Partnerskie związki numerologicznej Siódemki

Partnerskie związki numerologicznej Siódemki. Nadszedł czas na inteligentne i uduchowione Siódemki. Tak o Was napisał w swojej książce poświęconej Numerologii Henryk Rekus -„Numerologia – Portret numerologiczny” : „Ludzie zdominowani przez liczbę Siedem żyją w oddaleniu od świata. Mogą być abstrakcyjnymi naukowcami, poetami, duchownymi lub mistykami. Są uzdolnieni intelektualnie i mają dar widzenia świata z dystansu, dar uogólnień i wyciągania abstrakcyjnych wniosków. Mimo iż nie pociągają ich sprawy materialne, mają zaufanie do materii, dogłębnie ją poznają i są dobrymi menedżerami.”

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Partnerskie związki numerologicznej Siódemki. Zobaczmy, jakie związki tworzą te niezwykłe osobowości.

7 + 1

Partnerski związek siódemki z jedynką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z silnym autorytetem przywódcy, kierownika skłonnego do egoizmu i zarozumialstwa (1).
Siódemka, inteligentna i perfekcyjna, poszukuje filozoficznej głębi życia, doświadczeń duchowych i poznania poza empirycznego. Skupia się w życiu na realizacji wyższych celów a materialne dobra same przychodzą w odpowiedzi na etykę wewnętrzną. Siódemka ma wysokie i ugruntowane poczucie własnej godności, nawykowo broni go, tworząc dystans, co często interpretowane jest przez otoczenie, jako wyniosłość i wywyższanie się.

Jedynka jest silnym, aktywnym i ambitnym przywódcą. Pragnie sukcesu społecznego, osobistego i finansowego. Inicjuje realizację oryginalnych pomysłów i doprowadza do ich spełnienia. Jedynka jest skuteczna i jasno określa swoje cele. Partnerzy w tym związku są indywidualistami, powinni dbać o wzajemną komunikację.

Jaki to związek?

Siódemka powinna kontrolować narcyzm, pracoholizm, skłonność do dominacji i tyranii. Jedynka musi kontrolować nerwowość, niepewność, osamotnienie i egocentryzm.
Związek ten daje możliwości samorealizacji i aktywności, wspiera rozwój duchowy.
Zawodowy związek siódemki z jedynką jest połączeniem osoby głęboko uduchowionej z niezależnym i silnym autorytetem. Siódemka też dba o swoje terytorium, czasami bywa autorytatywna. Oboje powinni opanować nadmiar ambicji i egocentryzm, aby owocnie współpracować.

7 + 2

Partnerski związek siódemki z dwójką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z dyplomatycznym, tolerancyjnym doradcą, skłonnym do naiwności, pamiętliwości i zmienności (2).
Siódemka poprzez kontakty z przyrodą, z jej naturalnymi zjawiskami kontempluje duchowość. Jest sprawna, silna, dociekliwa i perfekcyjna. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk. Potrzebuje czasu tylko dla siebie i odosobnienia, by móc w spokoju się uczyć. Z dwójką łączy ją wewnętrzna potrzeba pracy dla idei.

Dwójka, będąc partnerem siódemki, przez swoją skromność, tolerancję i delikatność, może sprawiać wrażenie podporządkowanej. Mamy urodzonego doradcę, pokojowego współpracownika połączonego z autorytetem. Siódemka uczy się od dwójki istnienia w grupie z zachowaniem swojej niezależności.
Siódemka musi wystrzegać się skłonności do tyranii, osamotnienia w świecie własnych iluzji, zarozumialstwa i pedantyzmu. Dwójka musi wystrzegać się poddaństwa, pamiętliwości, skłonności do manipulacji i szantażu emocjonalnego.

Jaki to związek?

Związek siódemki z dwójką może obu partnerów wznieść w rozwoju duchowym i daje szansę stworzenia szczęśliwej rodziny.
Zawodowy związek siódemki z dwójką to połączenie inteligentnego i dociekliwego filozofa z urodzonym dyplomatą. Siódemka, która opanowała własną skłonność do dominacji i egoizmu, może obdarować dwójkę wsparciem emocjonalnym, podnieść jej poczucie własnej wartości i zyskać nieocenionego doradcę.

7 + 3

Partnerski związek siódemki z trójką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z artystyczną duszą towarzystwa, twórczym i wrażliwym kameleonem skłonnym do mitomanii i gadulstwa (3).
Siódemka doskonale potrafi poznawać rzeczywistość dzięki intuicji. Jest przewodnikiem i wsparciem dla trójki, która uczy ją radości z życia i swobodnej komunikacji emocji.

Siódemka jest zdolna zdobywać finanse, o ile skupi się na wyższej wartości wykonywanej pracy, a więc na idei. Inteligencja i wewnętrzna tajemnica czynią siódemkę szczególnie atrakcyjnym partnerem, w którym zawsze jest jeszcze coś zaskakującego. Mamy więc połączenie artystycznej osobowości trójki, która szuka szczerej przyjaźni i lubi robić wrażenie, z głęboką, perfekcyjną siódemką, która szuka poznania poza pięcioma zmysłami.

Trójka to dusza towarzystwa, logiczna, oczytana i obdarzona wyjątkową wyobraźnią. Partnerstwo pozwala siódemce cieszyć się życiem, a trójkę uczy konsekwencji działań.

Jaki to związek?

Siódemka powinna wystrzegać się autorytatywności, narcyzmu, ucieczki w używki i zwątpienia w sens życia (pamiętając, że życie jest szkołą i nauką). Trójka powinna poskromić plotkarstwo, osamotnienie, folgowanie sobie, krytykę i zazdrość.
Siódemka i trójka potrafią stworzyć głęboki duchowo i atrakcyjny związek, o ile rozpoznają różnice między swymi potrzebami i będą je szanować.
Zawodowy związek siódemki z trójką jest połączeniem introwertycznego i skrupulatnego autorytetu z optymistycznym i nieco roztargnionym artystą. Siódemka uczy się w tej relacji komunikowania własnych emocji i potrzeb przez słowo. Zaś konsekwentne wymagania siódemki wypracowują systematykę pracy u trójki.

7 + 4

Partnerski związek siódemki z czwórką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).
Siódemka poszukuje w życiu głębi, filozofii, sensu i wewnętrznych doświadczeń. Skupia się na własnym rozwoju, uduchowieniu, działa na otoczenie wewnętrzną, magnetyczną tajemnicą i ogromnym poczuciem własnej godności. Siódemka potrzebuje miejsca i czasu tylko dla siebie, aby czytać, uczyć się, modlić i medytować.

Czwórka rozwija się poprzez pokonywanie pozornych ograniczeń materii, jest wykonawcą obdarzonym talentem administracyjnym i organizatorskim. Partnerzy ci są silni, waleczni, odporni i potrafią z uporem dążyć do celu. Czwórka posiada zdolność realnej oceny sytuacji, siódemka korzysta z intuicji. Czwórka musi wystrzegać się wstecznej uwagi, przywiązania do bólu z przeszłości i ubóstwa.

Jaki to związek?

Siódemka musi dla stworzenia związku zrezygnować z dominacji i egocentryzmu, nad aktywności i wycofania do wewnętrznej samotni. Czwórka powinna powstrzymać upór, surowość, autorytatywność i nauczyć się mówić o swoich emocjach.
Związek ten wymaga komunikacji i zrozumienia, może dać satysfakcję w postaci stabilnej rodziny.
Zawodowy związek siódemki z czwórką jest połączeniem duchowego i filozoficznego autorytetu z solidnym i konserwatywnym wykonawcą. Siódemka i czwórka lubią konsekwentną, metodyczną i systematyczną pracę, co ułatwia im wzajemne relacje. Przeszkodzić mogą tylko niedomówienia, czyli brak komunikacji i emocjonalne odgrodzenie się.

7 + 5

Partnerski związek siódemki z piątką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z ciekawym świata podróżnikiem, dyplomatycznym handlowcem, psychologiem skłonnym do niestałości, słomianego zapału, fanatyzmu i lenistwa (5).
Siódemka jest zdolna zdobywać finanse, o ile skupi się na wyższej wartości wykonywanej pracy, a więc na idei. Inteligencja i wewnętrzna tajemnica, czyni siódemkę szczególnie atrakcyjnym partnerem.

Oboje potrzebują komunikacji przez słowo. Siódemka jest sprawna, silna, dociekliwa i perfekcyjna, emanuje wewnętrzną głębią, własną godnością i tajemnicą. Magia osobowości siódemki wciąż zaskakuje czymś jeszcze do odkrycia. Urok piątki polega na jej niespokojnym duchu, potrzebie poznawania nowych miejsc i ludzi.

Ciekawa piątka dyplomatycznie poszukuje sprzymierzeńców i obserwuje ich, psychologicznie analizując. Piątka potrzebuje aktywności tak, aby mogła podejmować własne decyzje. Potrzebuje poczucia podejmowania ryzyka, chce być podziwiana.

Jaki to związek?

Siódemka w związku powinna unikać autorytaryzmu i chęci dominacji, samotności i izolacji oraz nietolerancji. Piątka w związku nie powinna reagować impulsywnie, niepotrzebnie ryzykować, musi powstrzymać narcyzm, lenistwo i słomiany zapał.
Związek ten jest wymagający, bowiem piątka musi wykazać się konsekwencją i odpowiedzialnością a siódemka musi zrozumieć potrzebę ryzyka u partnera.
Zawodowy związek siódemki z piątką łączy uduchowionego perfekcjonistę z magnetycznym podróżnikiem. Siódemka jest w sytuacji, w której jej potrzeba dopracowywania rzeczy w szczegółach nie może być zrozumiana, bowiem stanowi opozycję do szalonych, żywiołowych przedsięwzięć, jakie lubi piątka. Jeśli podzielą się pracą, mogą się uzupełniać.

7 + 6

Partnerski związek siódemki z szóstką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny, skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).
Siódemka jest inteligentna i perfekcyjna, poszukuje filozoficznej głębi życia, doświadczeń duchowych i poznania poza empirycznego.

Skupia się w życiu na realizacji wyższych celów a finanse przychodzą w odpowiedzi na etykę wewnętrzną. Siódemka ma ogromne i ugruntowane poczucie własnej godności, nawykowo broni jej, tworząc dystans, co często interpretowane jest przez otoczenie, jako wyniosłość i wywyższanie się.

Szóstka jest wrażliwym opiekunem i nauczycielem,
najważniejsze jest dla niej dobro rodziny i jej podporządkowuje własne aspiracje. Siódemka potrzebuje intymnego osamotnienia, aby uczyć się i rozwijać. Zestawienie tak skrajnie różnych potrzeb jest wyjątkowe.

Jaki to związek?

Łączyć tych partnerów mogą altruistyczne cele pracy dla ludzkości. Miłość nie zna granic, a jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność, bowiem tam, gdzie spotykają się siódemka z szóstką, wyostrzają się negatywne tendencje u obydwu, szóstka wątpi w siebie samą, a siódemka popada w wątpliwości w sens i ułożenie świata.
Siódemka musi poskromić egocentryzm i chęć do dominacji, odsunąć samotność i nie sięgać po używki. Szóstka powinna opanować podejrzliwość, zazdrość, pesymizm i czarnowidztwo.
Związek ten wymaga wyjątkowej ostrożności.
Zawodowy związek siódemki z szóstką jest połączeniem istoty nawykowo dystansującej się z bardzo uwrażliwionym altruistą. Aby ich praca obojgu przyniosła korzyści, powinni zadbać o wzajemny szacunek i podnoszenie poczucia własnej wartości. Partnerzy są tu wrażliwi, ale nawykowo nie potrafią uzewnętrznić swoich emocji, powinni się tego nauczyć.

7 + 7

W relacji rodzice dzieci jest związkiem dwu dumnych wewnętrznie istot z dużym poczuciem własnej godności.
Dziecko siódemka nawykowo chroni swoje wnętrze, dystansując się od innych i odsuwając ewentualne źródło zagrożenia. Dlatego trudno jest mu funkcjonować w grupie, często spotyka się z zarzutami, że jest zbyt dumne.

Grupa akceptuje siódemki na zasadzie wyjątkowych ozdób, dlatego rodzice powinni zadbać o rozwijanie specyficznych zainteresowań dzieci.
Rodzice siódemki przywykli do perfekcji powinni przyjąć margines akceptacji dla boskiego bałaganu dzieciństwa i przez zrozumienie potrzeb filozoficznego doświadczania świata mogą zapewnić swoim dzieciom czas tylko dla nich, aby te mogły poszukiwać wiedzy i pytać o sens bytu.

Obie strony dążą do rozwoju duchowego i w intuicyjnym poznaniu świata mogą znaleźć radość.
Potrzebują w zestawieniu imion i nazwisk radości życia, zdolności do komunikacji z otoczeniem, energii twórczej i realnej oceny rzeczywistości.

Jaki to związek?

Związek partnerski siódemek komunikujących emocje i stabilnych w ocenie rzeczywistości niesie poznanie duchowe, szacunek i zrozumienie potrzeby indywidualności wraz z poszukiwaniem wiedzy duchowej. Może być wspaniałym rozwijającym się duchowo duetem, otwartym na piękno natury.
Jeśli siódemka jest twarda wewnętrznie, narzuca swoje poglądy innym, tyranizuje otoczenie, zamyka się w świecie niespełnionych wymagań. Jeśli zaś jest zbyt słaba, to uchodzi za drapieżnego dziwaka izolującego się w wewnętrznym świecie, wątpi w sens życia i popada w pracoholizm lub w obsesje. Związek taki jest wielkim poczuciem samotności, izolacji i zwątpienia w sen istnienia.

7 + 8

Partnerski związek siódemki z ósemką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z szamanem, wojownikiem, zdyscyplinowanym przywódcą, skłonnym do dominacji, zazdrości i surowej nieczułości (8).
Siódemka jest autorytetem, filozofem poszukującym głębi życia, perfekcyjnym i odważnym. Siódemka poznała otoczenie pięcioma zmysłami i odkrywa większe możliwości przez duchowe doświadczenia. Lubi samotność i naturalne piękno, góry, tęcze itp.

Dla równowagi wewnętrznej potrzebuje czasu tylko dla siebie, aby uczyć się i rozwijać własne zainteresowania. Wraz z ósemką lubi aktywność fizyczną i przestrzeń. Ósemka jest przywódcą, wyważonym, wytrwałym i logicznym. To wojownik-szaman, silnie związany z energią ziemi. Posiada zdolności organizacyjne i siłę wewnętrzną, także fizyczną.

Jaki to związek?

Łączy ich duchowość i miłość do natury. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji. Oboje potrzebują komunikacji swoich emocji i potrzeb.
Siódemka powinna powstrzymać zarozumialstwo, nadmiar ambicji, egocentryzm i ucieczkę w używki. Ósemka nie może sobie pozwolić na napięcia wewnętrzne, zazdrość, nieczułość, surowość i nieuczciwość.
Partnerstwo to jest wyjątkowym zespoleniem bardzo uduchowionych istot, które potrafią stworzyć inteligentny, wspierający się związek.
Zawodowy związek siódemki z ósemką to szczególne połączenie rozsądnego i sprawiedliwego szefa z introwertycznym, dociekliwym perfekcjonistą. Przez rozwój duchowy potrafią intuicyjnie porozumieć się w dowolnej kwestii. Układ ten po opanowaniu egocentryzmu i autorytaryzmu jest bardzo korzystny.

7 + 9

Partnerski związek siódemki z dziewiątką to połączenie inteligentnego introwertyka, uduchowionego perfekcjonisty skłonnego do dominacji, pracoholizmu i ucieczki od rzeczywistości w osamotnienie (7) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).
Mamy tu połączenie duchowe kierującego się intuicją filozofa z misjonarzem-idealistą. Siódemka poprzez kontakty z przyrodą, z jej naturalnymi zjawiskami, kontempluje duchowość. Jest sprawna, silna, dociekliwa i perfekcyjna, studiuje wybrane dziedziny w celu samodoskonalenia.

Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk. Potrzebuje czasu tylko dla siebie i odosobnienia, by móc w spokoju się uczyć, medytować i modlić. Spełnienie potrzeb materialnych jest dla siódemki dodatkiem do drogi wewnętrznej ewolucji.

Skromna i ostrożna dziewiątka realizuje się, służąc słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju.

Jaki to związek?

Siódemka musi wystrzegać się skłonności do tyranii, osamotnienia w świecie własnych iluzji, zarozumialstwa, dominacji i pedantyzmu. Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości i uporu.
Związek ten może dać satysfakcję z pracy dla ludzkości, oboje partnerzy odczuwają bowiem potrzebę życia dla idei.

Sztuką będzie zespolenie idei w związku z jednoczesnym zachowaniem własnej niezależności i wewnętrznej wolności.
Zawodowy związek siódemki z dziewiątką niesie połączenie dwu silnych introwertyków, którzy pracując dla idei, mogą stworzyć silne i stabilne przedsięwzięcia. Oboje powinni dbać o kontakt z naturą, spacery, pracę w terenie, spotkania, wyjazdy, szkolenia, to pozwoli im zachować poczucie przestrzeni i własnej niezależności.

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

Książka do nabycia tutaj.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter