Jedynka Twoją Drogą Życia

Jedynka Twoją Drogą Życia będzie wtedy, gdy suma Twojej daty urodzenia wyniesie 1. Oznacza to, że przez całe Twoje życie będziesz pod wpływem tej wibracji.

Osoba, której Liczba Urodzenia jest Jedynką powinna podejmować takie życiowe działania, które dają szansę na przewodzenie innym.

Jedynka to potencjalny pionier, decydent, twórca, organizator, dowódca lub szef, dlatego wykształcenie i  zadania mają umożliwić spełnienie takich ról.

Każda Jedynka wywodzi się z Podliczb, dlatego oprócz jej podstawowego znaczenia ważne są także wpływy tych właśnie wibracji.

Jeśli Jedynka jest Twoją Drogą Życia, zwaną też liczbą urodzenia, to na pewno ma takie podliczby jak: 10, 19/10, 28/10, 37/10, 46/10.

Jedynka z Podliczby 10

Jeśli Jedynka wywodzi się bezpośrednio z Podliczby 10, to jest postrzegana jako osoba władcza, wywierająca presję na innych.

Jest bardzo dobrym inicjatorem, zmotywowanym i niezależnym twórcą.

Powinna jednak pamiętać o tym, że aby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie musi liczyć się z innymi i zwracać uwagę na ich samopoczucie.

Nie może być nadmiernie wymagająca, ponieważ nie ułatwi to realizacji zadań.

Jedynka z Podliczb 19/10

Osoby z takimi Podliczbami koniecznie powinny pamiętać o tym, że zdobyta przez nich wiedza i doświadczenie mają przede wszystkim służyć innym.

19, to liczba karmiczna, która mówi o błędach, jakie zostały popełnione w przeszłości, błędach w postępowaniu, to tzw. karma władzy.

Mówi o tym, że w poprzednim życiu zbyt eksponowaliśmy siebie, cechował nas brak zrozumienia dla innych.

Teraz powinniśmy kierować się intuicją i sercem, aby uniknąć niepowodzeń.

Jedynka z Podliczb 28/10

Koniecznie trzeba zwracać uwagę na to, aby zachować równowagę pomiędzy siłą jedynki i ugodowością dwójki.  

Nie należy zbytnio osłabiać woli Jedynki, ale też nie dopuszczać do tego, aby zbyt sztywno trzymała się zasad i postanowień.

Wszelkie ustępstwa powinna Jedynka traktować nie jako oznakę słabości, ale jako szeroko rozumianą bezwarunkową  miłość.

Koniecznie powinna brać z tych Podliczb ich pozytywne cechy, ponieważ zapewni to Jedynce pomyślność i odgrodzi od ewentualnych zmagań i trudności.

Jedynka z Podliczb 37/10

Jeśli Jedynka wywodzi się z takiej Podliczby, to musi koniecznie respektować rozwagę Siódemki, temperującą nadmierną impulsywność Trójki.

Równocześnie jednak siódemka nie może nadmiernie hamować działania Jedynki, dlatego niezbędne jest tu zachowanie równowagi pomiędzy tymi wibracjami.

Wibracja 37 obdarza Jedynkę łatwością porozumiewania się, rozumienia relacji, wdziękiem i urokiem osobistym.

Pamiętać jednak trzeba, że aby realizowała się pozytywnie musi przestrzegać zasad, nie manipulować innymi i nie pozwalać, aby inni nią manipulowali.

Jedynka z Podliczb 46/10

Takich osób z tą Podliczbą jest niezwykle mało, niewiele też można powiedzieć o ich osiągnięciach, ale na pewno można je zaliczyć do osób wyjątkowych.

Zarówno czwórka jak i szóstka w wibracji skłaniają Jedynkę do tego, aby zadbały o poczucie bezpieczeństwa, unikały nadmiernego ryzyka.

Będą odczuwać silną potrzebę prestiżu i stabilizacji. Zagraża im nadmierna chęć dominacji, krytykanctwo, a także skłonność do nadmiernej zmysłowości bez starań o drugą osobę.

Koniecznie powinny pracować nad obiektywnym spojrzeniem na samych siebie i nad pomyślną sytuacją życiową, a w szczególności uczuciową.

Jeśli Jedynka to Twoja Droga Życia, koniecznie sprawdź jakie są jej Podliczby i jak je opisuje numerologia.

Więcej na temat numerologicznej Jedynki tutaj i tutaj, zapraszam.

Źródło: własne, Internet,

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter