Numerologia – Kąt ekscentryczności 1

Na portret numerologiczny składa się kilka ważnych elementów, które zebrane w całość pokazują pełną osobowość człowieka.

Jednym z tych elementów jest kąt ekscentryczności, który ukazuje jak będziemy realizować potencjały Przeznaczenia i jak będziemy  mogli mu sprostać.

Na kąt ekscentryczności składa się zredukowana suma imion i dnia urodzenia.

Ukazuje, jakie cechy naszego charakteru ujawniać się będą z podświadomości, jak nasza podświadomość kształtuje osobowość i indywidualność.

Dowiemy się jak realizujemy naszą Drogę Życia (Przeznaczenie) i jak postrzega, widzi nas świat.

Jak obliczyć Kąt Ekscentryczności?

Załóżmy, że dana osoba nosi imiona Anna Maria Faustyna i urodziła się 20 dnia miesiąca.

1  5 5 1    4  1   9  9  1  6 1  3 1  2 7 5  1   = 62 = 6+2 = 8

A N N A   M A R I A  F A U S T Y N A

Sumujemy imiona – 8 + dzień urodzenia 20. Otrzymaliśmy 28, co w rezultacie po zsumowaniu daje nam liczbę 1.

Kąt Ekscentryczności 1

Wskazuje, że potencjałom Przeznaczenia będziemy mogli sprostać bazując na wibracji liczby 1.

Jedynka, to początek i indywidualność, ambicja, autorytet, inteligencja, przedsiębiorczość, sukces i spełnienie.

To także umiejętność kierowania innymi, twórczość, oryginalność, inicjatywa, zdolność rozwiązywania każdego problemu i umiejętność perswazji.

Liczba ta, wskazuje na to, że czeka nas życie niezwykle interesujące i barwne, dzięki czemu możemy dotrzeć na sam szczyt osiągnięć.

Nie będzie to jednak manna z nieba, tylko nasza ciężka praca, wytrwałość i stanowczość sprawią, że osiągniemy sukces.

Będzie to możliwe również dlatego, że we wszystkich dziedzinach życia będziemy pionierami, narzucającymi otoczeniu swoje pomysły i idee, co przełoży się na nasze osiągnięcia.

Kąt Ekscentryczności 1

Jako przywódca, indywidualista i organizator musimy wykorzystać swe zalety i energię, aby pokazać właściwą drogę postępowania osobom słabym.

Mając Jedynkę jako Kąt Ekscentryczności jesteśmy zdolni do realizacji wielkich planów i zamierzeń, jesteśmy liderem działającym na własny rachunek.

Musimy pamiętać, że nadmiar ambicji może nas doprowadzić do skrajnego egoizmu, wyrachowania, możemy stać się osobą dążącą do celu za wszelką cenę.

Może to prowadzić do arogancji, nietolerancji i skłonności dyktatorskich, dlatego starajmy się rozwijać pozytywne cechy i być prawdziwym Pionierem.

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia Droga Życia

 

 

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter