Określanie czasu, wieku i osób w Tarocie

Określanie czasu, wieku i osób w Tarocie jest możliwe, aczkolwiek może nastręczać nieco trudności, szczególnie w przypadku określania czasu, gdyż Tarot ukazuje nam sam fakt, że  coś się zdarzy, gorzej już z określeniem tego, kiedy to będzie. Niemniej jednym z najprostszych sposobów określania czasu jest po prostu zadawanie pytań na krótki okres. Np: Czy w tym roku wyjdę za mąż?, albo Czy w ciągu pół roku znajdę pracę?. Wówczas odpowiedni rozkład da odpowiedź na te pytania. Inną prostą metodą z wykorzystaniem Małych Arkanów jest zliczanie kart z określonego koloru i odnoszenie ich do pory roku. Przy czym pamiętać należy, że Buławy (Kije) to wiosna, Puchary (Kielichy) – lato, Miecze – jesień, Denary (Monety) – zima.

Jeśli w rozkładzie pojawiło się najwięcej Mieczy możemy określić, że coś wydarzy się jesienią. To samo dotyczy innych kolorów. Dodatkowo karty Małych Arkanów służą do zawężenia czasu wróżby według następującego schematu: Buławy to dni, Puchary – tygodnie, Denary – miesiące, Miecze – lata.

Inaczej jest, gdy oczekujemy odpowiedzi ze wskazaniem konkretnego przedziału czasowego przy rozkładzie na konkretny problem. Otóż sumujemy wartości liczbowe kart i jeśli otrzymamy liczbę większą niż 12 dodajemy jej liczby składowe do momentu aż otrzymamy liczbę od niej mniejszą. Najczęściej liczba ta wskaże liczbę miesięcy, ale zależy to od danej sytuacji i pytania, dlatego należy się tu posłużyć intuicją. Jeśli chcemy ustalić precyzyjnie czas wydarzenia, bo poprzednie wskazania nas nie satysfakcjonują, to określamy czy chodzi nam o odpowiedź w tygodniach, miesiącach, czy latach i z talii Małych Arkanów, po odrzuceniu kart dworskich, wyciągamy jedną kartę, liczba na niej widoczna jest odpowiedzią na nasze pytanie.

Określanie czasu, wieku i osób w Tarocie

Określanie wieku

Do określania wieku osób wykorzystujemy karty dworskie. Według Pani Alicji Chrzanowskiej wygląda to następująco:

Król denarów i mieczy – wskazuje na osoby stare, po 75 roku życia.

Królowie kielichów i buław – to osoby pomiędzy 65 a 75 rokiem życia.

Królowe denarów i mieczy – osoby w średnim wieku, pomiędzy 55 a 65 rokiem życia.

Królowe kielichów i buław – osoby w sile wieku, pomiędzy 45 a 55 rokiem życia.

Rycerze denarów i mieczy – osoby pomiędzy 35 a 45 rokiem życia.

Rycerze kielichów i buław – osoby pomiędzy 25 a 35 rokiem życia.

Giermkowie denarów i mieczy – młodzież pomiędzy 15 a 25 rokiem życia.

Giermkowie kielichów i buław – dzieci poniżej 15 roku życia.

Inne sposoby określania wieku

Innym sposobem określania wieku interesującej nas osoby, według Pani Chrzanowskiej, jest analiza kart numerycznych leżących w rozkładzie obok sygnifikatora. Jeśli są to karty starsze od karty sygnifikatora, to interesująca nas osoba jest starsza od osoby pytającej. Na przykład sygnifikatorem jest 8. buław, a pierwszą kartą leżącą obok niej jest 10. tego koloru, możemy więc stwierdzić, że osoba, o której mówią karty jest starsza, jeżeli zaś mamy odwrotny układ, to wtedy otrzymujemy informację, że chodzi o osobę młodszą. Gdy są to dwie karty tej samej wielkości, czyli pozostając przy tym przykładzie, dwie ósemki, sprawa dotyczy osoby będącej rówieśnikiem pytającego. Aby otrzymać jak najprecyzyjniejszą informację odnośnie wieku osoby, o której mówią karty najlepiej jest uwzględniać oba źródła informacji.

Określanie osób w Tarocie

Król buław – mężczyzna energiczny, starszy, o często szpakowatych, ciemnych, brązowych włosach,  i szarych lub jasno piwnych oczach.

Królowa buław – kobieta o silnym charakterze, w średnim wieku, jasnobrązowych lub ciemnorudych włosach i szarych lub zielonych oczach.

Rycerz buław – mężczyzna dynamiczny i ruchliwy, w średnim wieku,  o ciemnoblond włosach i niebieskich albo szarych oczach.

Giermek buław – młoda kobieta lub nastolatek, o wesołym usposobieniu, jasnych włosach i niebieskich oczach.

Król kielichów –  mężczyzna starszy, wrażliwy, o brązowych lub rudych włosach i szarych lub zielonych oczach.

Królowa kielichów – młoda kobieta o wyjątkowej urodzie, jasnych lub rudych włosach i zielonych lub niebieskich oczach.

Rycerz kielichów – młody mężczyzna o aparycji amanta, bujnych brązowych lub jasnych włosach i zielonych lub zielono-piwnych oczach.

Giermek kielichów – młoda dziewczyna, delikatna i wrażliwa o ciemnych włosach i piwnych lub szaro-zielonych oczach.

Król mieczy – starszy mężczyzna, o władczym sposobie bycia, jasnych włosach i niebieskich lub szarych oczach.

Królowa mieczy – starsza kobieta o dużym autorytecie, jasnych lub siwych włosach i niebieskich lub szarych oczach.

Rycerz mieczy – mężczyzna w średnim wieku, bardzo nowoczesny, o ciemnoblond lub jasnobrązowych włosach i zielonych lub piwno-żółtych oczach.

Giermek mieczy – młody, inteligentny chłopak, o bardzo jasnych włosach i niebieskich lub szarych oczach.

Król denarów – stary mężczyzna, o statecznym i zrównoważonym charakterze, siwych lub szpakowatych włosach i piwnych lub czarnych oczach.

Królowa denarów – elegancka kobieta w trudnym do określenia wieku, o brązowych lub czarnych włosach i zielonych lub piwnych oczach.

Rycerz denarów – mężczyzna w średnim wieku o ustalonej pozycji społecznej, brązowych lub czarnych włosach i piwnych lub czarnych oczach.

Giermek denarów – młody, pracowity człowiek, o jasno lub ciemnobrązowych włosach i zielonych lub piwnych oczach.

Informacje do tego wpisu pochodzą z książki, której autorką jest Pani Alla Alicja Chrzanowska „Misterium Tarota Arkana Małe”

Określanie czasu, wieku i osób w Tarocie wymaga przyswojenia sobie dużej wiedzy na ten temat. Niemniej  można skorzystać z dostępnych opracowań  i tę wiedzę sobie przyswoić.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter