Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi

Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi. Krótką prezentację kolejnych liczb mistrzowskich rozpoczyna liczba 44, która obdarza swoich podopiecznych nieprzeciętną osobowością i magnetyzmem.  Liczba 44 to wibracja wolności wewnętrznej, osoby nią obdarzone przedstawiają swoje racje i nikogo do nich nie przekonują, nie próbują nikogo naginać do swoich racji, wyrażają je i na tym poprzestają, szanują wolność innych, zachowując własną.

Liczba 44 to STWÓRCA – NISZCZYCIEL

Jej Słowami-kluczami są: wytrwałość, opanowanie, magnetyzm, silna wola, idealizm.

Liczby Mistrzowskie 44, 55, 66, 77 liczbami dominującymi

Liczba 44 jest to liczba avatarów, inkarnacji Boga schodzących na Ziemię. Używanie jej mocy dla własnych celów redukuje ją do Ósemki i człowiek stacza się do Piekła, gdzie jego cierpienie jest niewyobrażalne. Przepracowanie jej bez pomocy Boga jest niemożliwe. Wymaga wielkiego poddania, pokory, medytacji, zrozumienia sensu wszystkiego.
jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to masz nie­przeciętną osobowość i liczne zalety — jak: wytrwałość, zdolność panowania nad sobą, silna wola, magnetyzm. Najważniejszą z nich jest talent organizacyj­ny i kierowanie się wzniosłymi ideałami.

Inne twoje cechy

Dzięki wyjątkowej inteligencji i pomy­słowości potrafisz znaleźć wyjście z każdej sytuacji i odważnie stawiasz czoła trudnościom. Jesteś pracowity, systematyczny i wytrwały. Bogata wyobraźnia pozwala ci ogarnąć całość i stworzyć najlepszy plan działania. Masz wszechstronne predyspozycje do tego, by kierować innymi. Potrafisz poświęcić się dla innych i okazać pomoc potrzebującym.

Angażował się będziesz w działanie społeczne i charytatywne. Dążył będziesz do poprawy życia ludzi.

W życiu kierował się będziesz wzniosłymi ideałami. Obdarzony będziesz siłą, odpornością, zmysłem praktycznym i wyobraźnią. Czeka cię życic pełne sukce­sów i szczęścia pod każdym względem. Tworzył będziesz wielkie plany. W dzia­łaniu będziesz bardzo sprytny. Posiadał będziesz jasną wizję całości i nigdy nie będziesz pracował w sposób chaotyczny. Będziesz mógł stawiać czoła wszelkim przeciwnościom i pokonywać sprzeczności. Dzięki pomysłowości znajdował będziesz rozwiązania sytuacji bez wyjścia.

W czym się sprawdzasz?

Jesteś autentycznym szefem. Kochasz pracę, porządek i sprawiedliwość. Charakteryzuje cię wielka energia i zapal w realizowaniu celów, jesteś inte­ligentny, chłodny, analityczny i zrównoważony emocjonalnie. Całkowicie panujesz nad ciałem, umysłem i zmysłami. Posiadasz wzniosie ideały i zasa­dy moralne. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ogromnej samodyscyplinie możesz stać się prawdziwym przywódcą i „budowniczym świata”. Czuł bę­dziesz nieodpartą chęć opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Świetnie zdawał będziesz sobie sprawę z problemów i konfliktów nękają­cych ludzi i ich przyczyn. Uważał będziesz za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania. Twoja działalność społeczna będzie mieć zasięg mię­dzynarodowy.

Grozi ci odurzenie sukcesami i utrata ideałów na rzecz dóbr materialnych i niepohamowanych ambicji. Aby stanąć na wysokości zadania musisz działać zgodnie z Wyższą Wolą i nie oczekiwać zapłaty. Pomocna ci w tym będzie sa­modyscyplina, rozwaga, pokora i oddanie Bogu. Poczucie spełnienia (świado­mość kosmiczna) oraz wolność od przywiązań i pragnień materialnych będzie nagrodą.

Liczba 55

Liczba 55 to ENERGIA. Daje siłę, cierpliwość i mądrość. Pomaga naukowcom, pionierom i odkrywcom. Wyraża religijność, psychiczne porozumienie i natchnienie. Skłania do narcyzmu, chaosu i zagubienia.

Liczba 66

Liczba 66 to MIŁOŚĆ KOSMICZNA, szczęście i wiedza. Obdarza emocjonalnością, miłością i bogactwem. Skłania do dzielenia się wszystkim z innymi. Jeśli jej „nie słuchamy”, zabiera nam wszystko i uzależnia nas od innych.

Liczba 77 to MĄDROŚĆ KOSMICZNA, punktualność, dokładność, poczucie humoru, wolność i ostrożność. Tworzy wielkich mistyków, przywódców religijnych i naukowców. Obdarza bogactwem i wykształceniem (niespodziewanie). Skłania do podróży i samotności.

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia – Portret Numerologiczny

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter