Kąt Ekscentryczności 4

Kąt Ekscentryczności 4, to zredukowana suma imion i dnia urodzenia.

Ukazuje całościowo i  syntetycznie to, jak będziemy realizowali potencjały Przeznaczenia (Droga Życia) i jak będziemy mogli mu sprostać.

Kąt Ekscentryczności ukazuje także jakie cechy naszego charakteru ujawniać się będą z podświadomości.

Załóżmy, że dana osoba urodziła się  5.04.1981 r. , a jej imiona to Maria Ewa.

Sumujemy:

4   1  9 9 1    5  5  1

M A R I A   E W A  =  35  = 8

8 ( suma imion)+ 5 (dzień urodzenia) = 13 = 4

Otrzymaliśmy Kąt Ekscentryczności 4.

Na co on wskazuje?

Kąt Ekscentryczności 4 wskazuje na to, że potencjałom Przeznaczenia (Przeznaczenie = Droga Życia) będziemy mogli sprostać bazując na wibracji liczby 4.

Liczba ta, to praca i materia, rygor, prawość, wytrwałość i solidność a także stabilność, praktyczność i metodyczność.

To również bogactwo, uznanie, inwencja, realizacja, zmysł organizacyjny i administracyjny.

Pomimo pozytywnego wydźwięku tej wibracji uważać musimy na wiele ograniczeń, ponieważ możemy być zmuszeni do zmagania się z różnymi problemami.

Zmaganie się z przeciwnościami i walka o przetrwanie może być jednym z naszych podstawowych działań.

W podanym przykładzie wibrację 4 otrzymaliśmy z karmicznej 13, która nakłada na nas obowiązek pracy.

Kąt Ekscentryczności 4 wróży sukcesy zawodowe, zwłaszcza w dziedzinie finansów i biznesu, ale niczego nie daje za darmo.

Trzeba ciężko i wytrwale na nie pracować bo nic nam nie przyjdzie szybko i łatwo.

Absolutnie nie możemy liczyć na szczęśliwy zbieg okoliczności, czy też tzw. „łut szczęścia”.

Pracowitość, upór, determinacja i dobra organizacja zapewni nam wysoką pozycję społeczną i materialną.

Będziemy budować świat wolny od trosk i niespodzianek, dlatego zadbamy o naszą stabilizację materialną oszczędzając na tzw. „czarną godzinę”.

Postaramy się o zabezpieczenie przyszłości sobie i społeczeństwu i poświęcimy się budowaniu lepszego świata dla naszych bliskich.

 

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia Droga Życia

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter