Niedobór wibracji w Portrecie Numerologicznym

Niedobór wibracji w Portrecie Numerologicznym nazywany jest także Lekcją Karmiczną. Podpowiada nam czym dysponujemy i czego możemy się spodziewać na drodze życia.

Niedobory, czyli Lekcje Karmiczne, to braki określonych wibracji w imionach i nazwisku, stwarzające problemy i niedostatki.

Jedynka

Jej brak oznacza brak zapału, silnej woli, hartu ducha, ambicji i oryginalności. Łatwo ulegamy wpływom innych i mamy skłonność do fatalizmu. Niepewni siebie nie potrafimy walczyć z przeciwnościami losu.

Osoby mające braki tej wibracji powinny pracować nad umocnieniem swojego charakteru, uwierzyć w siebie i starać się samodzielnie podejmować decyzje.

Dwójka

Jej brak powoduje, że dana osoba jest egocentryczna, nietaktowna, nietolerancyjna, za wszelka cenę dążąca do dominacji. Zupełnie nie liczy się z innymi, ma trudności w kontaktach międzyludzkich i ni potrafi się dostosować do pracy w grupie.

Osoba taka powinna dążyć do przełamania nieśmiałości, bo to może powodować problemy w kontaktach  z otoczeniem.  Powinna rozwijać w sobie łagodność i uprzejmość, a także otwartość, cierpliwość i altruizm.

Trójka

Brak tej wibracji wyraża się ubogą wyobraźnią , brakiem umiejętności twórczego myślenia, licznymi kompleksami i brakiem radości życia.

Może być agresywna, niecierpliwa i nadmiernie impulsywna, dlatego powinna spoglądać na świat i ludzi z optymizmem. Większą pewność siebie przyniesie jej twórczość artystyczna, której się powinna poświęcić.

Czwórka

Jeśli brak tej wibracji, to może się pojawić skłonność do lenistwa i niechęć do codziennej żmudnej pracy. Ta osoba staje się nadmiernie krytykująca, niecierpliwa, niestała i rozrzutna.

Koniecznie powinna się nauczyć żyć w sposób uporządkowany i odpowiedzialny. Musi też pracować nad cierpliwością i wytrwałością.

Piątka

Brak wibracji piątki powoduje, że dana osoba żyje wyłącznie przeszłością, jest obojętna na otaczający ją świat, niechętna zmianom i innym ludziom.

Osoby te mają chwiejny charakter, przejawiają brak silnej woli,  są  apatyczne, zniechęcone i zrezygnowane.

Lekarstwem na poprawę tej sytuacji jest praca i nieustanne poszerzanie horyzontów poprzez podróże i zawieranie nowych znajomości.

Także dążyć do tego, aby nabrać śmiałości i odwagi, a także wolności i umiejętności podejmowania ryzyka.

Szóstka

Jeśli brak tej wibracji to mamy przed sobą osobę, która kosztem innych szuka wygodnego życia. Obce są jej wszelkie ideały, jest niezdecydowana i egocentryczna.

Ucieka od odpowiedzialności, jest obojętna na sprawy rodziny i swoich bliskich. Wieje od niej chłodem, nie okazuje emocji.

Osoba taka powinna dążyć do tego, aby się otworzyć na najbliższe sobie osoby. Powinna się  wykazywać większą aktywnością i zaradnością życiową. Swoim bliskim okazywać więcej serca.

Siódemka

Brak Siódemki powoduje, że osoby takie są zimne i egoistyczne, zahamowane pod względem emocjonalnym, nie interesuje ich świat duchowy ani wyższe wartości.

Nadmiernie przywiązują się do pieniędzy i luksusu, są karierowiczami dążącymi do osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej.

Osoba taka powinna ukierunkować się na świat duchowy, powinna wykazać się większym zrozumieniem dla innych i wielkodusznością.

Ósemka

Brak wibracji powoduje, że jest to osoba kapryśna, lekkomyślna w sprawach finansowych, żyje tylko dla pieniędzy. Równocześnie jest nieuporządkowana, nierozważna i wyjątkowo rozrzutna.

Koniecznie powinna pracować nad swoimi pozytywnymi cechami, a walczyć z wadami. Umiejętność kierowania dużymi zespołami ludzi, jasność umysłu, zdolność do robienia dobrych interesów, to zalety, które powinna wypracować.

Dziewiątka

Brak dziewiątki to całkowita obojętność na bliźnich, samotność, egoizm, małostkowość i chłód. To także brak tolerancji, nadmierne wymagania, krytycyzm.

Osoby te powinny się nauczyć wyrozumiałości, wielkoduszności i altruizmu. Swoje życie mogą wzbogacić poprzez okazywanie zrozumienia i współczucia oraz okazywanie miłości.

Źródło:  Gladys Lobos – Magia Numerologii

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter