Partnerskie związki numerologicznej Piątki

Partnerskie związki numerologicznej Piątki. „Piątka przypisywana jest wodzom i przywódcom z powołania. Symbolizuje władzę, dostojeństwo, króla, trwanie, potęgę, majestat, charyzmę, posłuch wśród innych, zdolność wpływania na ludzi, zapalania ich do swoich idei, zmiany, poszukiwania, wolność i doświadczenie. Rządzi świadomym używaniem woli, inteligencją, błyskotliwością i erudycją.

Mówi o szczególnych darach losu, o talentach i zdolnościach człowieka. Jest pełnią człowieczeństwa, zdolnością do jednoznacznych decyzji i ponoszenia ich konsekwencji”. Tak o numerologicznych Piątkach napisał w swojej książce pt. „Numerologia – Portret Numerologiczny” – Henryk Rekus.

Więcej na temat numerologicznych Piątek znajdziecie tutaj.

Jak to wszystko przekłada się na życie i związki numerologicznych Piątek?

Oto, co na ten temat napisała w swojej książce „Numerologia związków” Pani Małgorzata Brzoza.

5 + 1

Partnerski związek piątki z jedynką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).
Piątka jest atrakcyjnym smakoszem życia, uczuciowym i dyplomatycznym psychologiem. Istotą pełną nieukierunkowanej, wulkanicznej energii, brakuje jej umiejętności realnej oceny sytuacji i konsekwencji w działaniach. Potrzebuje poczucia wzrostu poziomu adrenaliny, często ryzykuje w ekstremalnych sportach, aby nie ryzykować nadmiernie w życiu.

Oboje partnerzy są niezależni, bronią swego intymnego terytorium i nie znoszą autorytetu nad sobą. Mają skłonności do narzucania siebie innym, dlatego powinni dbać o komunikację własnych emocji i potrzeb. Jedynka jest tak samo zainteresowana aktywnością i podróżami jak piątka, oprócz tego jest skuteczna i stabilna, jasno określa swoje cele i konsekwentnie realizuje zamierzenia. Pracuje systematycznie.

Jaki to związek?

Piątce rozpadem związku grozi wybuchowość, zarozumialstwo, umiłowanie własnej wolności, niepokój i narcyzm. Jedynce grozi egocentryzm, nerwowe karierowiczostwo, samotność i żądza władzy.
Związek ten przy zachowaniu wzajemnego szacunku do własnej niezależności może być piękną, pełną porywów podróżą.
Zawodowy związek piątki z jedynką to połączenie psychologicznego obserwatora z silnym, niezależnym i kreatywnym przywódcą. Piątka jest czarującą osobowością mogącą wiele zdziałać, o ile będzie samodzielnie podejmować decyzje. Dojrzała jedynka zdaje sobie z tego sprawę i potrafi to wykorzystać.

5 + 2

Partnerski związek piątki z dwójką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z uczuciowym dyplomatą, uczuciowym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).
Piątka uzdrawiająca swą energią i prowokująca zmiany potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności. Lubi czuć emocje, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki.

Piątka lubi ryzyko i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Partnerstwo między obserwującym psychologiem, obdarzonym dziką energią poznawania nowych miejsc i ludzi, a urodzonym współpracownikiem i doradcą poszukującym uczuciowej przystani wymaga od partnerów zrozumienia swych potrzeb. Dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia. Jest urodzonym doradcą i wspomożycielem. Piątka może spełnić się, jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo.
Piątka powinna panować nad swoim fanatyzmem, narcyzmem, lenistwem i słomianym zapałem. Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, obojętności, zmienności i pamiętliwości.

Jaki to związek?

Związek z piątką jest trudny, bowiem piątka jest zmienna, aktywna, często bywa w domu tylko gościem, jeśli uszanuje delikatność dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa uczuciowego, mogą osiągnąć obopólną satysfakcję.
Zawodowy związek piątki z dwójką jest połączeniem osoby magnetycznej, wolnej i niezależnej ze współczującą, wrażliwą i niepewną. Piątka powinna zadbać o takie korzystanie z własnego autorytetu i swej siły, aby wzmacniać poczucie własnej wartości u dwójki. A wtedy dwójka będzie dla niej niezastąpionym doradcą i dyplomatą.

5 + 3

Partnerski związek piątki z trójką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).
Piątka powinna dbać o przygody i świadome smakowanie życia pięcioma zmysłami, potrzebuje aktywności sportowej, aby podejmować niezależne decyzje i odczuwać emocje towarzyszące niepewności przy podejmowanych zmianach.

Związek uczuciowej, magnetycznej osobowości piątki, skłonnej do ryzyka, a często i brawury, z trójką twórczą artystycznie, inteligentną i czułą, daje szansę wzajemnego wspomagania aspiracji i ambicji. Obie strony posiadają magnetyzm osobowości, wpływający na płeć przeciwną. Trójka jest oczytana, lubi posługiwać się słowem, otwarcie mówi o emocjach. Piątka jest ciekawa świata, głęboka, prowokuje i ryzykuje. Partnerów łączy potrzeba wyróżniania się w tłumie, bycia wyjątkowym. Trójka potrafi stworzyć szczęśliwy związek dzięki swej zdolności do adaptacji w każdych warunkach.

Jaki to związek?

Piątka powinna opanować egocentryzm, moralizatorstwo, fanatyzm, porywczość oraz zapanować nad lenistwem i słomianym zapałem. Trójka musi wystrzegać się mitomanii, samotności i krytyki, agresji i zazdrości.
Związek ten, przez wspólną potrzebę radości życia, daje partnerom szansę spełnienia.
Zawodowy związek piątki z trójką pozwala zjednoczyć pasję wyjątkowości i popchnąć do realizacji najbardziej śmiałe pomysły, pod warunkiem, że oboje posiądą zdolność realnej oceny rzeczywistości i kończenia rozpoczętych działań.

5 + 4

Partnerski związek piątki z czwórką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z solidnym i rzetelnym wykonawcą, wytrwałym i wiernym, skłonnym do zachowawczej pamiętliwości, pretensji i sztywności (4).
Piątka potrzebuje niezależności, przestrzeni i ryzyka podnoszącego poziom adrenaliny, czyli dokładnie tego, czego wystrzega się czwórka. Piątka powinna w związku z czwórką szanować jej potrzebę zabezpieczenia materialnego.

Czwórka jest pracowita i odważna, nie lubi jednak niepewności związanej ze zmianami. Czwórka uczy się w tym związku doświadczania przestrzeni w życiu poprzez podróże. Piątka często bywa gościem w domu. Czwórka, która jest przywiązana do miejsca, oszczędna i wierna, w związku z piątką będzie się czuła niepewnie. Zachwianie pewności uczuć i własnej wartości wynika ze skłonności do rutyny i niskiej samooceny. Dla równowagi psychicznej czwórka potrzebuje pracy a piątka ekspresji. Piątka uczy się korzystania ze swojej własnej wolności tak, aby nie ranić bliskich i szanować ich odmienność.

Jaki to związek?

Zagrożeniem dla związku jest konserwatyzm, surowość i nerwowość czwórki oraz jej przywiązanie do ubóstwa. Piątka powinna opanować lenistwo i tendencję do rozpoczynania wielu rzeczy naraz i niekończenia ich, narcyzm, impulsywność i skłonność do moralizowania.
Związek ten jest trudną nauką dla obojga. Piątka uczy się wytrwałości, solidności i stabilizacji, a czwórka dyplomacji i komunikacji.
Zawodowy związek piątki z czwórką łączy uwodzicielsko magnetycznego psychologa z rzetelnym administratorem i organizatorem. Piątka poszukuje wyzwań i możliwości brawurowego zachowania, zaś czwórka jest rozsądna i często do przesady ostrożna. Mogą współpracować przy jasno określonych podziałach ról.

Partnerskie związki numerologicznej Piątki

5 + 5

Dwie piątki w związku rodzic dziecko uczą się takiego korzystania z własnej wolności, aby nie naruszać wolności i intymnego terytorium drugiej istoty.
Dzieci piątki mają ciekawych rodziców, którzy pozwalają na brawurę i rozumieją potrzebę emocji oraz wiecznego ruchu w poszukiwaniu i inicjowaniu zmian. Uczą się konsekwencji w działaniu, chodzi o dopracowywanie szczegółów i doprowadzanie działań do końca.
Rodzice powinni pozwolić dzieciom na poszukiwania własnych doświadczeń i doznawanie wolności poprzez podróże i namacalne poczucie przestrzeni. Piątki są jak erupcja wulkanu, jednak dzikość i rozproszenie we wszystkich kierunkach wymagają ukierunkowania.
Piątki w zestawieniu imion i nazwisk koniecznie potrzebują realizmu w ocenie sytuacji i zdolności do komunikowania emocji na zewnątrz. Przyda się też zdolność dostrzegania innych wraz z ich potrzebami.

Jaki to związek?

Związek partnerski dwóch piątek może być związkiem pasjonatów, podróżników lub sportowców, jeśli umiejętność realnej oceny rzeczywistości i potrafią mówić o swoich emocjach. W takim związku będzie dominować fascynacja życiem i zabawa codziennością, aby dotknąć wszystkiego, co interesujące.
Negatywny związek dwu piątek powoduje wewnętrzny niepokój, przynosi brak tolerancji, lenistwo i fanatyzm. Jest to wieczna lawina sprzecznych impulsów, zwłaszcza, jeśli w motywacjach zawartości imion i nazwisk występuje nadmierne poświęcenie rodzinie lub jeśli sposób przejawiania swoich potrzeb nie pozwala na komunikację słowną, zamyka drogę emocjom. Realne niebezpieczeństwo to zaspokajanie zachcianek zmysłów bez umiaru.

5 + 6

Partnerski związek piątki z szóstką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, skłonnym do pesymizmu, krytyki i pasywności (6).
Piątka jest magnetyczna, emanuje pasją życia i ciekawością świata. To niespokojny duch pragnący więcej poznać, zobaczyć i dotknąć. Obdarzony zmysłem handlowym i zmysłem dyplomatycznego psychologa. Urokiem osobistym działa na płeć przeciwną.

W związku z szóstką, która jest wyjątkowo odpowiedzialna, wrażliwa i tolerancyjna, piątka powinna dbać o poskromienie pasji ryzyka i brawury. Wtedy wyrozumiała szóstka odpowie entuzjazmem i stworzy wyjątkowo ciepły i bezpieczny dom. Szóstka powinna dbać o rozwój swego talentu artystycznego i o równowagę pomiędzy dawaniem i braniem, czyli o zachowanie zdrowego egoizmu. Szóstka działa intuicyjnie i potrafi szanować cudze wybory.

Jaki to związek?

Piątce w tworzeniu związku zagrażają: zmienność, wybuchowość, narcyzm, słomiany zapał, intryganctwo i brak tolerancji. Szóstka powinna zapanować nad zwątpieniem w siebie, cierpiętnictwem, zazdrością, pasywnością i apatią.
Związek ten daje ekspresyjnej piątce ciepły dom, a szóstce szalone przygody, jeśli partnerzy zrozumieją różnice między swoimi potrzebami, mogą się uzupełniać.
Zawodowy związek piątki z szóstką łączy pasjonata podróży i poznawania nieznanego z odpowiedzialnym i wrażliwym opiekunem. Szóstce trudno będzie pogodzić się z niepewnością, jaką niesie ze sobą piątka. Piątka nie znosi ograniczeń i zawsze broni swej niezależności.

5 + 7

Partnerski związek piątki z siódemką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, odważnym, inteligentnym, skłonnym do dominacji, autorytatywności, pracoholizmu i samotności, a także do obsesji (7).
Magia osobowości piątki spowodowana jest jej niespokojnym duchem i pasją podróżowania. Magia osobowości siódemki zaś jest wynikiem jej ogromnego uduchowienia, emanacji wewnętrzną tajemnicą, tego, że wciąż zaskakuje i wciąż jest w niej coś do odkrycia. Oboje lubią aktywność ruchową, piątka poznaje świat pięcioma zmysłami i odkrywa, że jest coś jeszcze, zaś siódemka, poszukując filozoficznych głębi, rozpoznaje i doświadcza swej duchowości.

Jaki to związek?

Partnerzy w tym związku cenią sobie niezależność, piątka po to, aby pobiegać po górach, a siódemka po to, by medytować w ciszy górskiej jaskini. Jeśli uszanują różnice między swymi potrzebami, każde może odczuć satysfakcję.
Piątce w realizacji związku przeszkodzić może pielęgnowanie wewnętrznego cierpienia, zarozumialstwo, lenistwo i brawura. Siódemka będzie zagrożona, jeśli okaże chęć dominacji i egoizm, skłonność do przeciążania się pracą i ucieknie w samotność czy obsesje.
Związek ten jest szansą rozwoju duchowego dla obojga, uczy piątkę konsekwencji i głębi, a siódemkę luzu i smaku przygody.
Zawodowy związek piątki z siódemką łączy ekspresyjną i aktywną osobę z molem książkowym i laboratoryjnym pasjonatem. Piątka ciężko znosi pedantyczne wymagania siódemki. Siódemka uczy się rozluźnienia i czerpania radości z pracy i życia.

5 + 8

Partnerski związek piątki z ósemką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).
Połączenie aktywnej, nieokiełznanej wręcz piątki z silnym przywódcą i władczym autorytetem ósemki jest wymagającym związkiem.

Piątka poprzez kontakt z partnerem-szamanem roznieca uzdrawiające energie, które często przesyła poprzez dłonie. Ósemka, dzięki etyce wewnętrznej, samodyscyplinie i doskonaleniu duchowym, opanowuje kreację materii poprzez energię swoich myśli. Dąży do równowagi świata ducha i materii. Jest przejawem władzy szanującej prawo wolnej woli. Dla piątki jest nauczycielem samodyscypliny. Piątka przez pasję poznawania nowości uczy ósemkę odczuwania osobistej satysfakcji i nienaruszania intymnego terytorium innych. Oboje muszą się nauczyć mówić o swoich emocjach i potrzebach.

Jaki to związek?

Piątka powinna powstrzymać niepokój, cierpiętnictwo, zmienność, lenistwo i intryganctwo. Ósemka musi zapanować nad egocentryzmem, nieczułością, surowością i zazdrością.
Związek ten jest szansą na aktywne i wyjątkowe życie, pełne pasji i niecodziennych zdarzeń, realizacja związku zależy od samokontroli partnerów i ich wrażliwości.
Zawodowy związek piątki z ósemką jest połączeniem niesfornego psychologa z ambitnym, autorytatywnym przywódcą, wymagającym i sprawiedliwym. Piątka może być doceniona za umiejętność podejmowania ryzyka. Ósemka natomiast potrafi docenić odmienność piątki.

5 + 9

Partnerski związek piątki z dziewiątką to połączenie ogromnej pasji działania, ciekawości świata, dyplomatycznego i magnetycznego psychologa, skłonnego do narcyzmu, impulsywności i słomianego zapału (5) ze wspomożycielem słabszych, idealistycznym i skromnym przewodnikiem, skłonnym do osamotnienia i skrytego cierpienia (9).
Piątka ze skłonnością do zajmowania się sobą, tworząc związek z dziewiątką, jest uwrażliwiana na słabszego człowieka i jego potrzeby.

Partnerzy są niezależni i oboje potrafią dbać o swoje aspiracje, łączy ich umiłowanie własnej wolności i niezależności. Piątka przez empiryczne poznanie świata odkrywa intuicję i duchowość, zaś dziewiątka, idealistyczna i głęboko uduchowiona, uczy się zdrowego egoizmu. Piątka szuka w życiu podniecających doznań, pragnie psychologicznie poznać otoczenie. Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać innych opieką i wprowadzać w życie ideały. Żadna ze stron związku nie poszukuje rodzinnego spełnienia, co nie zmniejsza szansy na stworzenie ogniska domowego.

Jaki to związek?

Piątka powinna wystrzegać się fanatyzmu, narcyzmu i wybuchowości, lenistwa i słomianego zapału. Dziewiątka powinna unikać kłótni, samotnego cierpienia, uporu, strachu i podejrzliwości.
Ten szczególny związek prowadzi partnerów do samospełnienia przez wzajemne poznanie i adaptację.
Zawodowy związek piątki z dziewiątką niesie połączenie aktywnego handlowca, reportera z wnoszącym w życie ideały altruistą. Oboje lubią niezależność i poczucie przestrzeni, na tej płaszczyźnie mogą dojść do porozumienia. Piątka szuka podniety, dziewiątka chce spełnić swe powołanie.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter