Związek Jedynki z Jedynką

Numerologia partnerska związek Jedynki z Jedynką. Numerologia w niezwykle trafny sposób, pomaga „podejrzeć” określone partnerstwo, związek, w którym jesteśmy, lub dowolną, interesującą nas relację międzyludzką – określoną znajomość, partnerów biznesowych, relację rodzic – dziecko, itp. wyjaśniając wiele istotnych spraw.  

Analizując numerologię partnerską – możemy dogłębnie zbadać np. własny związek partnerski. Począwszy od stopnia „dopasowania się” partnerów, poprzez ich wspólne cele, po czas, w jakim znajdują się obecnie. Możemy zobaczyć jak dana relacja przebiega. Numerologia ułatwia świadome istnienie partnerów w określonym związku.

Najważniejszą liczbą w dokonywaniu porównań numerologicznych jest liczba Drogi Życia. Bardzo ważne jest, aby budować relacje z partnerem w oparciu o tę właśnie liczbę, ponieważ pokazuje ona naturalne skłonności danych osób nabyte przy urodzeniu oraz zestaw cech charakteru, które zawsze będą częścią życia twojego i tej osoby, którą darzysz uczuciem.

Jak obliczyć Drogę Życia przeczytaj tutaj.

Szczęście oraz poczucie własnej wartości każdego człowieka jest w znacznej mierze oparte na cechach, które określa właśnie Droga Życia. Gdy cechy te są w wielu płaszczyznach  zgodne z Drogą Życia partnera, wasz związek będzie miał o wiele większe szanse powodzenia. Kiedy wasze liczby nie są w harmonii, będziecie musieli wypracować pewien stopień kompromisu, aby utrzymać poczucie wspólnego szczęścia.

Jak kocha Numerologiczna Jedynka?

Związki partnerskie dwu jedynek to wieczna wojna, jeśli mamy do czynienia z dwoma jedynkami silnymi w zawartości imion i nazwisk, zapewne rozejdą się one dla własnego spokoju. Mogą stworzyć związki oparte na wzajemnie uzupełniających się ambicjach, o ile zechcą oddzielić swoje życie zawodowe i świadomie zaniechać rywalizacji.
Stałe związki jedynek, które przetrwały wiele burz, są najczęściej, przynajmniej z jednej strony, poddane próbie poprzez słabą motywację do działań lub nieumiejętność wyrażania siebie. Często imiona i nazwiska nie poprawiają zdolności realnej oceny sytuacji, ambicji i energii twórczej. Jedynki z Jedynką

Połączenie dwóch silnych osobowości może okazać się problematyczne, ale też niezwykle emocjonujące. Numerologiczna 1 wie, czego chce od życia i partnera (lub partnerki), toteż będzie potrafiła dobrze pokierować wspólnym życiem. Jeśli dwie takie osoby zwiążą się ze sobą, z pewnością ustalą konkretne cele, do których będą dążyć. Dzięki temu bardzo umocnią wzajemne relacje.

Jedynka z Jedynką

Jedynko, przeczytaj koniecznie, na co powinnaś zwrócić uwagę mając w swoim bliskim otoczeniu drugą Jedynkę. Sprawdź jak postępować, aby Wasze kontakty były udane, nacechowane wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.

Rady te odnoszą się nie tylko do relacji uczuciowych, ale także do relacji zawodowych. Nie namawiam Cię do zmiany partnera życiowego, czy rzucania pracy, przeciwnie, zachęcam do skorzystania z wiedzy numerologicznej do poprawy obecnych relacji, jeśli tego wymaga sytuacja.

Dwie Jedynki to dwie osoby z silnym pragnieniem, aby prowadzić, oraz dążące do niezależności. Dwie Jedynki w związku zrozumieją i zaakceptują siebie, być może lepiej niż jakiekolwiek inne liczby. Nie jest to para pozbawiona problemów, szczególnie gdy partnerzy zaczynają ze sobą konkurować. Jednakże w większości przypadków Jedynki tworzą związek pełen pozytywnych emocji i aktywności.

Mocne strony związku: asertywność, oryginalność, nowatorstwo, dobre zorganizowanie, odwaga, inicjatywa, kreatywność.

Słabe strony związku: nieustanna konkurencja, walka o przywództwo, upór, niezależność, egoizm.

Szanse w związku: Jedynki zawsze mają przed sobą jakieś cele. Jeśli uda im się zsynchronizować pragnienia, mogą stanowić niezwykle zgrany duet. Nic nie będzie w stanie stanąć im na drodze do szczęścia.

Zagrożenia w związku: pomiędzy dwiema Jedynkami istnieje stałe napięcie, które przejawia się w próbie zdominowania partnera lub partnerki. Jest to szczególnie niebezpieczne w początkowej fazie związku. Więzi łączące partnerów nie są jeszcze wystarczająco silne, by przezwyciężyły ich ambicje.

 

Źródło: Internet, własne,  AstroWeb

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter