Lekcje Karmiczne i ich znaczenie

Lekcje Karmiczne i ich znaczenie opisała w swojej publikacji Pani Natasza Czarmińska. Liczby Karmiczne, to tzw. Długi Karmiczne, wyrażające  „karmę”, czyli prawo przyczyny i skutku, które rządzi światem materialnym. Wyrażane są one przez liczby 13, 14, 16, 19 i 26. (Więcej o nich tutaj).

Pojawiają się w naszym programie urodzeniowym (Droga Życia, Cykle, Warunki) i wskazują na nasze długi, zaciągnięte w poprzednich wcieleniach. Są skutkami naszego własnego postępowania, które zaowocowało niewłaściwym, zdecydowanie negatywnym wykorzystaniem  własnych możliwości, predyspozycji, potencjałów, czy też zdolności.

Natomiast Lekcje Karmiczne wynikają z braku pewnych liczb w naszym imieniu i nazwisku i wskazują na konieczność pracy nad wybranymi aspektami naszego rozwoju.

Oznacza to, że w danym zakresie będziemy musieli wykazać się większym wysiłkiem, dopóki nie nauczymy się pewnych, wynikających z danej liczby cech.

Brakujące w imieniu i nazwisku liczby symbolizują Lekcje Karmiczne, które będą Tobie udzielone w obecnym życiu.

Jak sprawdzić, czy mamy takie braki?

Sprawdźmy zatem jakich potencjałów  brak w poniższym przykładzie. Załóżmy, że dana osoba nosi imię i nazwisko Marta Kowalska. Obliczenia opieramy na  ilości i wartości numerycznej liter całego imienia i nazwiska.

Pozwala nam to rozpoznać nasze braki i te cechy, które posiadamy w nadmiarze. Każda wartość numeryczna litery ma swoje symboliczne znaczenie, a ilość poszczególnych liter wyraża intensywność cech symbolizowanych przez daną liczbę, czyli jej potencjał.

M a r t a   K o w a l e w s k a

4  1 9 2 1   2 6 5 1 3 5 5 1 2 1 

Mamy tu: 5 – Jedynek, 3 –Dwójki, 1 – Trójkę, 1 – Czwórkę, 3 – Piątki, 1 – Szóstkę, 0 – siódemek, 0 – ósemek, 1 – Dziewiątkę.  Łącznie 15 liter.

Dzielimy: 15 (ilość liter) : 9 (ilość wibracji) = około 1, 6. Jest to tzw. średnia doskonałości.

W badanym przypadku, brak 7 i 8, a wyraźny nadmiar 5, 2 i 1. Pozostałych wibracji jest troszkę za mało.

Niewystarczająca ilość którejś z liczb wskazuje na konieczność stymulacji danego aspektu naszej osobowości, a nadmiar jednej lub kilku liczb podpowiada, że trzeba dołożyć starań, by pewne cechy osłabić, wyhamować.

Z kolei brak którejś z liczb oznacza szczególną lekcję do nauczenia, którą zadaliśmy sobie na to życie, a która z różnych powodów nie została przerobiona w którymś z poprzednich wcieleń.

Lekcje Karmiczne i ich znaczenie (wg Nataszy Czarmińskiej)

Brak liczby 1: — bardzo rzadki przypadek

Lekcja: wykształcenie w sobie pierwiastka męskiego, pierwiastka realizacji, działania.

Wskazuje na niemożność odnalezienia własnej indywidualności, uzyskania autonomii, przyjęcia odpowiedzialności za siebie samego i zdobycia wiary w siebie.

W poprzednim życiu znajdowałeś się w sytuacji przymusowego podporządkowania, ulegałeś wpływom otoczenia i bałeś się okoliczności, które dają ci władzę.

W obecnym życiu takie sytuacje mogą się powtórzyć, dając jednocześnie możliwość uświadomienia sobie, że wystarczy podjąć wewnętrzną decyzję, włożyć pewien wysiłek i odnalezienie własnej indywidualności stanie się możliwe.

Trzeba będzie walczyć o swoją niezależność i nie liczyć na innych.

Jeśli brak liczby 2: — bardzo częste

Lekcja: podporządkowanie, emocje, dialog.

Wskazuje na nieumiejętność kooperacji, dialogu, życia we dwoje. Może przynieść trudności w małżeństwie.

Jesteś osobą, która raczej zdaje się na innych, łatwo się podporządkowuje, poddaje się wpływom, jest niezdecydowana, nie panuje nad swymi emocjami. Może być nadwrażliwa lub przeciwnie, zupełnie nieczuła.

W poprzednim wcieleniu wybrałeś odsunięcie się od świata i brak zrozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. Teraz skazany będziesz na współpracę z osobami nieprzejednanymi.

W życiu we dwoje będziesz zmuszony rozwinąć dar rozumienia innych, zdolności dyplomatyczne, umiejętność porozumienia, podporządkowania się bez rezygnacji z własnej indywidualności, a zwłaszcza uczyć się będziesz cierpliwości i okazywania uczuć.

Przywołasz też sytuacje, w których rezultat twej pracy będzie zależał od dokładności w każdym najmniejszym detalu.

Jeśli brak liczby 3:— dosyć rzadkie

Lekcja: komunikacja, postawa twórcza, uspołecznienie.

Masz trudności w komunikacji z innymi i często z samym sobą. Problemy z wyrażaniem samego siebie w sztuce, w pracy lub w życiu codziennym.

W jednym z poprzednich wcieleń najprawdopodobniej pełniłeś podrzędne role, co spowodowało zahamowanie rozwoju twoich naturalnych talentów. Talent wyraża się przez potrzebę ekspresji i twórczość.

Gdy się jest podwładnym, trzeba być posłusznym i milczeć. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. W teraźniejszym życiu słowa nie przyjdą łatwo i trudno będzie znaleźć sposób na użycie twojej energii twórczej.

 Pojawi się lęk powstrzymujący cię przed obcowaniem z innymi, ale życie zmusi cię do tego. Trzeba będzie rozwijać własną ekspresję i talenty towarzyskie. Nabrać pewności siebie, by zdobyć akceptację otoczenia, ale także uważać, by nie popaść w przesadę i nie rozpraszać się na błahe rozmowy, plotki, przechwalanie się lub intrygi.

Jeśli brak liczby 4: — częste

Lekcja: praca, stabilizacja, organizacja, cierpliwość.

Przejawia się poprzez trudności w pracy: zbyt trudną i wyczerpującą pracę, poprzez jej nadmiar, złe warunki pracy lub też poprzez jej brak.

Lekcja ta może też ujawnić się poprzez słabe zdrowie. Osoba „odrabiająca” tę lekcję zwykle niechętnie otwiera się na zmiany, nowe idee i możliwości, gdyż kojarzy się jej to z utratą bezpieczeństwa.

Może też być maniakiem i pedantem lub odwrotnie, przesadnym „luzakiem”. W poprzednim życiu opierałeś się raczej na swojej inteligencji i sprycie niż na pracy.

Nie martwiłeś się o zabezpieczenie materialne ani o zdrowie.

Teraz trzeba będzie zrozumieć, jak ważne jest budować solidny fundament, stwarzać własną rzeczywistość, podejmować czyny i organizować ich wykonanie.

Będziesz musiał również służyć innym, by nauczyć się cierpliwości i wytrwałości.

Lekcje Karmiczne i ich znaczenie

Jeśli brak liczby 5: — bardzo rzadkie

Lekcja: zmiany, wolność, przyjemności życia, doznania zmysłowe i nadzmysłowe.

Trudności w dziedzinie zmysłowej, seksualnej oraz z określeniem granic własnej wolności. Problemy z adaptacją i akceptacją zmian.

Lekcja ta może oznaczać kłopoty z ciałem spowodowane nadużyciami zmysłowymi lub seksualnymi (anoreksja lub obżarstwo, dewiacje seksualne lub problemy we współżyciu seksualnym itd.)

Wskazuje, że w poprzednim wcieleniu byłeś osobą, która zazdrościła innym wolności i możliwości zmian. Z tego powodu zamknęła się w sobie i otoczyła murem.

Teraz trzeba będzie nauczyć się ufać innym. Nie wątpić w ich szczerość, doświadczyć wielu zmian, zrozumieć, że poznanie świata, zaufanie do procesu życia jest niezbędne dla dalszej ewolucji.

Trzeba będzie zakreślić granice własnej wolności tak, by nie naruszać wolności innych.

Jeśli brak liczby 6: — bardzo częste

Lekcja: harmonia, piękno, zgoda, miłość, obowiązek i odpowiedzialność.

Problemy natury miłosnej. Być może jesteś osobą pozbawioną zmysłu estetycznego lub artystycznego. Jesteś nietolerancyjny, nie traktujesz poważnie obowiązków rodzinnych czy zawodowych.

Ta liczba jest przede wszystkim lekcją małżeństwa. W poprzednim życiu nie wypełniłeś zobowiązań wobec jednej lub wielu osób.

Lekceważyłeś partnera, dzieci lub innych członków rodziny. Inaczej mówiąc, nie potrafiłeś funkcjonować w strukturach rodzinnych.

 Dlatego w obecnym życiu jest niezwykle ważne, by świadomie uczyć się tej lekcji.

By w przypadku „problemów i konfliktów nie uciekać się natychmiast do rozstania lub rozwodu, lecz próbować dostosować się, szukać kompromisu.

Skorzystaj z nadarzającej się okazji i sytuacje konfliktowe zamieniaj na budowanie tego aspektu swojej osobowości, który niegdyś nie został wykształcony.

Odwaga, tolerancja polegająca na akceptowaniu ludzi i sytuacji takimi, jakimi są, bez stawiania im zbyt wielkich wymagań, bez oceny.  Są to hasła dla tych, którzy mają lekcję związaną z liczbą 6.

Wysiłek musi iść w kierunku tworzenia harmonii, odpowiedzialności, piękna.

Jeśli brak liczby 7: — częste

Lekcja: mądrość, wiedza wewnętrzna.

Jest to liczba zaufania do wiedzy, a także zaufania do samego siebie, sięgania po wiedzę wewnętrzną, zrozumienia, że życie nie kończy się na swym fizycznym aspekcie.

W poprzednim życiu nie przyjmowałeś do wiadomości, że stanowimy jedność z Naturą i mądrością kosmiczną.

Teraz będziesz zmuszony doświadczyć prawdy, że wiedza wewnętrzna, wynikająca z połączenia z wszechogarniającą Jednią, jest wystarczająca, gdyż zawiera w sobie wszystkie prawa dotyczące wszystkich poziomów życia.

W obecnym życiu znajdziesz się wobec sytuacji, które pozwolą ci to wszystko zrozumieć poprzez doświadczenia otwierające umysł.

Będziesz zmuszony (np. przez problemy z ciałem) zajrzeć w głąb w siebie i w sobie znaleźć oparcie.

Lekcja będzie się powtarzać aż do momentu, w którym poczujesz, że będąc sam ze sobą nie czujesz się samotny ani opuszczony. Z chwilą, gdy to pojmiesz, twoje serce wypełni się miłością.

Jeśli brak liczby 8: — częste

Lekcja: wartości materialne, władza, pieniądze, mistycyzm.

Jest to liczba kojarzona z materią, pieniędzmi, władzą (czyli także ambicją i krytyką), ale również z prawodawstwem, ojcostwem i mistycyzmem. Pole jej działania jest więc ogromne.

Mówi ona o ludziach, którzy śpią na pieniądzach i każdego wieczora od nowa je liczą, lub o tych, którzy z łatwością wymieniają klejnot ze szczerego złota na błyszczący bibelot.

Oba te przypadki odnoszą się do zachwianego poczucia wartości. A ponieważ w naszym społeczeństwie pieniądz jest symbolem wartości, lekcja ta polegać będzie na zrozumieniu rzeczywistej roli pieniądza.

Nie jest on ani czymś godnym pogardy, nieczystym, ani nie może stać się celem samym w sobie — jest to umowny system wymiany, odzwierciedlający na planie fizycznym wymianę energetyczną, która w każdej chwili dokonuje się między wszystkimi żywymi istotami.

Lekcja związana z liczbą 8 może się zamanifestować boleśnie poprzez biedę i konieczność podjęcia pracy w bardzo młodym wieku.  Może sie okazać, że roztrwonisz majątek lub utracisz go z równą łatwością, z jaką został zdobyty.

Może to być też lekcja karmicznej choroby, w przypadku gdy inne aspekty karty numerologicznej wskazują na kumulację negatywnej wibracji.

Lekcja ta może się ujawnić również poprzez pochopne podejmowanie decyzji lub przeciwnie, niezdecydowanie. Może się objawić  gwałtownością charakteru i w nieoczekiwanych wydarzeniach, a także w ostrym przebiegu choroby.

Możliwe są też sytuacje, w których możemy otrzeć się o śmierć czyjąś lub własną.

Jeśli brak liczby 9: — bardzo rzadkie

Lekcja: ewolucja, tolerancja, humanitaryzm, spełnienie, empatia.

Jesteś osobą egoistyczną, zamkniętą na innych, zarozumiałą, upartą, snobistyczną. Oznacza to, że w poprzednim wcieleniu żyłeś w samotności, z dala od innych.

W obecnym życiu będziesz szukać towarzystwa sobie podobnych, ale wysiłki twoje będą bezowocne, dopóki nie nauczysz się współczucia, zrozumienia dla drugiej osoby, zauważenia jej potrzeb.

Życie odpowie na twój problem i zapewni sytuacje, które zmuszą cię do zainteresowania się innymi. Jeśli tę lekcję zrozumiesz, rozwiniesz się w kierunku służenia ludzkości.

Będziesz musiał także przyjąć do wiadomości, że istnieją rzeczy, które nie mogą zrealizować się natychmiast, na żądanie.

Najważniejsze hasła dla tej lekcji to perfekcja i cierpliwość, altruizm i zrozumienie.

Lekcje Karmiczne i ich znaczenie opisała w swojej książce Liczby Losu Pani Natasza Czarmińska. 

 

Źródło: Natasza Czarmińska – Liczby losu,  

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter