Partnerskie związki numerologicznej Jedynki

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki. Jedynko, przeczytaj koniecznie, na co powinnaś zwrócić uwagę mając w swoim bliskim otoczeniu poszczególne wibracje. Sprawdź jak postępować, aby Wasze kontakty były udane, nacechowane wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Rady te odnoszą się nie tylko do relacji uczuciowych, ale także do relacji zawodowych. Nie namawiam Cię do zmiany partnera życiowego, czy rzucania pracy, przeciwnie, zachęcam do skorzystania z wiedzy numerologicznej do poprawy obecnych relacji, jeśli tego wymaga sytuacja.

Zachęcam do przeczytania, co na ten temat napisała Pani Małgorzata Brzoza w publikacji „Numerologia związków”. Książkę można kupić tutaj.

Związek jedynki z jedynką opisałam tutaj.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki.
1 + 2

Partnerski związek jedynki z dwójką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z uczuciowym dyplomatą, tolerancyjnym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).
Jedynka jest tu przewodnikiem, dominuje aspiracjami i aktywnością. Poszukuje nowych możliwości spełnienia, aktywności i dba o własną niezależność. Uczy się używać autorytetu, bez narzucania swej woli partnerowi.

Co wnosi Dwójka?

Dwójka jest szarą eminencją, wie, co się dzieje, i potrafi sterować sytuacją. Nie lubi stać w pierwszym rzędzie, ale chce trzymać rękę na pulsie. Przez gościnność i potrzebę niesienia pomocy potrafi stworzyć grono przyjaciół. Daje silnemu partnerowi spokój i subtelność. Dwójka uczy się okazywania uczuć i współpracy z zachowaniem własnej niezależności, poza postawy poddaństwa i obojętności.

Niebezpieczne jest skupienie się na sobie jedynki i poddańcza postawa dwójki. Obie strony powinny dbać o komunikację swoich emocji i potrzeb oraz o realizm w ocenie sytuacji i zdolność do słuchania.

Szanse związku

Ten związek ma duże szansę na powodzenie. Uwrażliwia jedynkę, uczy ją kompromisu a dwójce daje silne oparcie.
Zawodowy związek jedynki z dwójką to połączenie dominujących silnych ambicji jedynki, z targaną wątpliwościami dwójką. Jedynka skłonna jest do egocentryzmu i uczy się szanować wolną wolę innych, ich niezależność. Dwójka uczy się dążenia do wspólnego celu z zachowaniem własnej niezależności tak, aby nie popaść w poddaństwo i obojętność.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki
1 + 3

Partnerski związek jedynki z trójką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z artystyczną duszą towarzystwa, twórczym i wrażliwym kameleonem, skłonnym do mitomanii i gadulstwa (3).
Jedynka jest tu silnym autorytetem realizującym własne aspiracje, przez oryginalną inicjatywę. Wewnętrzna siła pchają do zdobywania szczytów. Łączą się z trójką w potrzebie bycia kimś wyjątkowym, w potrzebie aktywnej twórczości. Jedynka powinna zawodowo skupić się na zdolnościach przywódczych. Uczy się swojej indywidualności bez apodyktyczności względem otoczenia.

Trójka potrzebuje artystycznego wyrażania emocji, błyszczenia w grupie i poczucia wyjątkowości. Zależy jej na zainteresowaniu, podejmuje się realizacji szalonych, osobliwych pomysłów. Trójka dzieli się swoją radością życia, błyszczy erudycją. Uczy się równowagi w codziennym życiu tak, aby kończyć rozpoczęte dzieła, żyć pełnią życia i realnie oceniać rzeczywistość.
Dla jedynki groźny jest nadmiar ambicji, egocentryzm i niepewność. Dla trójki powierzchowność, gadulstwo i samotność.

Szanse związku

Ten związek może być wzajemnym wsparciem i przynieść sukces, ponieważ partnerzy uzupełniają się nawzajem.

Zawodowy związek jedynki z trójką jest połączeniem autorytetu, który sprawdza otoczenie, by odkryć, kto jest silny i kto potrafi bronić swego zdania, z niespokojnym, twórczym artystą, który potrafi oddać duszę realizowanemu przedsięwzięciu. Jedynka poszukuje nowości, jeśli trójka posiada umiejętność realnej oceny sytuacji, tworzą bardzo kreatywne zestawienie.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki.
1 + 4

Partnerski związek jedynki z czwórką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z solidnym wykonawcą, wytrwałym i wiernym, skłonnym do pamiętliwości, pretensji i sztywności (4).
Jedynka potrzebuje aktywności, przestrzeni i możliwości podejmowania wyzwań, czasem ryzykownych. Potrzebuje samospełnienia. Jest zdolna podbić świat i chce to zrobić. Uczy się takiego dążenia do realizacji własnych celów, aby nie manipulować partnerem.

Czwórka zaś jest zasadnicza, nie lubi zmian i ryzyka, potrzebuje zabezpieczenia materialnego. Lubi jasno określone sytuacje, czytelne umowy i terminy. Jest wierna, konserwatywna i odważna, ale jej tempo życia jest stanowczo wolniejsze od potrzeb jedynki. Czwórka uczy się akceptacji warunków życia takimi, jakie są. Powinna przezwyciężyć przywiązanie do ubóstwa. Jest w stanie dać jedynce stabilny i solidny dom.
Jedynka może zniszczyć związek egoizmem i pozerstwem, czwórka zachowawczością, rozpamiętywaniem przeszłości i uporem.

Szanse związku

Związek ten wymaga zrozumienia różnic wzajemnych potrzeb i akceptacji ich. Konieczna jest obojgu słowna komunikacja emocji i potrzeb.
Zawodowy związek jedynki z czwórką to klasyczny związek szefa z wykonawcą. Jedynka jest kreatywna, pielęgnuje poczucie niezależności – powinna powstrzymać się od autorytaryzmu. A wtedy, jeśli czwórka potrafi komunikować się przez słowo, stworzą doskonały uzupełniający się układ. Czwórka powinna przezwyciężyć własną surowość i zachowawczość.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki
1 + 5         

Partnerski związek jedynki z piątką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z energicznym magnetycznym psychologiem, aktywnym i ciekawym świata handlowcem, skłonnym do brawury, narcyzmu i rozkojarzenia (5).
Jedynka jest tak samo zainteresowana aktywnością i podróżami jak piątka, ale cele podejmowania działań są odmienne, bowiem jedynka podróżuje w interesach i dla zysku, piątka dla przyjemności i relaksu. Jedynka jest skuteczna i stabilna. Jasno określa swoje cele.

Piątka zaś jest nieukierunkowanym wulkanem energii, potrzebuje realnej oceny sytuacji i konsekwencji działań. Powinna zapewniać sobie poczucie ryzyka, najlepiej w ekstremalnych sportach, aby nie ryzykować nadmiernie w życiu. Obie osobowości są niezależne, silne, bronią swego intymnego terytorium i nie znoszą dyktatury, choć mają skłonności do narzucania swej innym. Obie powinny dbać o komunikacją własnych emocji i potrzeb.
Dla jedynki zgubny może być egocentryzm i żądza władzy. Dla piątki – wybuchowość, zarozumialstwo, przesadna niezależność i narcyzm.

Szanse związku

Związek ten może być piękną, pełną pasji przygodą, jeśli partnerzy będą wzajemnie szanować swoją niezależność.
Zawodowy związek jedynki z piątką to połączenie ambitnego dowódcy z niezależnym i brawurowym handlowcem, mającym psychologiczne zdolności. Szanując potrzebę wolności wyboru i potrzebę podróżowania piątki, dobry szef potrafi wykrzesać z niej zaskakujący zapał do pracy. Piątka powinna opanować skłonność do brawury.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki.
1 + 6

Partnerski związek jedynki z szóstką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z rodzinnym opiekunem, odpowiedzialnym nauczycielem, skłonnym do pesymizmu, krytyki i pasywności (6).
Jedynka jest tutaj silną stroną związku, aktywną i przewodzącą, ale ambicje powinna spełniać zawodowo. Powinna też poskromić skłonności przywódcze w domu i nie narzucać się partnerowi, szanując jego wybory.

Dom tworzony przez szóstkę jest wyjątkowo ciepły, opiekuńczy i wspierający. Szóstka posługuje się zmysłem harmonii artystycznej, aby uczuciowo wspierać partnera i wychować dzieci na wrażliwe istoty. Lubi spokój i ciszę, poczucie bezpieczeństwa, jakie daje ogród i własny pies.

Jedynka jest w stanie zapewnić materialne warunki życia, co nie oznacza, że szóstka nie potrzebuje pracy, jest jednak takim partnerem, który poświęci własne potrzeby i aspiracje, by stworzyć harmonię w rodzinie.
Niebezpieczne dla jedynki jest zachowanie władcze i apodyktyczne oraz egoizm. Szóstka musi zrównoważyć dawanie i branie tak, aby nie popaść w cierpienie i by powstrzymać nadopiekuńczość.

Szanse związku

Ten związek może przynieść obu partnerom korzyści i satysfakcję, jeśli tylko będą zdawać sobie sprawę z własnych preferencji i podzielą się obowiązkami rodzinnymi.
Zawodowy związek jedynki z szóstką to połączenie osoby silnej, aktywnej i ambitnej z bardzo odpowiedzialną i wywiązującą się ze zobowiązań. Jedynka powinna zdawać sobie sprawę z wrażliwości szóstki i doceniać jej wartość. Szóstka powinna zadbać o to, aby nie ustawiać się w pozycji poddańczej.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki
1 + 7

Partnerski związek jedynki z siódemką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z perfekcjonistą, duchowym poszukiwaczem, filozofem, skłonnym do pedantyzmu, obsesji i wycofania się do własnego świata (7).
Jedynka, jako silna, ambitna osobowość może wspierać aspiracje siódemki. Poszukuje nowości, a siódemka poszukuje wewnętrznej wiedzy. Jeśli potrafią zadbać o to, aby się nawzajem słuchać i nie izolować, mogą ze zrozumieniem być dla siebie wsparciem. Konieczna jest tu aktywność zawodowa obu partnerów tak, aby każde z nich posiadało możliwość samorealizacji.

Siódemka intuicyjnie poszukuje wiedzy i docieka prawd uniwersalnych, potrzebuje azylu, miejsca i czasu dla siebie samej, lubi kontemplować piękno zjawisk przyrody. Jedynka potrzebuje aktywności, obie zaś lubią sport i tu mogą się świetnie bawić. Potrzebują komunikacji własnych emocji i uczuć.
Jedynce może zagrozić w spełnieniu tego związku zarozumialstwo, żądza władzy i niepewność. Siódemka powinna poskromić zarozumialstwo, potrzebę poklasku i nad aktywność. Musi kontrolować chęć ucieczki od rzeczywistości w używki i obsesje.

Szanse związku

Związek ten przynosi wzajemne aspiracje i pragnienie samodoskonalenia przez poznanie poza empiryczne, intuicyjne, duchowe.
Zawodowy związek jedynki z siódemką jest połączeniem przewodnika i filozoficznego naukowca. Jedynka określa cele i dba o organizację pracy, siódemka zdobywa wiedzę i poszukuje odpowiedzi. Obie muszą zadbać o komunikację emocji.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki.
1 + 8

Partnerski związek jedynki z ósemką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) z szamanem, wojownikiem i przywódcą, sprawiedliwym i surowym, skłonnym do egocentryzmu i tyranii (8).
Związek jedynki i ósemki to związek dwu autorytetów, posiadających wyjątkową moc kreacji świata materialnego, ambicje przywódcze i zdolności organizacyjne. Jedynka jest aktywna i twórcza, posiada umiejętność natychmiastowego wprowadzania myśli w czyn.

Ósemka posługuje się zmysłem do interesów, dyscypliną wewnętrzną i potrzebą wybicia się ponad przeciętność. Dodatkowo równoważy świat ducha i materii, nieustannie ewoluuje wewnętrznie poprzez medytuje, wschodnie sztuki walki itp. Partnerzy są tu dla siebie bardzo atrakcyjni, muszą zadbać o aktywność zawodową i nienaruszanie wzajemnie intymnych terytoriów. Powinni dbać o realizm w ocenie sytuacji i o komunikację emocji.
Niebezpieczeństwem dla obu jest samotność i nadmiar ambicji.

Jedynka powinna wystrzegać się manipulacji i karierowiczostwa, ósemka zaś egocentryzmu, konserwatyzmu i surowości.

Szanse związku

Związek ten przy wzajemnym zrozumieniu może zbudować niezachwianą rodzinną potęgę.
Zawodowy związek jedynki z ósemką to połączenie dwu najsilniejszych autorytetów. Jedynka poszukuje nowości, a ósemka materialnej władzy i duchowego uwznioślenia. Oboje strzegą niezależności, potrafią funkcjonować w relacjach partnerskich, wzajemnie się wspierając.

Partnerskie związki numerologicznej Jedynki.
1 + 9

Partnerski związek jedynki z dziewiątką to połączenie osoby silnej, ambitnej, skłonnej do egoizmu (1) ze wspomożycielem słabszych, idealistycznym i skromnym przewodnikiem skłonnym do osamotnienia i skrytego cierpienia (9).
Mamy do czynienia z zupełną rozbieżnością celów, jedynka poszukuje samospełnienia, sukcesów i potrzebuje wykorzystania swych zdolności przywódczych, zaś dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom spoza rodziny. Mogą wzajemnie szanować odmienność swoich potrzeb i akceptując siebie takimi, jakimi są, wspierać działania drugiej strony. Jedynka potrzebuje aktywnej, twórczej niezależności, np. sportowej.

Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca, jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych.
Niebezpieczny dla jedynki jest egocentryzm, samotność, pozerstwo i manipulacje. Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i potrzeb, samotności i wysługiwania się innymi.

Szanse związku

Związek ten wymaga poszanowania odmienności potrzeb i zrozumienia różnic.
Zawodowy związek jedynki z dziewiątką niesie dominację autorytetu przywódcy nad altruistycznymi potrzebami dziewiątki. Jedynka poszukuje materialnych sukcesów, dziewiątka może jak nikt inny wspomagać społeczne przedsięwzięcia i socjalne potrzeby.

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter