Małe Arkana

Małe Arkana zostały dołączone do Wielkich prawdopodobnie w XIV lub XV wieku. Początkowo były używane do wróżenia i do gry, ze względu na to, że są opatrzone numerami i podzielone na cztery kolory, tak jak talia kart do gry. Są to Buławy, Denary, Miecze i Puchary, które odpowiadają kolejno czterem żywiołom astrologicznym takim jak: Ogień, Ziemia, Powietrze i Woda.

Ogień – Buławy. Kiedy Buławy pojawiają się w rozkładzie w dużej ilości otrzymujemy informację, że wokół danej osoby jest wiele ognistej energii oraz silna aktywność, także zawodowa.

Ziemia – Denary. Energia ziemska wskazuje na dostosowywanie się do niezmiennej praktyczności i rzeczywistości. Wskazują na sprawy związane z bezpieczeństwem materialnym i emocjonalnym.

Powietrze – Miecze. To nieustanny ruch i związane z tym trudności, konflikty, brak determinacji, udręka, przykrości. Miecze wskazują na stany mentalne i sprawy duchowe.

Woda – Puchary. To emocje, sny i marzenia, nieuchwytny świat wizji,  miłości, harmonii i współczucia.

Małe Arkana nie mają ustalonych znaczeń symbolicznych dlatego różnie się je interpretuje, często przypisując im znaczenie numerologiczne. Każdy kolor ma 14 kart, cztery figury – Król, Królowa, Giermek i Paź oraz  10 blotek rozpoczynających się od asa, a kończących się na dziesiątce.

Figury w większości talii tarota są podobne do tych w kartach, mogą się różnić od siebie nasyceniem koloru, to zależy od wykonującego karty. W talii Waite’a figury podkreślają naturę koloru oraz jej znaczenie. Jeśli spojrzymy na figury w tej talii bardzo łatwo zauważymy to powiązanie.

Blotki często są opatrzone tylko numerem, a ilustracje pełnią jedynie funkcję dekoracyjną. Odnoszą się do zwykłych zdarzeń i emocji z codziennego życia, które mają nadejść bardzo szybko. Najważniejszą cechą  jest nie ilustracja, lecz numer blotki.  Interpretacja blotek jest ściśle związana z ogólnie przyjętym ich znaczeniem numerologicznym, aczkolwiek możliwa jest interpretacja zgodna z intuicją tarocisty.

Aby właściwie interpretować Małe Arkana należy nauczyć się ich znaczenia i ciągle je sobie przypominać. Karty te są bardzo dokładne w odpowiedzi na pytania dotyczące chwili obecnej, tego co dzieje się tu i teraz. Pokazują duchową część drogi życiowej danej osoby. Puchary odnoszą się do uczuć  i związków międzyludzkich, Buławy do pracy, biznesu i produkcji, Denary do pieniędzy i dóbr materialnych, Miecze umysł i aktywność psychiczną.

Małe Arkana – blotki, figury

Małe Arkana – blotki, figury. Pisałam w poprzednim poście, że cztery figury i 10 blotek to zbiór 14 kart w każdym kolorze Małych Arkanów. Teraz krótko opiszę ich znaczenie z podziałem na kolory i figury.

Buławy albo Różdżki, Kije, Berła

Odnoszą się do rozwoju i koncepcji życia, kreowania własnej tożsamości, do działania często związanego z handlem i współzawodnictwem. Związane są z żywiołem Ognia, wskazują na energię, pewność siebie, twórcze rozwiązywanie problemów. Odwrócone mogą wskazywać na stres z tym związany. Często wskazują na fakt iż ktoś ma smykałkę do interesów. Nasze działanie jest widoczne na zewnątrz , pokazują nasz sposób wyrażania siebie w świecie. Energia Buław wyrażana jest w różny sposób. Podejmujemy się różnych zajęć, planujemy przyszłość, kontaktujemy się z ludźmi, tworzymy projekty, rywalizujemy na polu sportowym, czy zawodowym. Energia ta, to także wyjazdy i wycieczki, szukanie nowych możliwości w pracy, zakładanie biznesu, wolontariat, usługi. duża liczba Buław w rozkładzie wskazuje na silną motywację, dużą samodzielność, przywództwo i radość czerpaną z towarzystwa innych ludzi.

Kiedy w rozkładzie pojawiają się Buławy jesteśmy w trakcie działania lub tuż przed podjęciem jakiegoś rodzaju aktywności.

Denary lub Dyski, Pentakle, Monety

Denary to pieniądze, bezpieczeństwo i zasoby finansowe, własności materialne, status społeczny. Ich żywiołem jest Ziemia, a symbolicznym przedstawieniem koloru jest pentagram, przedstawiany jako moneta z pięcioramienną gwiazdą. Kiedy w rozkładzie pojawiają się denary, to sygnał, że nasze zasoby finansowe nie są wystarczające i chcielibyśmy mieć ich znacznie więcej.  Nasze myśli i działania koncentrują się wokół zarabiania i zapewniania dóbr materialnych, a także do spraw zdrowia i szukania swojego miejsca w życiu, obowiązków i nabywania umiejętności posługiwania się pieniądzem. Odwrócone Denary ostrzegają, że sprawy materialne zanadto nas zdominowały. Jeśli jest ich dużo w rozkładzie to dla nas sygnał, że zyskaliśmy stabilność, osiągnęliśmy solidne podstawy do poprawienia swojej sytuacji materialnej.

Małe Arkana – blotki, figury

Miecze

Żywiołem Mieczy jest Powietrze. Odnoszą się do naszego Ja i do wszystkiego z czym się ono spotyka. Miecze wiążą się zarówno z cechami symbolizującymi zło, jak i ze szlachetnymi cechami. Próby i trudności przynoszone przez Miecze prowadzą do rozwoju człowieka. Moc i władza, stany pozytywne lub negatywne, to niewątpliwie dziedzina działania mieczy. Miecze w rozkładzie często oznaczają próbę rozwiązania problemu, obawy, poczucie opuszczenia czy osamotnienia, utratę, niezgodę, a czasem przemoc. Odwrócone Miecze, to zachęta by podejmować decyzje oparte na racjonalnych argumentach, a nie na emocjach. Emocje zamazują obraz rzeczywistości i trzeba nabrać dystansu do danej sytuacji lub problemu. Jeśli pojawiają się Miecze mamy pewność, że rozwiązanie nie będą łatwe i proste, ale nie bez szans na powodzenia. te możliwości pokazują nam karty sąsiadujące, które należy traktować jako wskazówkę do działania. Należy unikać agresji, która nie sprzyja rozwiązywaniu problemów.

Puchary

Reprezentują uczucia, miłość, emocje, harmonię, kreatywność, doskonała intuicję lub uzdolnienia metapsychiczne. Prawie zawsze Puchary mają znaczenie pozytywne. Jeśli w rozkładzie jest ich kilka powinniśmy zwrócić uwagę na uzdolnienia artystyczne. Puchary odnoszą się także do wyrażania miłości, seksualności, emocjonalności czy duchowości, a także codziennych wygód, spokoju i małych przyjemności. Wiele Pucharów w rozkładzie to także wskazówka, że daną osobę należy szanować i dbać o potrzeby duchowe.

Małe Arkana – blotki, figury

Figury Tarota – Król, Królowa, Rycerz i Giermek

Należy je rozpatrywać w dwóch aspektach: osoby, której wróżymy i osób funkcjonujących w jej życiu. Aspekty te pokazują jak jesteśmy widziani na zewnątrz, jakie cechy w sobie rozwijamy, jaką odgrywamy rolę, nasze poczucie tożsamości i ludzi dla nas ważnych. Odwrócone figury wskazują na negatywne wykorzystywanie własnych cech lub osoby starające się nam przeszkodzić. Jeśli pojawi się ich kilka w rozkładzie możemy wnioskować, że w nasz problem zaangażowanych jest więcej osób.

Król – to często męski autorytet w naszym życiu, ale także symbol naszych cech takich jak przywództwo, inicjatywa, odpowiedzialność, wysoki status społeczny. Król, to skuteczne działanie,  zasady etyczne, uznanie, dobra passa, umiejętność radzenia sobie z życiowymi sprawami, działalność polityczna.

Królowa – to matka, szefowa, żona.  Dojrzała kobieta, z autorytetem i silną osobowością. Może przejawiać nasze cechy osobiste zarówno pozytywne – troskliwość, serdeczność, wyrozumiałość,  jak i negatywne.

Rycerz – zwykle to syn lub rodzeństwo. Pokazuje coś, co wkrótce się zdarzy, ruch i działanie na wysokich obrotach, przejście z jednego etapu na drugi.

Giermek – to córka lub młodzież dowolnej płci. giermek podpowiada by koncentrować się na nauce, gromadzić wiedzę i doświadczenie. Jest zapowiedzią wymiany informacji, wiadomości lub ważnych nowin.

To tylko krótki szkic wymagający szerszego ich omówienia  i  wykorzystania w Tarocie, co niewątpliwie wkrótce nastąpi.

Źródło: internet

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter