Liczba Karmiczna jak ją obliczyć?

Liczba Karmiczna jak ją obliczyć i co z niej wynika? Co składa się na liczbę Karmiczną? Jakie informacje uzyskujemy? Na te pytania spróbujemy uzyskać odpowiedź.

Liczba Karmiczna zawiera informację na temat naszych wrodzonych zalet i talentów oraz cech charakteru. Mówi też o ograniczeniach na jakie dana osoba napotyka w swoim życiu.

Różne źródła różnie podają jakie mamy liczby karmiczne. Generalnie za liczby karmiczne uważa się liczby 13, 14, 16, 19 i 26.

Jednak według innych źródeł takimi liczba mi są też: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 33.

Jak obliczyć naszą Liczbę Karmiczną? Otóż do naszej Drogi Życia  dodajemy Liczbę Niezależności i Liczbę Rodziny. Po zsumowaniu otrzymujemy poszukiwaną liczbę.

Droga Życia to suma naszej daty urodzenia. Obliczamy ją na trzy możliwe sposoby.

Sposoby obliczania 

I metoda, to tzw. METODA HORYZONTALNA – najczęściej używana i prosta do przeprowadzenia.

Polega na dodaniu do siebie wszystkich liczb, wchodzących w skład daty urodzenia. Dodajemy dotąd, aż uzyskamy tylko jedną cyfrę.

Przykład:

15.12.1976 = 1+ 5+1+2+1+9+7+6= 32 = 3+2= 5

Badana osoba ma Drogę Życia 5

II metoda, to METODA WERTYKALNA – polega na dodaniu do siebie dnia, miesiąca i roku urodzenia. Tutaj również dodajemy dotąd, aż uzyskamy tylko jedną cyfrę.

Dodajemy datę urodzenia: 15.12.1976

   1976

+     12

+     15

= 2003 = 2+3 = 5

III metoda, to SUMA CYFR ZREDUKOWANYCH – polega na dodaniu do siebie najpierw dnia i miesiąca urodzenia, a następnie dodaniu wszystkich cyfr z roku urodzenia do siebie.

Otrzymamy dwie liczby, które następnie dodajemy do siebie. Sumujemy dotąd, aż otrzymamy jedną cyfrę.

Dodajemy:

15.12.1976 

1 5+12= 27   i  1+9+7+6= 23    27+23 =50 = 5 + 0 = 5 

Otrzymaliśmy Drogę Życia 5 z podliczbami 32, 50.

Każda z podliczb ma swoje znaczenie, one dopełniają Drogę Życia,

Liczbę Niezależności otrzymamy sumując spółgłoski i samogłoski z imienia lub imion – w przypadku, gdy posługujemy się dwoma.

Mówiąc prosto sumujemy wszystkie litery z imienia/imion.

Każdej literze w alfabecie podporządkowana jest cyfra od 1 do 9. Przy dokonywaniu obliczeń korzystamy z tabelki:

 

 

 

 Przykład:

MAŁGORZATA = 4 + 1 + 3 + 7 + 6 + 9 + 8 +1 + 2 + 1 = 42 = 4 + 2 = 6 

Liczbą Niezależności imienia Małgorzata jest 6.

Liczba Rodziny nazywana jest także Liczbą Dziedziczną. Liczba Rodziny jest wspólna dla dużej grupy ludzi, o tym samym nazwisku.

W związku z tym wiele osób dziedziczy wspólne cechy i skłonności do podobnych zachowań.

Różnice wprowadza dopiero Liczba Niezależności każdej z nich, wywodząca się z imienia.

To ona pozwala przewidzieć i zrozumieć, jak dana osoba przyswaja, wykorzystuje lub poddaje się dziedzictwu rodzinnemu w każdej ze sfer swojego życia.

 Aby obliczyć pełnię tych wpływów należałoby obliczyć Liczbę Rodziny z nazwiska ojca i Liczbę Rodziny z nazwiska panieńskiego matki.

Jednak najczęściej bierzemy pod uwagę samo nazwisko ojca.

Przykład:

Przy sumowaniu korzystamy z tej samej tabelki jak przy obliczaniu Liczby Niezależności.

KOCZMANA = 2 + 6 + 3 + 8 + 4 + 1 + 5 + 1 = 30 = 3 

Liczba Rodziny = 3

Sumujemy wszystkie trzy otrzymane liczby i otrzymujemy:

5 + 6 + 3 = 14

Tej liczby nie redukujemy ponieważ jest to Liczba Karmiczna – Wolność.

Jaka jest Karmiczna 14?

Karmiczna Czternastka wyznaje całkowitą wolność, nieustannie poszukuje przygód i ekscytacji, będąc przy tym przywiązana do konwenansów, zasad i reguł, którym podporządkowuje swoje życie i stosunki towarzyskie.

 Skąd przychodzi i kim jest naprawdę?

Dlatego wydaje się być stale rozdarta między tymi dwiema tendencjami, co trudno przyjąć do wiadomości jej otoczeniu.

Obcując z Czternastką nie wiemy, na czym stoimy. Z jednej strony sprawia wrażenie dziwaczki i nonkonformistki, z drugiej potrafi być surowa, rygorystyczna, sztywna, formalistyczna.

Obie te postawy współwystępują, czasem harmonijnie, kiedy indziej rodząc napięcia i sprzeczności, które ją rozsadzają i nad którymi nie panuje, popadając w zachowania skrajne i nieprzewidywalne.

Nagromadzone stresy mogą u Czternastki wywołać problemy zdrowotne mniej lub bardziej poważne, zależnie od witalności. a przede wszystkim zdolności jej organizmu do regeneracji.

Jednak te same sytuacje nigdy nie stają na drodze jej rozwoju zawodowego i osobistego, W sferze tej Czternastka porusza się z wielką łatwością. Jest ambitna, odnosi sukcesy.

 Choć ma poczucie zagrożenia, gdyż stale boi się utraty swoich osiągnięć, tego rodzaju niepokoje stanowią bodziec, który popycha ją do sukcesów w każdej dziedzinie, głównie, rzecz jasna, finansowej.

Dokąd zmierza i dokąd powinna dążyć?

Źródłem problemów Czternastki nie są więc pieniądze ani sytuacja zawodowa, lecz ona sama.

Ponieważ jest dynamiczna, przedsiębiorcza, zawsze gotowa kroczyć do przodu, starając się naturalnie, przy okazji zapewnić sobie maksimum stymulacji, wikła się w wir najróżniejszych spraw i rozmaitych relacji, w których zatraca się lub gubi.

Rozrywki i przyjemności mogą się dla niej okazać zgubne.

Dopóki nie zrozumie, że steruje nią pogoń za iluzją, która nigdy jej nie nasyci – napięcie wewnętrzne nie ustąpi i zawsze będzie czuła się ograniczana, blokowana. Jednak tak naprawdę sama siebie hamuje, a jej przejawy buntu kierują się przeciw niej samej.

W dniu, w którym sobie to uświadomi, stanie się wolna w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Jednak w tym celu powinna przestać uganiać się za abstrakcyjną wolnością i zrozumieć, że to. czego poszukuje, tkwi w niej samej.” Źródło: karty numerologiczne: „sztuka przewidywania przyszłości”

Więcej na temat liczb karmicznych tutaj.

Źródło: własne, Internet, 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter