Numerologia – związki tych samych wibracji

 

Numerologia – związki tych samych wibracji. Wybierając partnera życiowego rzadko kiedy zastanawiamy się, czy dobraliśmy się dobrze pod względem numerologicznym. Wprawdzie to od nas zależy jak przeżyjemy nasze życie, ale czasem dobrze wiedzieć, dlaczego relacje pomiędzy ludźmi podobnymi do siebie są trudniejsze od tych, w których życiowi partnerzy uzupełniają się nawzajem. Analizę związków tych samych wibracji przeprowadziła i opisała w swojej książce „ Numerologia związków” uznana Numerolog Pani Małgorzata Brzoza.

Oto fragmenty tej publikacji:

Numerologia – związki tych samych wibracji
1 + 1
„Połączenie jedynki z jedynką w relacji rodzic jedynka i dziecko jedynka rozwija sztukę poszanowania wolności innej istoty.
Dziecko w takim związku uczy się wpływu autorytetu, rozróżniania granic między indywidualnością i własną przedsiębiorczością. Uczy się kreacji i poszukiwania nowości. Jest wiecznie konfrontowane i sprawdzane, co wyostrza w nim potrzebę własnej wolności.
Autorytety zawsze sprawdzają terytorium, uznając za godnego uwagi i związku tylko tego, kto potrafi podjąć wyzwanie, bronić swojej racji. Intuicyjnie odrzucają uległych i niezdecydowanych, dlatego podświadomie prowokują sytuacje skrajne i wymagające samookreślenia przez innych.
Rodzice uczą się poprzez wpływ dziecka, że ma ono własne ambicje i aspiracje, jest ustosunkowane do swoich wartości. Taki związek autorytetów jest trudną szkołą, w której należy zadbać o wyklarowanie i utrzymanie w dziecku silnego poczucia własnej wartości. Rodzice uczą się poszanowania intymnego terytorium dziecka i tworzenia relacji bez hierarchii.
Jedynka potrzebuje w zawartości imion i nazwisk realizmu w ocenie sytuacji, zdolności do komunikowania emocji i energii twórczej, potrzebuje też zdolności do pracy w grupie i wrażliwości na innych.

Związki Partnerskie

Związki partnerskie dwu jedynek to wieczna wojna, jeśli mamy do czynienia z dwoma jedynkami silnymi w zawartości imion i nazwisk, zapewne rozejdą się one dla własnego spokoju. Mogą stworzyć związki oparte na wzajemnie uzupełniających się ambicjach, o ile zechcą oddzielić swoje życie zawodowe i świadomie zaniechać rywalizacji.
Stałe związki jedynek, które przetrwały wiele burz, są najczęściej, przynajmniej z jednej strony, poddane próbie poprzez słabą motywację do działań lub nieumiejętność wyrażania siebie. Często imiona i nazwiska nie poprawiają zdolności realnej oceny sytuacji, ambicji i energii twórczej.

2+2

Połączenie dwóch dwójek w relacjach rodzice dzieci to sztuka współistnienia, z jednoczesnym wykreowaniem własnego zdania. Dwójki mają tendencję do wycofywania się i podporządkowywania, czasami wręcz ślepego. Niebezpieczeństwem dla takiego związku jest poddaństwo, bezkrytyczne podporządkowanie, często komuś trzeciemu, jakiemuś autorytetowi.
Dzieci dwójki uczą się rozumienia sensu pracy innych i wspierania ich wysiłków, jednak bez poddaństwa i apodyktyczności. Uczą się dyplomatycznie godzić różne interesy. Niezbędna jest im pewność siebie, samodzielność w ocenie sytuacji i świadomość, że nie można wszystkich zadowolić, a kompromis jest często rezygnacją z jakiejś opcji.
Rodzice dwójki powinni zadbać o wykształcenie u dzieci dwójek zdolności współpracy, czyli dążenia do wspólnego celu z zachowaniem własnej niezależności. Nagminnie popełnianym błędem przez dwójki jest działanie pod wpływem uczuć, sympatii, bez rzeczywistej oceny sytuacji.
Dwójki przy zachwianym poczuciu własnej wartości mogą obiecywać gruszki na wierzbie, dlatego w zawartości imion i nazwisk potrzebują ambicji, pasji życia, zdolności do komunikacji z otoczeniem i realizmu w ocenie rzeczywistości.

Związki Partnerskie

Związek partnerski dwójek może opierać się na doskonałym porozumieniu, o ile obie są silne wewnętrznie i ambitne. Motywacje do działań powinny wnosić potrzebę wolności i samostanowienia.
Słabe dwójki tworzą związki emocjonalnych szantaży i oczekiwania na działanie drugiej strony, bez zrozumienia, że to my sami decydujemy o naszych doświadczeniach. Dwójka poszukuje towarzystwa, odczuwa wewnętrzną potrzebę istnienia w grupie. Słaba dwójka nie potrafi podejmować decyzji.

3+3

Związek trójki z trójką w relacjach rodzice dzieci powinien nieść wsparcie artystyczne i naukę komunikacji emocji poprzez słowo, aby uczyć innych cieszyć się życiem.
Dzieci trójki uczą się słuchania i opowiadania, optymizmu i artystycznej ekspresji. Uczą się swojej wyjątkowości i powinny mieć świadomość powołania do niesienia radości innym.
Rodzice powinni wspierać inicjatywy artystyczne, szaleńcze potrzeby wyrażania siebie i uczyć dzieci mówić o tym, co odczuwają. Ważne jest, aby pomóc dziecku trójce zabezpieczyć jego potrzebę wyjątkowości. Brak możliwości wyrażania siebie wprowadza poczucie krzywdy i zazdrość wobec tych, którzy potrafią uzewnętrznić swoje emocje. Zamknięta emocjonalnie trójka wycofuje się z rzeczywistości lub za wszelką cenę poszukuje akceptacji w grupie.
Rodzice trójki uczą się komunikowania własnych emocji rodzinnych i czerpania radości z codziennych zdarzeń.
Dla prawidłowego funkcjonowania trójki niezbędne w zawartości imion i nazwisk są: ambicja, realizm w ocenie sytuacji, energia do działania, komunikacja i wrażliwość na potrzeby innych.

Związki Partnerskie

Związek partnerski dwóch trójek, jeśli są silne, ambitne i posiadają pewność siebie, jest artystycznym duetem uzupełnień, z silną świadomością powołania do służby światu, aby uwrażliwiać ludzkość i uczyć innych radości życia. Niezbędne jest do tego wnętrze, znające swoją wartość, silne motywacje do działań i konkretny sposób wyrażania siebie. Trójki potrzebują bezwzględnie umiejętności realnej oceny rzeczywistości.
Słabe trójki ryzykują nadmierne intelektualizowanie, gadulstwo, plotkarstwo i życie bez głębi, ślizgając się po jego powierzchni. Poczucie osamotnienia odbiera im możliwości twórcze i smak artystyczny. Poczucie to jest wynikiem indywidualnych wyborów i wynika tylko z własnego stosunku do świata.

4+4

Związki czwórek z czwórkami uczą systematycznej i metodycznej pracy. Tutaj w relacjach dzieci rodzice wyostrza się potrzeba zdobycia świadomości panowania nad materią poprzez pracę. Rozwój duchowy u czwórek dokonuje się poprzez pracę.
Dzieci czwórki w takiej relacji uczą się wartości pracy poprzez jej brak, ograniczenia materialne prowadzą do ich akceptacji i poprzez solidną pracę do opieki nad bliskimi. Jest to twarda szkoła życia.
Niestety, ciężkie dzieciństwo, wymuszające przejęcie obowiązków jednego z dorosłych, odciska piętno na psychice dziecka, ukierunkowując jego uwagę na negatywne doświadczenia z przeszłości.
Rodzice uczą się podejmowania wysiłku od początku i pracy odpowiedzialnie zaplanowanej. To często powoduje blokadę przy uzewnętrznianiu uczuć i wprowadza zachowawczą postawę, opartą o tęsknotę do czegoś nieuchwytnego, co dawno minęło.
Niestety, rodzice czwórki często mają tendencję do tyranizowania otoczenie, są nadmiernie ostrożni i zdyscyplinowani.
To najtrudniejsze z połączeń, wymaga – w celu złagodzenia nauki pracy – zdolności do komunikowania swoich emocji, ambicji, energii twórczej i zdolności do współpracy. Motywacje do działań powinny wnosić tu wewnętrzne poczucie własnej wartości. Uzewnętrznianie siebie w stosunkach z otoczeniem powinno opierać się o dostrzeganie innych i ich potrzeb oraz o komunikowanie słowem własnych emocji i potrzeb.

Związki Partnerskie

Związek partnerski dwóch czwórek jest wybitnie trudny. Czwórki potrzebują zabezpieczenia materialnego. Aby mogły korzystać ze zmian, niezbędna jest im asekuracja w postaci czegoś na wszelki wypadek. Taką ważną i silną liną bezpieczeństwa jest lokata kapitału, od którego w razie strat można zacząć budowanie struktur materialnych na nowo. Związek dwóch czwórek to ograniczenia materialne i nadmierne przywiązywanie wagi do przeszłości, zwłaszcza negatywnych, bolących doznań.
Silne i otwarte czwórki mogą mieć wspólne cele.
Negatywne czwórki, żyjąc pretensjami do przeszłości i otoczenia, tworzą zamknięty świat własnych emocji. Związek taki jest zgorzkniałą ucieczką od podjęcia odpowiedzialności za siebie samego i swoje życie.

5+5

Dwie piątki w związku rodzic dziecko uczą się takiego korzystania z własnej wolności, aby nie naruszać wolności i intymnego terytorium drugiej istoty.
Dzieci piątki mają ciekawych rodziców, którzy pozwalają na brawurę i rozumieją potrzebę emocji oraz wiecznego ruchu w poszukiwaniu i inicjowaniu zmian. Uczą się konsekwencji w działaniu, chodzi o dopracowywanie szczegółów i doprowadzanie działań do końca.
Rodzice powinni pozwolić dzieciom na poszukiwania własnych doświadczeń i doznawanie wolności poprzez podróże i namacalne poczucie przestrzeni. Piątki są jak erupcja wulkanu, jednak dzikość i rozproszenie we wszystkich kierunkach wymagają ukierunkowania.
Piątki w zestawieniu imion i nazwisk koniecznie potrzebują realizmu w ocenie sytuacji i zdolności do komunikowania emocji na zewnątrz. Przyda się też zdolność dostrzegania innych wraz z ich potrzebami.

Związki Partnerskie

Związek partnerski dwóch piątek może być związkiem pasjonatów, podróżników lub sportowców, jeśli umiejętność realnej oceny rzeczywistości i potrafią mówić o swoich emocjach. W takim związku będzie dominować fascynacja życiem i zabawa codziennością, aby dotknąć wszystkiego, co interesujące.
Negatywny związek dwu piątek powoduje wewnętrzny niepokój, przynosi brak tolerancji, lenistwo i fanatyzm. Jest to wieczna lawina sprzecznych impulsów, zwłaszcza, jeśli w motywacjach zawartości imion i nazwisk występuje nadmierne poświęcenie rodzinie lub jeśli sposób przejawiania swoich potrzeb nie pozwala na komunikację słowną, zamyka drogę emocjom. Realne niebezpieczeństwo to zaspokajanie zachcianek zmysłów bez umiaru.

6+6

W połączeniu rodzice dzieci chodzi o znalezienie równowagi w poświęceniu dla rodziny i o odkrycie artystycznej indywidualności.
Dzieci szóstki uczą się równowagi w dawaniu i braniu oraz zdrowego egoizmu. Chodzi o wypracowanie wewnętrznego poczucia własnej wartości, tak aby uchronić nadmierną wrażliwość od głęboko zakodowanych kompleksów i nawykowej melancholii. Aby nie zawsze schodzić z drogi i mieć prawo do bycia kimś ważnym.
Rodzice szóstki posiadają nadmiar empatii, są szalenie wrażliwi, często odczuwają emocje innych, jako własne. Ważne jest tu poczucie, że stworzyło się prawdziwe ognisko domowe. Rodzice szóstki powinni zadbać o własne ambicje i aspiracje, aby dać dzieciom impuls do działania, często bowiem uciekają od odpowiedzialności i działania w postawę poddaństwa. Nadmiar empatii powoduje popadanie w cierpienie, czyli poczucie niesienia całego smutku ludzkości. To z kolei niesie poważne problemy seksualne.
Szóstki potrzebują w zestawieniu imion i nazwisk energii do działania i ambicji, umiejętności rozpoznania własnej indywidualności i niezależności, potrzebują także realizmu w ocenie rzeczywistości i pasji życia.

Związki Partnerskie

W związku partnerskim dwie silne i świadome siebie szóstki mogą znaleźć głębokie poczucie zrozumienia, duchową więź w potrzebie posiadania prawdziwej, ciepłej rodziny. Słaba jest tu kreacja finansowa, dlatego związek taki powinien być wsparty z zewnątrz, przez majątek rodzinny.
Niezdecydowane szóstki, nadwrażliwe mogą stać się zgorzkniałe, czuć osamotnienie, lęk i nie podejmować żadnych działań, niewolniczo przyjmując obowiązki i zaniedbując je. Jeśli szóstki nie komunikują swoich emocji, zamykają się we własnym lęku i kompleksach.

7+7

W relacji rodzice dzieci jest związkiem dwu dumnych wewnętrznie istot z dużym poczuciem własnej godności.
Dziecko siódemka nawykowo chroni swoje wnętrze, dystansując się od innych i odsuwając ewentualne źródło zagrożenia. Dlatego trudno jest mu funkcjonować w grupie, często spotyka się z zarzutami, że jest zbyt dumne. Grupa akceptuje siódemki na zasadzie wyjątkowych ozdób, dlatego rodzice powinni zadbać o rozwijanie specyficznych zainteresowań dzieci.
Rodzice siódemki przywykli do perfekcji powinni przyjąć margines akceptacji dla boskiego bałaganu dzieciństwa i przez zrozumienie potrzeb filozoficznego doświadczania świata mogą zapewnić swoim dzieciom czas tylko dla nich, aby te mogły poszukiwać wiedzy i pytać o sens bytu. Obie strony dążą do rozwoju duchowego i w intuicyjnym poznaniu świata mogą znaleźć radość.
Potrzebują w zestawieniu imion i nazwisk radości życia, zdolności do komunikacji z otoczeniem, energii twórczej i realnej oceny rzeczywistości.

Związki Partnerskie

Związek partnerski siódemek komunikujących emocje i stabilnych w ocenie rzeczywistości niesie poznanie duchowe, szacunek i zrozumienie potrzeby indywidualności wraz z poszukiwaniem wiedzy duchowej. Może być wspaniałym rozwijającym się duchowo duetem, otwartym na piękno natury.
Jeśli siódemka jest twarda wewnętrznie, narzuca swoje poglądy innym, tyranizuje otoczenie, zamyka się w świecie niespełnionych wymagań. Jeśli zaś jest zbyt słaba, to uchodzi za drapieżnego dziwaka izolującego się w wewnętrznym świecie, wątpi w sens życia i popada w pracoholizm lub w obsesje. Związek taki jest wielkim poczuciem samotności, izolacji i zwątpienia w sens istnienia.

8+8

Związek rodzic dziecko dwu ósemek uczy organizacji, prawdomówności i szczerych reakcji. Jest to związek dwóch autorytetów z ogromną potrzebą posiadania własnej niezależności i wolności doświadczeń.
Dzieci ósemki potrzebują poczucia przestrzeni, kontaktu z przyrodą, drzewami i niebem. Ogromna siła fizyczna predysponuje je do pracy sportowej, koniecznie indywidualnej, dającej możliwość podejmowania własnych decyzji. Dzieci ósemki powinny nauczyć się w dzieciństwie komunikacji przez słowo, bowiem nawykowo wycofują się z przeżywania i uzewnętrzniania emocji.
Rodzice uczą się roli organizatora i przewodnika duchowego rozwoju. Aby osiągnąć równowagę materii i ducha, powinni panować nad pragnieniem posiadania władzy. Jest to wyzwanie, bowiem dzieci ósemki są szczególnie wysoko rozwinięte duchowo i posiadają naturalny instynkt, by komunikować się z Ziemią. W tym przypadku szczególnie ważne jest wypracowanie zdolności komunikacji własnych emocji i okazywania uczuć.
Ósemki w zestawieniu imion i nazwisk powinny mieć radość życia i zdolność komunikacji, ambicję i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości. Konieczna jest też zdolność do pracy w grupie i uwrażliwienie na potrzeby innych.

Związki Partnerskie

Dwie ósemki o silnej motywacji do działań w związku partnerskim będą poszukiwały siły, by kreować świat materialny i pogłębiać rozwój duchowy. Dlatego też niezbędny jest taki sposób przejawiania siebie, aby uzewnętrzniać emocje. Natura wojownika przynosi skuteczność działań i głębię wewnętrzną.
Ósemki zablokowane emocjonalnie w zestawieniu imion i nazwisk są zaborcze, ostre w kontaktach i nie liczą się z nikim. Jeśli są zbyt słabe wewnętrznie, nie potrafią działać skutecznie, oszukują i stają się ordynarne.

9+9

Związek dziewiątek w relacji rodzic dziecko jest powołaniem do pracy dla innych, dla ludzkości, do wprowadzania ideałów w życie innych ludzi. Uczy dostrzegania innych istot, zwłaszcza słabszych, i otaczania ich opieką. Trudność tego związku polega na tym, że uwaga jest tu skierowana nie na rodzinę a na osoby z zewnątrz.
Dziecko dziewiątka powinno rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne, bazując na szczególnym poczuciu rytmu. Odczuwa potrzebę poznania świata przez podróże, przez poznawanie miejsc i ludzi. Ważna jest dla niego wolność doświadczania fizycznie przestrzeni i możliwość kontemplacji piękna przyrody.
Rodzic dziewiątka targany silną potrzebą pracy dla innych, osób spoza rodziny, powinien nauczyć się w relacji rodzicielskiej zdrowego egoizmu, jako formy zainteresowania dobrem i interesem własnego dziecka. Świadomość powołania dziecka dziewiątki do leczenia świata może spowodować, że dobro innych będzie zależne od siły psychicznej dziecka i od jego poczucia bezpieczeństwa.
Dziewiątka powinna posiadać w zestawieniu imion i nazwisk ambicję, pragnienie niezależności, zdolność do realnej oceny sytuacji i energię twórczą. Ważna jest komunikacja emocji przez słowo lub sztukę.

Związki Partnerskie

Związek partnerski dwóch dziewiątek to duet szaleńców chcących zbawić świat. Jeśli ich imiona wnoszą siłę i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości, mogą stworzyć silny i solidny związek ukierunkowany na działalność humanitarną i opiekuńczą.
Jeśli wewnętrznie są słabi, będą wykorzystywani przez innych, mogą poświęcić życie utopijnym ideom. Jeśli nie posiadają zdolności komunikacji z otoczeniem, postawa zachowawcza przyniesie wzrost poczucia zagrożenia, podejrzliwość i upór, zrodzi samotność i wyobcowanie.”

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter