Ósemka Twoją Drogą Życia

Ósemka Twoją Drogą Życia, to materializm i silna energia, prawość, sprawiedliwość i ambicja. Osoby z tą liczbą są obdarzone silna wolą i charakterem oraz niezwykłą zmysłowością i chęcią zgłębiania tajemnic.

Życie Ósemek nie należy do łatwych ponieważ noszą w sobie wibracje karmiczne i Mistrzowskie.

Ósemka potrafi zachować zimną krew w sytuacjach trudnych, może mieć problem z wybaczaniem, uczucia wyraża z trudnością, chociaż często bywa pod ich silnym wpływem.

Osoba, której Droga Życia to Ósemka posiada umiejętność podnoszenia się z trudnych sytuacji i odradzania się po niepowodzeniach.

Najważniejszą potrzebą dla Ósemki powinno być rozwijanie uczuć, tak aby łączyć, a nie dzielić. Miłość powinna postrzegać jako energię twórczą, nie może jej tłumić, powinna okazywać uczucia i nauczyć się wybaczać.

Ósemka powinna harmonijnie rozstrzygać swoje życiowe dylematy, polubownie, aby nie ranić innych. Osądzać w wyważony sposób aby nikogo nie skrzywdzić.

Na Ósemkę jako wibrację składają się liczby: 8/17, 8/26, 8/35 i 8/44.

Ósemka Twoją Drogą Życia

Podliczba 17

Jest związana ze Słońcem i Uranem i dobrze jest gdy to Słońce nadaje kierunek rozwoju Ósemki zachęcając ją do ruchu i zmian.

Podliczba 17 jest uważana za liczbę farta życiowego, nawet, gdy Ósemka wywodząca się z tej Podliczby za taką się nie uważa.

Rozwój duchowy, odrywanie się od spraw materialnych sprzyja powodzeniu życiowemu i zapewnia opiekę sił wyższych.

17 daje też Ósemce wiele optymizmu, co pozwala na pozbieranie się po zawaleniu się jej życiowych planów.

Nawołuje też do tego, aby kroczyć wybraną przez siebie drogą i nie cofać się w przypadku trudności, nie nastawiać się zbytnio na przyszłe osiągnięcia.

Trzeba zaakceptować efekty swoich działań, a przyjdzie to, co jest najbardziej w danym czasie potrzebne.

Podliczba 26

Ta Liczba Urodzenia jest obdarzona długiem karmicznym jakim są relacje międzyludzkie. Utrudnienia w kontaktach z innymi będą wynikały z impulsywności, niecierpliwości, braku tolerancji i z poczucia własnej nieomylności.

Dług karmiczny obejmuje także nieumiejętność godzenia się i wybaczania, gdy zostaliśmy skrzywdzeni przez innych.  Poczucie krzywdy prowokowało do zachowań odwetowych.

Pojawia się też skłonność do dopatrywania się w postępowaniu innych tylko negatywnych pobudek. Przepracowanie tego długu pozwoli Ósemce osiągnąć, to na czym jej zależy, czyli prestiż, zdrowie, pieniądze, szczęśliwą rodzinę.

Dwójka i Szóstka , to liczby miłości , ale gdyby portret numerologiczny wskazywał na większą ich ilość, przepracowanie karmy byłoby trudniejsze.

Koniecznie trzeba dążyć do równowagi pomiędzy własnym ego, a potrzebami duszy, gdyż to dusza ma dać podstawy do działania.

Karma będzie przepracowana gdy zadbamy o aktywność duchową na równi z aktywnością fizyczną i intelektualną.

Podliczba 35

Siła Marsa i Saturna napędza do działania stateczną i materialną Ósemkę. Rozwaga i umiar w dążeniach powinna być dla ósemki najważniejsza sprawą, zwłaszcza, że ich działania mają przynosić korzyści innym ludziom.

Ósemki wywodzące się z tej podliczby mogą się czuć osamotnione i mogą doświadczać straty bliskich im osób.

Mogą się im zdarzać zmiany wręcz dramatyczne. Zaliczają się one do najbardziej życiowo ruchliwych i doświadczających wielu zmian osób.

Jeżeli ósemka z Podliczby 26 realizuje się pozytywnie, to są raczej zdrowe, i długowieczne, sprawne intelektualnie i fizycznie z duża wyobraźnią i energią.

Podliczba 44

Ósemka z tej Podliczby jako wibracja Mistrzowska nie jest łatwą energią do wykorzystania. Wibracja ta może sprawiać wiele życiowych trudności, szczególnie w okresie dzieciństwa i dorastania.

W tej wibracji pojawiają się trzy bardzo silne liczby parzyste, które mogą blokować posiadany potencjał, to 8 i dwie 4.

Aby te energię dobrze wykorzystać musimy koniecznie dbać o szerokie horyzonty w myśleniu i planowaniu oraz ocenianiu rzeczywistości.

Należy patrzeć na nią całościowo, układać własny system wartości według hierarchii ważności problemów do rozwiązania, a naczelną zasadą powinno być dobro innych.

Liczba 44 to podwójny symbol Jowisza. Jeśli decyzje podejmować będziemy zgodnie z duchowym, moralnym i prakseologicznym aspektem Jowisza, to pomnożymy efekty naszych działań i życiowych możliwości.

Harmonijna realizacja tej wibracji może się przejawiać w różny sposób. Mogą być rozwijane zdolności intelektualne, badawcze, artystyczne i medyczne.

Terapia manualna, zdolności do hipnozy i ziołolecznictwa, leczenia kamieniami oraz duchowego uzdrawiania, to tylko niektóre z możliwości Ósemki z Podliczby 44.

Źródło: Bożena Aleksandra Dąbrowska – Numerologia Optymistyczna

 

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter