Kąt Ekscentryczności 3

Wszystko to, co kryje nasza podświadomość może zostać odszyfrowane za pomocą numerologii.

Nasze imię i nazwisko oraz dzień urodzenia są wskazówką jak żyć, aby spełniać się na Drodze Życia zgodnie z tym, co nam zaplanowało Przeznaczenie.

Suma liczb przypisanych do naszego imienia i nazwiska oraz dzień naszego urodzenia składają się na tzw. Kąt Ekscentryczności.

Kąt Ekscentryczności 3, o którym dzisiaj piszę, wskazuje na to, że potencjałom Przeznaczenia będziemy mogli sprostać bazując na wibracji liczby 3.

Jak to obliczyć?

Załóżmy, że badana osoba nosi imię i nazwisko Iwona Czarny, a urodziła się 25 dnia miesiąca.

Obliczamy:

9  5 6 5  1     3  8 1  9 5 7   =   59 = 14 = 5

I W O N A   C Z A R N Y

Zatem suma imienia i nazwiska 5 + 25 dzień urodzenia = 30 = 3

Kat ekscentryczności wynosi 3.

Liczba 3 oznacza ekspresję twórczą, artyzm, wyobraźnię, inteligencję i wykształcenie, a także talent literacki.

Wróży spokojną, szczęśliwą i wygodną egzystencję, ponieważ trójka to także czułość, uprzejmość, szczęście, równowaga i kultura.

Kąt Ekscentryczności 3 sprawia, że łatwo osiągamy sukcesy, co sprawi, że będziemy się cieszyć tym, co życie nam daje najlepszego.

Zdobyte przez nas rzeczy należy szanować i cenić, a w szczególności hamować przesadną hojność i rozrzutność, bo z bogacza możemy się stać biedakiem.

O czym powinniśmy pamiętać?

Panować musimy nad wylewnością, nadmierną otwartością  i skłonnością do wygód i luksusu.

Pozytywne spojrzenie na świat i wrodzoną wewnętrzną radość i optymizm wykorzystujmy konstruktywnie.

Starajmy się wykorzystywać swe talenty twórcze poprzez różnorodne artystyczne formy wyrazu.

Rozdawajmy ludziom miłość, przyjaźń, radość i ukojenie, bo taka jest nasza rola nasze Przeznaczenie i Droga Życia.

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia Droga Życia

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Mój biznes
  • Twitter