Numerologiczne znaczenie Inicjału – pierwszej litery imienia i nazwiska

Numerologiczne znaczenie Inicjału – pierwszej litery imienia i nazwiska jest wskazówką co do charakteru danej osoby.

Inicjały (monogram), które poddajemy badaniu numerologicznemu powinny odnosić się do naszych imion i nazwisk rodowych. Można jednak przeanalizować jaki wpływ na daną osobę ma zmiana nazwiska (dotyczy to głównie kobiet, po zamążpójściu).

Inicjał imienia pokazuje nasze cechy osobiste, a inicjał nazwiska cechy odziedziczone po przodkach.

Z inicjałów imienia i nazwiska otrzymujemy tzw. liczbę kluczową, która nadaje znamienny rys naszej osobowości i naszemu sposobowi bycia.

Jest to numer równowagi, który może mieć charakter stabilizujący lub destabilizujący. Wpływ ten możemy wykorzystać w naszym życiu.

Jak obliczyć numer monogramu?

Przypuśćmy,  że dana osoba, ma Inicjał – J – P. Sprawdzamy jaką wartość liczbową ma literka J i P.

J = 1, P = 7; Numer Monogramu badanej osoby to 1+7 = 8

Przeanalizujemy tę wartość inicjału z wykorzystaniem alfabetu łacińskiego z uwzględnieniem poziomu ekspresji liter.

Poziomy Ekspresji

U – poziom umysłowy

F – poziom fizyczny

E – poziom emocjonalny

I – poziom intuicyjny

Tabelka obrazująca wibracje i poziomy ekspresji liter wg systemu łacińskiego:

 

 

Numerologiczne znaczenie Inicjału – pierwszej litery imienia i nazwiska

1 – to upodobanie do dyrygowania, kierowania, kreatywność i poczucie niezależności.  Umiejętność  łączenia celowości postępowania z odwagą. Daje to konserwatyzm zachowania i skłonność do przygód.

2 – to uduchowienie, uleganie natchnieniom, niezawisłość i siła wewnętrzna, silny wpływ na otoczenie. Rezerwa i powściągliwość oraz taktowne zachowanie. Wzmacnia to Twój konserwatyzm i konwencjonalność. Skłania do zamykania się w sobie.

3 – Potrzeba towarzystwa, komunikacji i aktywności. Łączysz w sobie radość i oryginalność. Możesz się jednak zmieniać z pozytywnego na negatywnego lub odwrotnie.

4 – Mistrzostwo, ambitne zamierzenia. Masz praktyczny zmysł orientacji. Może to być pomocne, gdy masz uczuciową naturę, lecz szkodliwe, gdy przeważa u Ciebie pragmatyzm.

5 – Niezależność, łatwość przystosowywania się, potrzeba zmian. Jesteś wolnym i niekonwencjonalnym duchem. Zmniejsza to Twoją solidność i stałość, skłania do przygód.

6 – Dążenie do równowagi, czułostkowość, odpowiedzialność. Jesteś poważny i konserwatywny. Jeśli niezbyt – to dobrze, jeśli za bardzo – to źle. Unikaj filozofowania i teorii.

7 – Wyobraźnia, bystrość, analityczność, uduchowienie. Jesteś perfekcjonistą. Jeśli niepewnym – to dobrze,  bo doda Ci to pewności siebie. Jeśli pewnym (pracusiem) – to źle, bo będziesz zbyt samokrytyczny.  

8 – Konkretność, solidność, sukcesy finansowe. Jesteś ambitny i materialistyczny. Jeśli nazbyt – to źle, gdyż możesz zostać tyranem i karierowiczem.

9 – Skłonność do służenia innym, przywiązanie, oddanie. Jesteś przepełniony uczuciem i natchnieniem. Wywiera to pozytywny wpływ na tych, którzy skłaniają się do egoizmu, a negatywny na idealistów i marzycieli.

 Źródło – Numerologia Droga Życia – Henryk Rekus

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter