsądny, krytyczny, wymagający, przekonujący, nieznoszący sprzeciwu, porywczy, namiętny, uczuciowy (cechę tę skrywasz).

Powinieneś pokonywać negatywne skłonności swojej osobowości: brak zdecydowania w działaniu, wiary w siebie, lenistwo, uległość wobec otoczenia, egoizm, nietolerancję, agresywność, chęć dominacji, niezdolność przyznawania się do błędów, pragnienie nieograniczonej wolności, wyniosłość.”

Jedynka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

„Na swej DRODZE ŻYCIA możesz spełnić swoje ambicje, określić własną indywidualność, zrealizować zamiary, pomyślnie dokonać planowanych przemian. Jest to droga sukcesów i awansu. Poprowadzi cię ona ku przedziwnym doświadczeniom. Będziesz szedł przez życie, sam sobie tworząc warunki i głosząc swoje idee. Twoje życie będzie bardzo konstruktywne.

Masz głód poznania. Dążysz do maksymalnie zindywidualizowanego odbioru rzeczywistości, co sprawia, że czujesz się inny, lepszy, nierozumiany przez otoczenie i samotny. Masz zdolności kierownicze, umiesz prowadzić innych, zapewniać im pracę, która rozwija ich możliwości. Lubisz być w centrum uwagi. Chcesz być zawsze pierwszy. Umiesz kierować przedsiębiorstwami i własną rodziną. Działasz według własnych planów i pomysłów, choć potrzebujesz afirmacji innych. Nadmierna niezależność pcha cię ku samotności.

Co lubisz a czego nie?

Lubisz życie aktywne i urozmaicone. Przeszkody bardziej cię ekscytują niż przerażają. Nie znosisz porażek. Wprawiają cię one w melancholię. Udziela ci się nastrój innych, jesteś wrażliwy bardziej niż chcesz się do tego przyznać. Gdy ci się nie wiedzie, stajesz się agresywny, zarozumiały, nerwowy, ekscentryczny i rozkojarzony. Jeśli jesteś zaawansowany duchowo, możesz panować nad tymi skłonnościami. Możesz stać się ofiarą własnych decyzji, podjętych na fali entuzjazmu, nie do końca przemyślanych. Trudno ci jest się z nich wycofać.

Musisz nauczyć się twórczego dysponowania swą energią i aktywnością i narzucania woli silą. Polegaj na sobie, nie buduj muru wokół siebie. Żyj teraźniejszością, nie wychylaj się w przyszłość i kończ rozpoczęte plany. Nie przesadzaj z pośpiechem i entuzjazmem. Nie odrzucaj wiedzy z przeszłych doświadczeń i nie spełniaj życzeń ego.

Jeśli chcesz być wielki, musisz pozbyć się wyobrażeń o swojej wyjątkowości, nauczyć się słuchać, być otwartym na rady innych, pogłębiać swą wiedzę i pokorę.

Twoje słabe punkty w ciele, to: głowa, serce, system nerwowy, układ krążenia i oczy.

Czym możesz się zająć?

Za atrakcyjne uważasz zajęcia, w których konieczna jest dobra organizacja i drobiazgowość: nauczanie, księgowość, organizowanie struktur, planowanie długofalowe, sytuacje regulowane przez etykietę, protokół i formalne procedury towarzyskie, prace twórcze. Lubisz systemy wymagające dokładnego przestrzegania reguł.

Za nieatrakcyjne uważasz zawody, w których istnieje ryzyko błędu decyzyjnego. Nie lubisz różnych punktów widzenia. Pragniesz doprowadzić rzeczywistość do stanu doskonałości. Oddajesz się słusznym sprawom. Zależy ci na naprawianiu świata. Cenisz doskonałość i jesteś świetnym nauczycielem.

Konflikt między osobistymi pragnieniami a potrzebą sztywnego trzymania się zasad w stosunkach z innymi, prowadzić cię może do nieprzystosowania. Nie znasz kompleksu niższości. Czujesz, że jesteś doskonały lub/i nieprzeciętny. Lubisz ryzyko. Wiedziesz życie pełne przygód. Nic podążasz utartymi szlakami, lecz własną drogą.

Pragniesz być zaakceptowany przez otoczenie i lubiany. Instynktownie odgadujesz słabości przeciwników i możesz ich zniszczyć w każdej chwili. Znasz naturę ludzką i prawa rządzące Wszechświatem. Jesteś szlachetny, uczciwy, spontaniczny, pełen humoru.

Gdzie odniesiesz sukces?

Największe sukcesy odniesiesz, jako szef, kierownik lub przywódca. Idąc przez życie narzucał będziesz otoczeniu własne pomysły i warunki. Sam będziesz walczył o zdobycie upragnionych celów. Sukces odniesiesz w każdej dziedzinie i osiągniesz każdy cel.

Odznaczasz się wyjątkowym talentem do „robienia” i wydawania pieniędzy. Lubisz luksus i przepych. Łatwo podbijasz serca płci przeciwnej (dzięki elokwencji i umiejętności przekonywania). Jesteś zmienny i stały. Szczęście i zrozumienie znajdujesz z osobami o wibracji 2, 6, 3 i 4.”

To, jakie jest twoje widzenie świata, działanie w nim, życie w rodzinie i wśród przyjaciół pokazuje pełny portret numerologiczny.

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia Portret Numerologiczny – str. 100 -104

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter