Partnerskie związki numerologicznej Dwójki

Partnerskie związki numerologicznej Dwójki. Numerologiczna Dwójka to osoba o niezwykłej wrażliwości, łagodna i uczuciowa, nastawiona na współpracę z innymi. Ma bardzo dobrze rozwiniętą intuicję, doskonały z niej dyplomata o delikatnym charakterze. To osoba towarzyska, pełna uroku, lubiana przez innych. Dobry z niej współpracownik, poważnie i odpowiedzialnie traktujący swoje obowiązki. Jakie związki tworzy zatem numerologiczna Dwójka?

Partnerskie związki numerologicznej Dwójki

2 + 1

Partnerski związek dwójki z jedynką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z silnym autorytetem przywódcy, kierownika, skłonnym do egoizmu i zarozumialstwa (1).
Dwójka posiada wewnętrzną dobroć i wrażliwość. Działa pod impulsem uczuć. Jest nieśmiałym wykonawcą, doskonałym doradcą i powiernikiem. Posiada zdolności adaptacji do sytuacji. W związku z autorytetem daje sobie radę, stając w cieniu dowódcy i otaczając go miłością i wsparciem. Dwójka jest partnerem cierpliwym i towarzyskim. Wypełnia związek z jedynką ciepłem i fantazją.

Jedynka dla dwójki staje się silnym wsparciem i opoką. Jedynka potrzebuje wyzwań i zdobywania, powinna dbać o aktywność fizyczną. Dwójka potrzebuje sentymentalnych aktów potwierdzających siłę uczuć.
Niebezpieczne dla dwójki w tym związku jest zbytnie przywiązywanie wagi do przeszłości, pasywność i zmienność. Jedynka powinna wystrzegać się apodyktyczności, żądzy władzy i egoizmu.

Jaki to związek?

Związek ten przy zrozumieniu potrzeb partnera może dać pełną satysfakcję obu stronom.
Zawodowy związek dwójki z jedynką jest połączeniem uczuciowego doradcy, skromnego dyplomaty z lubiącym podboje i sławę przywódcą. Mogą stworzyć doskonałą uzupełniającą się parę współpracowników. Jedynka powinna unikać egoizmu, dwójka poddaństwa.

2 + 2

Połączenie dwóch dwójek w relacjach rodzice dzieci to sztuka współistnienia, z jednoczesnym wykreowaniem własnego zdania. Dwójki mają tendencję do wycofywania się i podporządkowywania, czasami wręcz ślepego. Niebezpieczeństwem dla takiego związku jest poddaństwo, bezkrytyczne podporządkowanie, często komuś trzeciemu, jakiemuś autorytetowi.
Dzieci dwójki uczą się rozumienia sensu pracy innych i wspierania ich wysiłków, jednak bez poddaństwa i apodyktyczności. Uczą się dyplomatycznie godzić różne interesy. Niezbędna jest im pewność siebie, samodzielność w ocenie sytuacji i świadomość, że nie można wszystkich zadowolić, a kompromis jest często rezygnacją z jakiejś opcji.

Rodzice dwójki powinni zadbać o wykształcenie u dzieci dwójek zdolności współpracy, czyli dążenia do wspólnego celu z zachowaniem własnej niezależności. Nagminnie popełnianym błędem przez dwójki jest działanie pod wpływem uczuć, sympatii, bez rzeczywistej oceny sytuacji.
Dwójki przy zachwianym poczuciu własnej wartości mogą obiecywać gruszki na wierzbie, dlatego w zawartości imion i nazwisk potrzebują ambicji, pasji życia, zdolności do komunikacji z otoczeniem i realizmu w ocenie rzeczywistości.

Jaki to związek?

Związek partnerski dwójek może opierać się na doskonałym porozumieniu, o ile obie są silne wewnętrznie i ambitne. Motywacje do działań powinny wnosić potrzebę wolności i samostanowienia.
Słabe dwójki tworzą związki emocjonalnych szantaży i oczekiwania na działanie drugiej strony, bez zrozumienia, że to my sami decydujemy o naszych doświadczeniach. Dwójka poszukuje towarzystwa, odczuwa wewnętrzną potrzebę istnienia w grupie. Słaba dwójka nie potrafi podejmować decyzji.

2 + 3

Partnerski związek dwójki z trójką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego(2), z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).
Połączenie cierpliwej i dobrodusznej dwójki z artystyczną i komunikatywną trójką daje jej możliwość nauczenia się od partnera wyrażania własnych emocji i uczuć. Spontaniczna trójka aktywnie i oryginalnie lubi poszaleć, aby być zauważoną, być wyjątkową. Dwójka jest pasywniejsza i neutralna.

Oboje partnerzy bardzo potrzebują umiejętności realnej oceny sytuacji i silnego poczucia własnej wartości. Powinni się wzajemnie wspierać i dbać o swoją kondycję psychiczną. Trójka potrzebuje aktywności. Dwójka szuka cichej przystani, bezpiecznych uczuć, jest wspaniałym doradcą i świetnym dyplomatą.
Zagrożeniem dla dwójki w tym związku jest pasywność, nieśmiałość i pamiętliwość. Dla trójki zagrożeniem jest neurotyczne skupianie się na przeszłości i imaginacjach.

Jaki to związek?

Związek ten potrzebuje ambicji, może być szczególnie radosny i ciepły, łączy dyplomatę i artystę.
Zawodowy związek dwójki z trójką jest wspólnym działaniem wrażliwych i uczuciowych istot. Dwójka może być onieśmielona magnetyzmem i wszechstronnym utalentowaniem trójki, dlatego powinny wzajemnie dbać o poczucie własnej wartości. Trójka jest nieco ekstrawagancka, potrafi jednak zdobywać szczyty.

2 + 4

Partnerski związek dwójki z czwórką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z solidnym i rzetelnym wykonawcą, organizatorem, skłonnym do uporu, nerwowego autorytaryzmu i konserwatyzmu (4).
Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia. Czwórki, niestety, są skłonne do blokad emocjonalnych i niełatwo jest im mówić o rzeczach ważnych. Doskonale radzą sobie z pracą, zwłaszcza systematyczną i metodyczną. Dbają o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie.

Praca jest dla nich dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluują duchowo. Czwórki są odważne, ale nie lubią ryzyka i nie dokonują zmian, jeśli czują się zagrożone. Oboje partnerzy potrzebują komunikacji emocji.
Dwójka powinna się kontrolować, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić partnera, groźna jest też obojętność i skłonność do poddaństwa. Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, wzmocnić wolę.

Jaki to związek?

Związek ten może dać każdej ze stron stabilność i uczuciową satysfakcję.
Zawodowy związek dwójki z czwórką jest połączeniem szarej eminencji, wrażliwej i uczuciowej, z twardą i surową osobowością. Obie potrafią skupić się na celu i podporządkować jego realizacji, czwórka powinna powstrzymać autorytaryzm, dwójka wystrzegać się obojętności i poddaństwa.

2 + 5

Partnerski związek dwójki z piątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z aktywnym, ciekawym psychologiem, obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).
Partnerstwo pomiędzy urodzonym współpracownikiem i doradcą a obserwującym psychologiem, który pędzi do przodu z dziką pasją poznawania nowych miejsc i ludzi, będzie wymagało od obojga poznania różnic między własnymi potrzebami. I tak dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia, piątka zaś potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności.

Piątka lubi czuć wyższy poziom adrenaliny, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki. Piątka lubi ryzyko, i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Dwójka będzie doradcą i wspomożycielem, piątka może spełnić się jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo.
Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, poddaństwa, hipokryzji i naiwności. Piątka powinna panować nad swoim niepokojem, narcyzmem i zamiłowaniem do prowokacji.

Jaki to związek?

Związek z piątką zawsze jest szczególnie aktywny i zmienny. Jeśli piątka uszanuje spokój dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, mogą w pełni doznać spełnienia.
Zawodowy związek dwójki z piątką jest połączeniem dyplomaty z osobą energiczną, psychologiem i ryzykantem. Dwójka jest gotowa do współpracy, tolerancyjna i uczuciowe, piątka zaś jest niespokojnym duchem, podejmuje się szalonych wyzwań, ma zmysł handlowca i odczuwa potrzebę podnoszenia poziomu adrenaliny we krwi.

2 + 6

Partnerski związek dwójki z szóstką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).
Mamy połączenie szóstki: manualnie uzdolnionego artysty ze współpracownikiem. Szóstka jest domatorem, silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Uczy się podejmować decyzje i równoważyć przez zdrowy egoizm nawykową skłonność do rozdawania siebie. Dwójkę łączy z partnerem ogromna i głęboka uczuciowość. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję.

Szóstka i dwójka potrzebują celów, ambicji i aspiracji oraz energii do działania. Obie są z natury skromne i poszukują spokoju. Dwójka lubi towarzystwo, szóstka zaś woli skromne grono wypróbowanych znajomych, a najchętniej przebywa wśród rodziny.
Partnerzy powinni wystrzegać się nadmiernego skupiania na uczuciowości i pasywności. Dwójka musi opanować zmienność i nieśmiałość, zaś szóstka podejrzliwość, krytykanctwo i nawykowe wątpliwości.

Jaki to związek?

Związek ten może stać się dla obojga spokojną przystanią i przynieść wewnętrzne szczęście.
Zawodowy związek dwójki z szóstką jest połączeniem doradcy i odpowiedzialnego nauczyciela. Dwójka i szóstka potrafią się świetnie porozumieć. Dbać o wzajemne interesy i wspierać się. Pomimo nadmiernej uczuciowości w pracy skupiają się na obowiązkach i rzetelności.

2 + 7

Partnerski związek dwójki z siódemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).
Dwójka w połączeniu z siódemką może sprawiać wrażenie uległej i podporządkowanej. Mamy bowiem skromną, delikatną i spokojną dwójkę, połączoną z introwertycznym autorytetem, uduchowionym, inteligentnym i dociekliwym. Siódemka lubi samotność, ciszę i kontemplację, dwójka zaś potrzebuje towarzyskich rozrywek i bywania u innych ludzi. Obie strony łączy idealizm.

Siódemka jest perfekcjonistą i lubi dopracowywać przedsięwzięcia w szczegółach, lubi aktywność fizyczną i rozwija się duchowo. Dwójka może, wspomagana przez partnera siódemkę, bardzo głęboko przepracować lekcje tego życia i osiągnąć szczególnie wiele dla własnego rozwoju.
Dwójka może ponieść klęskę, jeśli nie opanuje nadmiernej uczuciowości, niepewności i zmienności oraz hipokryzji. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, ucieczki od rzeczywistości, tyranii, używek i obsesji.

Jaki to związek?

Związek ten może dać siódemce poczucie stabilizacji wewnętrznej a dwójce możliwość rozwoju duchowego.
Zawodowy związek dwójki z siódemką łączy towarzyskiego współpracownika z introwertycznym autorytetem. Dwójka powinna unikać wahań, niepewności i poddaństwa, a znajdzie z autorytatywną siódemką filozoficzne porozumienie. Siódemka powinna zdawać sobie sprawę z własnego pedantyzmu.

2 + 8

Partnerski związek dwójki z ósemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).
Partnerstwo dyplomatycznego doradcy z urodzonym przywódcą jest korzystne dla obydwu. Dwójka swoją uczuciowością daje harmonię, ósemka swoją siłą zapewnia wsparcie i konsekwencję działania. Skromna, spokojna i prosta dwójka jest domatorem i wykonawcą. Pragnąca sukcesu i wybicia się ponad przeciętność ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. Związały się ze sobą delikatność i władza, aby się wzajemnie uzupełniać i prowadzić do wyżyn rozwoju własnych osobowości.

Dwójka pragnie wcielać w życie ideały, ósemka pragnie panować duchem nad kreacją materii, rozwija równowagę myśli i ich mocy twórczej. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów.
Dwójka powinna unikać łatwowierności, poddaństwa i pamiętliwości. Ósemka musi wystrzegać się surowości, egoizmu, nieustępliwości i ekstremizmu.

Jaki to związek?

Oboje potrafią dać sobie to, co w nich najcenniejsze, stworzyć związek silny i ciepły.
Zawodowy związek dwójki z ósemką to uzupełniający się układ. Ósemka może być szorstka i twarda w obyciu, ale jest dowódcą głębokim i sprawiedliwym. Dwójka jest współpracownikiem i doradcą, oferuje zdolności dyplomatyczne.

2 + 9

Partnerski związek dwójki z dziewiątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z idealistą, misjonarzem, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).
Dwójka jest partnerem uczuciowym i czułym na romantyczne okazywanie względów, dziewiątka zaś poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność ideałów misjonarstwa, wspomagania potrzebujących. Dwójka może często czuć się zaniedbana i niedoceniana. Obie strony łączy wewnętrzna wrażliwość, spokój, silna intuicja i skromność.

Mogą wzajemnie rozwijać jasnowidzenie, wyczuwanie energii, wrażliwość. Dwójka pragnie skupić się na domu i rodzinie, zaś dziewiątka ustawia te wartości w drugiej kolejności. Dziewiątka powinna dbać o zaangażowanie w działalność humanitarną lub charytatywną, wtedy bowiem poczuje się spełniona.
Dwójka musi w tym układzie unikać nadmiernej uczuciowości, podporządkowania się, nieśmiałości i obojętności. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i dążenie do samotności.

Jaki to związek?

Związek ten wymaga zrozumienia potrzeb partnera i dbania o jego poczucie własnej wartości.
Zawodowy związek dwójki z dziewiątką niesie połączenie dwu altruistów, bardzo wrażliwych. Potrafią współdziałać w akcjach charytatywnych i humanitarnych, w przedsięwzięciach artystycznych i sportowych. Łączy ich potrzeba wcielania w życie ideałów.

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

Książka do kupienia tutaj

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter