Karty Bramy w Arkanach Małych Tarota

Karty Bramy w Arkanach Małych Tarota, to karty o szczególnym znaczeniu, ponieważ niosą specjalne, silne przesłanie. Są sygnałem, że znajdujemy się w momencie kulminacyjnym, w którym następują niecodzienne zdarzenia i doświadczenia. Wskazują na to, że kończy się jeden etap i zaczyna drugi. Aby nastąpiła zmiana musimy podjąć odważne decyzje, pokonać blokujące nas ograniczenia i budować przyszłość.

Ważne byśmy nie lękali się, podejmowali działanie, bo jeśli tego nie zrobimy los sam za nas podejmie decyzję, a jej skutki będą dla nas trudne i bolesne. Jeśli wybór będzie właściwy, przekroczymy bramę i dostaniemy bonus od losu. Jeśli nie, możemy pozostać przed bramą z nierozwiązanymi problemami, trudne i niezrozumiałe sytuacje będą się powtarzać do czasu aż odrobimy lekcję, wynikającą z przesłania danej karty.

Karty Bramy ukazują sposób uwalniania się od pułapek materialnych, uzmysławiają ważność zdarzeń, które pojawiają się na naszej drodze, są znakiem rozwoju osobowości, ukazują ewolucję naszych myśli, emocji i postaw.

Karty Bramy w Arkanach Małych Tarota

Trójka Buław, Piątka Pucharów, Ósemka Pucharów, Szóstka Mieczy, Ósemka Mieczy, As Denarów, Szóstka Denarów, Dziewiątka Denarów, Dziesiątka Denarów.

Trójka Buław– jest bramą otwierającą nowe perspektywy, karta ta mówi o nowym etapie życia, potrzebie działania. Symbolizuje konieczność ruchu i zmiany tego, co nas ogranicza. Mamy świadomość, że należy zakończyć planowanie i wykorzystać całą swoją energię do wprowadzania zmian, które będą korzystne zarówno dla nas, jak i dla innych ludzi.

To czas pozbywania się psychicznych ograniczeń, dbałości o zdolności i potrzeby własne i cudze. Karta ta może także oznaczać wcześniej zorganizowaną i zaplanowaną podróż zagraniczną. Wraz z tą kartą los daruje nam różne ułatwienia, może nam przynieść powodzenie w sferze materialnej, a także łatwość w nawiązywaniu kontaktów towarzyskich i zawodowych.

Karty Bramy

Piątka Pucharów– to symbol rozczarowania i strat, jedna z trudniejszych bram, zamykająca pewien emocjonalny etap naszego życia, niezależnie od naszej woli. Piątka Pucharów nawołuje do tego, by nie oglądać się za siebie na to, co było, przestać żyć przeszłością, bo nic już nie można zmienić.

Symbolizuje konieczność zrozumienia źródła i natury emocji, które nami kierują. Wskazuje, że będziemy musieli stanąć oko w oko z silnymi uczuciami bólu, smutku, zazdrości, aby osiągnąć dojrzałość emocjonalną. Jeśli tego nie uczynimy nie będziemy umieli wyciągać wniosków do nauki z błędów, jakie popełniamy, możemy popaść w uzależnienie emocjonalne od innych, depresję, a nawet chorobę psychiczną

Karty Bramy

Ósemka Pucharów – symbolizuje konieczność konfrontacji ze skrajnymi uczuciami, takimi jak: pasja, namiętność, niezależność, wolność. Uczucia te mogą powodować wewnętrzny konflikt i emocjonalne rozdarcie. Popadamy w rutynę, tkwimy w sytuacji, która hamuje nasz twórczy rozwój, dlatego pojawienie się tej karty zmusza nas do przewartościowania uczuć i poddania się im. Jeśli nie poddamy się przesłaniu jakie niesie ta karta możemy doświadczać poczucia niespełnienia, napięcia, żalu, nerwowości, utraty życiowych szans.

Szóstka Mieczy– to czas zamknięcia za sobą życiowych porażek i trudności, zostawienie za sobą przeszłości, czegoś, co sprawiało nam problemy emocjonalne, materialne czy intelektualne. To duchowy przełom, który pozwala uwolnić się od starych schematów myślowych dających poczucie bezpieczeństwa i otworzyć się na nowe marzenia, idee i rozwiązania. Często jest to związane z przełamywaniem schematów, rezygnacją z uporządkowanych, gładkich poglądów, z duchowym przełomem, który niesie nowe nadzieje i pozytywny stosunek do życia. Jeśli nie podejmiemy przesłania tej karty możemy się czuć bezsilni, pozostać w miejscu, bez możliwości rozwoju.

Ósemka Mieczy– symbolizuje ograniczenia i sprawy nam narzucone. Karta mówi o konieczności znalezienia wyjścia z sytuacji, które są powszechnie uznawane za sytuacje bez wyjścia. Stajemy w obliczu działań wymuszających budowanie własnej godności i wartości, mimo, że warunki wewnętrzne i zewnętrzne temu nie sprzyjają. Musimy się wykazać odwagą i zdecydowana postawą by zrealizować to, co wydaje się niemożliwe. Jeśli nie przyjmiemy przesłania tej karty możemy borykać się z trudnymi i skomplikowanymi problemami życiowymi, zarówno emocjonalnymi, zdrowotnymi, jak i materialnymi.

Karty Bramy

As Denarów– wspaniała karta, harmonii, koniunktury i zadowolenia. Karta nadziei na sukces materialny, bogactwo, pomyślność w interesach, dobre perspektywy na przyszłość. Aby skorzystać z dobrodziejstw tego przesłania trzeba skorzystać z szans, jakie nam daje los, odrzucić obawy, lęki, lenistwo, gdyż karta ta symbolizuje konieczność wykazania się odwagą, zaradnością i kreatywnością. Jeśli nie odważymy się sięgnąć po sukces będziemy do końca naszych dni ubolewać nad straconymi szansami.

Szóstka Denarów – karta ta jest symbolem równowagi w dawaniu i braniu. Skłania nas do tego by przy dzieleniu się swoimi dobrami nie ograniczać i tłamsić inwencji drugiego człowieka. Musimy także posiąść umiejętność odmawiania tym, którzy chcieliby bez umiaru korzystać z naszego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich, nie możemy tez dawać po to, by zyskać czyjąś przychylność, dlatego tak ważna jest tu zasada równowagi. Jeśli nie przekroczymy tej bramy będziemy doznawać wielkiego smutku i cierpienia.

Karty Bramy

Dziewiątka Denarów – symbolizuje powodzenie i bezpieczeństwo materialne, poszanowanie wszelkich przejawów życia, miłość do zwierząt, dbałość o dziedzictwo, które jest sumą tego, co otrzymaliśmy od swych przodków i tego, co pozostawimy po sobie. To piękna karta harmonii, szczęścia i zadowolenia, radości i doceniania wartości życia, harmonijnych relacji z innymi ludźmi i przyrodą. Jeśli nie przekroczymy tej bramy możemy się zamienić w ludzi małostkowych, zawistnych, zadufanych w sobie, zachłyśniętych swoją wielkością i ważnością.

Dziesiątka Denarów – zamyka wędrówkę po kartach bramach Małych Arkanów. Symbolizuje powodzenie na każdym poziomie życia, ukazuje bogactwo w wymiarze duchowym i materialnym. Karta jest symbolem bezpiecznej rodzinnej i społecznej stabilizacji. Nieumiejętność przejścia tą bramą może prowadzić do strat materialnych, chorób i nieszczęśliwych zdarzeń losu.

Karty Bramy w Arkanach Małych Tarota

Podobnie jak w przypadku Kart Bram w Arkanach Wielkich przesłania tych kart jeśli pojawią się w rozkładzie nie należy lekceważyć, gdyż mają one ogromny wpływ na nasze życie.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter