Partnerskie związki numerologicznej Szóstki

Partnerskie związki numerologicznej Szóstki. Numerologiczne Szóstki są bardzo wrażliwe, uczuciowe, rodzinne i gotowe do poświęceń. Dla dobra swoich najbliższych zrobią wszystko. Są czarujące, mają dobre serce, dla innych są bardziej nauczycielem niż krytykiem. Zawsze stają po stronie słabszych, gotowi do obrony. Jednak podobnie jak wśród innych wibracji są osoby,  u których przeważają pozytywne lub negatywne cechy.

Nie ma ludzi idealnych, dlatego również wśród przedstawicieli tej wibracji możemy trafić na niechlubny wyjątek.

Więcej na temat numerologicznych szóstek możesz przeczytać tutaj.

Jakie związki tworzą te niezwykle empatyczne i uczuciowe osoby?

6 + 1

Partnerski związek szóstki z jedynką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).
Szóstka poszukuje harmonii w rodzinie przez odpowiedzialność i artystyczny zmysł manualny. Pragnie uczuciowo wspierać partnera i wrażliwie wychować dzieci, aby posiadły sztuką kompromisu. Szanuje prawo wyboru i wolnej woli, lubi spokój, ciszę i bezpieczeństwo.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Dom stworzony przez szóstką jest wyjątkowo ciepły, daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Jedynka jako autorytet powinna delikatnie postępować względem wrażliwego partnera. Poskromić aspiracje w domu i nie narzucać partnerowi własnych pomysłów.

Jedynka uczy się od partnera wrażliwości i odpowiedzialności, wywiązywania się z podjętych obowiązków. Szóstka ma tendencje do poświęcania własnych potrzeb i aspiracji na rzecz tworzenia harmonii w rodzinie.
Szóstka musi powstrzymać nadopiekuńczość, unikać nihilizmu, wątpienia w siebie i zazdrości. Niebezpieczną postawą jedynki jest żądza władzy, nerwowość, manipulowanie i osamotnienie.

Jaki to związek?

Ten związek może przynieść partnerom spełnienie, o ile rozpoznają swoje potrzeby.
Zawodowy związek szóstki z jedynką łączy osobę tolerancyjną, uczuciową i odpowiedzialną ze skutecznym, ambitnym i twórczym przywódcą. Szóstka ewoluuje zawodowo przez wypełnianie coraz bardziej odpowiedzialnych funkcji. Jedynka szef powinna wykorzystać wyjątkową rzetelność i odpowiedzialność szóstki.

6 + 2

Partnerski związek szóstki z dwójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i zwątpienia w siebie (6) z uczuciowym dyplomatą, uczuciowym współpracownikiem skłonnym do poddaństwa, naiwności i pamiętliwości (2).
Szóstkę łączy w tym związku z dwójką ogromna i głęboka więź uczuć. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję.
Dwójkę z szóstką łączy skromność i delikatność. Szóstka dąży do harmonii wewnętrznej i do równowagi w związku, odpowiedzialnie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Manualnie uzdolniony artysta powinien dbać o wyrażanie swego talentu.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Szóstka nade wszystko ceni sobie rodzinę i często wycofuje własne aspiracje, by podporządkować się jej dobru. Jest silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Oboje partnerzy są z natury skromni i poszukują spokoju, co ich łączy. Dwójka jako gościnny i tolerancyjny doradca potrafi stworzyć grupę wspierających się przyjaciół. Ponieważ oboje są sentymentalni, powinni dbać o romantyzm w związku.
Dwójka musi opanować nawykowe poddaństwo, brak pewności siebie, pamiętliwość i obojętność. Szóstka powinna powstrzymać cierpiętnictwo, niepokój, pesymizm i melancholię.

Jaki to związek?

Związek ten może dać obojgu spełnienie, spokój i samorealizację.
Zawodowy związek szóstki z dwójką jest połączeniem dwu wrażliwych i emocjonalnie reagujących istot. Dwójka jest urodzonym doradcą, posiada umiejętność dyplomatycznego godzenia skrajnych opcji i zwaśnionych stron. Szóstka zaś wymaga odpowiedzialności i obdarza ciepłą opieką.

6 + 3

Partnerski związek szóstki z trójką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).
Szóstka jest artystą uzdolnionym manualnie – plastycznie, posiadającym szczególne wyczucie harmonii. Związek z trójką to życie z osobą wszechstronnie uzdolnioną, równie wrażliwą. Łączy ich sposobność do wyrażania swoich emocji przez twórczość artystyczną i wyostrzona intuicja.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Szóstka uczy odpowiedzialności i altruizmu. Poznaje radość życia, uczy się wychodzenia z cienia, komunikacji emocji poprzez słowo i mówienia o swoich aspiracjach. Trójka jest swawolna, lubi błyszczeć i wyróżniać się z tłumu. Szóstka ceni sobie spokój, dom, zacisze kominka i własne kwiaty.

Partnerzy w tym związku mogą, wspierając się wzajemnie, krystalizować poczucie własnej wartości i motywować się do dalszego działania.
Szóstka powinna opanować nadwrażliwość i powstrzymać nadopiekuńczość, poskromić wewnętrzne rozterki i pasywność. Trójka musi powstrzymać się od mitomanii, odsunąć samotność, kaprysy i krytykanctwo.

Jaki to związek?

Związek ten powinien dać satysfakcję rodzinną, artystyczną i ciepło partnerskie.
Zawodowy związek szóstki z trójką to połączenie wrażliwego opiekuna z artystycznym erudytą. Szóstka pragnie bezpieczeństwa i dba o wywiązywanie się z podjętych zobowiązań. Dla trójki to jest lekcja konsekwencji i głębi życia.

6 + 4

Partnerski związek szóstki z czwórką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i prawym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).
Szóstka uzdolniona artystycznie, odpowiedzialny nauczyciel i opiekun domu, korzysta z intuicji, by tworzyć harmonię w związku. Jest tolerancyjna. Oboje partnerzy mają problemy w komunikowaniu emocji.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Szóstka przez skłonność do umniejszania swojej wartości i stawania w cieniu, czwórka dlatego, że skupia się na bolesnych doświadczeniach z przeszłości. Szóstka potrzebuje słów potwierdzających, że jest niezbędna, ważna i doceniana. Czwórka pracuje systematycznie, aby dać materialne bezpieczeństwo rodzinie.

Wypracowuje pozycję społeczną przez oszczędność. Jest wytrwała i stanowcza, przywiązana do tradycji, potrzebuje słów, że jest kochana i doceniana.

Oboje partnerzy muszą nauczyć się komunikacji i mówienia o rzeczach dla nich ważnych, o swoich emocjach, i wspierać wzajemnie poczucie własnej wartości.
Szóstka musi opanować nawykowe usuwanie się z drogi, problemy uczuciowe, pasywność i usłużność. Czwórka powinna opanować swoją zachowawczość, twardość, egoizm i nerwowość, aby nie groziła im bieda.

Jaki to związek?

Związek ten może spełnić się w tworzeniu szczęśliwej i kochającej rodziny, o ile partnerzy nauczą się komunikacji.
Zawodowy związek szóstki z czwórką jest połączeniem odpowiedzialnej i uczuciowej osoby z rzetelnym i solidnym administratorem. Oboje dbają o poczucie bezpieczeństwa i stabilizację finansowo społeczną. Oboje muszą nauczyć się komunikować przez słowo swoje emocje, oczekiwania i potrzeby.

6 + 5

Partnerski związek szóstki z piątką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z energicznym, magnetycznym psychologiem, aktywnym i ciekawym świata handlowcem skłonnym do brawury, narcyzmu i roztargnienia (5).
Szóstka powinna poza rodziną dbać o własny rozwój i rozwój talentu artystycznego. Nawykowo poświęca się w związku, dlatego powinna nauczyć się dbać o siebie. Jest wrażliwym i odpowiedzialnym opiekunem i nauczycielem. Uczy poszanowania wolnej woli każdego człowieka i nieingerowania w jego wybory.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Piątka jest atrakcyjnym partnerem, pełnym energii i dyplomatycznym. Poszukuje doznań podwyższających poziom adrenaliny, przez co naraża szóstkę na niepokój. Posiadając zmysł handlowy i psychologiczne podejście do otoczenia, może przez wytrwałość wiele osiągnąć. Często posługuje się urokiem osobistym. Sukces jest u piątki uzależniony od wypracowania konsekwencji działań.
Szóstka powinna wystrzegać się poddaństwa i usłużności, powinna opanować nadwrażliwość i pesymizm. Powinna panować nad fanatyzmem, lenistwem, zmiennością i nieopanowanym zaspokajaniem zmysłów.

Jaki to związek?

Związek ten wymaga wzajemnego zrozumienia i pogodzenia się z odmiennością potrzeb partnera, wtedy będą mogli stworzyć bezpieczny dom.
Zawodowy związek szóstki z piątką to związek odpowiedzialnego i opiekuńczego nauczyciela z energicznym, pełnym pasji życia obserwatorem. Szóstka pragnie stabilizacji, wywiązuje się ze zobowiązań. Piątka zaś ryzykuje i poszukuje podniety, trudno jest pogodzić tak skrajne potrzeby.

6 + 6

W połączeniu rodzice dzieci chodzi o znalezienie równowagi w poświęceniu dla rodziny i o odkrycie artystycznej indywidualności.
Dzieci szóstki uczą się równowagi w dawaniu i braniu oraz zdrowego egoizmu. Chodzi o wypracowanie wewnętrznego poczucia własnej wartości, tak aby uchronić nadmierną wrażliwość od głęboko zakodowanych kompleksów i nawykowej melancholii. Aby nie zawsze schodzić z drogi i mieć prawo do bycia kimś ważnym.
Rodzice szóstki posiadają nadmiar empatii, są szalenie wrażliwi, często odczuwają emocje innych jako własne. Ważne jest tu poczucie, że stworzyło się prawdziwe ognisko domowe.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Rodzice szóstki powinni zadbać o własne ambicje i aspiracje, aby dać dzieciom impuls do działania, często bowiem uciekają od odpowiedzialności i działania w postawę poddaństwa. Nadmiar empatii powoduje popadanie w cierpienie, czyli poczucie niesienia całego smutku ludzkości. To z kolei niesie poważne problemy seksualne.

Szóstki potrzebują w zestawieniu imion i nazwisk energii do działania i ambicji, umiejętności rozpoznania własnej indywidualności i niezależności, potrzebują także realizmu w ocenie rzeczywistości i pasji życia.

Jaki to związek?

W związku partnerskim dwie silne i świadome siebie szóstki mogą znaleźć głębokie poczucie zrozumienia, duchową więź w potrzebie posiadania prawdziwej, ciepłej rodziny. Słaba jest tu kreacja finansowa, dlatego związek taki powinien być wsparty z zewnątrz, przez majątek rodzinny.
Niezdecydowane szóstki, nadwrażliwe mogą stać się zgorzkniałe, czuć osamotnienie, lęk i nie podejmować żadnych działań, niewolniczo przyjmując obowiązki i zaniedbując je. Jeśli szóstki nie komunikują swoich emocji, zamykają się we własnym lęku i kompleksach.

6 + 7

Partnerski związek szóstki z siódemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z perfekcjonistą, duchowym poszukiwaczem, filozofem, skłonnym do pedantyzmu, obsesji i wycofania się do własnego świata (7).
Szóstka jest autorytetem skłonnym do kompromisów, który nade wszystko dba o dobro rodziny i jej podporządkowuje własne cele. Siódemka jest introwertykiem, który poszukuje własnego, wewnętrznego poznania świata i potrzebuje intymnego osamotnienia, aby uczyć się i rozwijać. Zestawienie tak skrajnie różnych potrzeb jest wyjątkowe.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Miłość nie zna granic, a jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność, bowiem tam, gdzie spotykają się szóstka z siódemką, wyostrzają się negatywne tendencje u obydwu, szóstka wątpi w siebie samą, a siódemka popada w wątpliwości w sens i ułożenie świata. Tych partnerów łączyć mogą wzniosłe cele wznoszenia ludzkości na wyższy poziom rozwoju.

Indywidualne relacje zależą od szczegółów zawartych w datach narodzin, od programu i zawartości imion i nazwisk.
Szóstka powinna panować nad nawykowym poddaństwem, podejrzliwością! zazdrością, a także nad wewnętrznym niepokojem i pesymizmem.
Siódemka powinna kontrolować ambicje, skłonność do dominacji i pracoholizm, unikać samotności i używek, ponieważ grozi jej obsesja.

Jaki to związek?

Ogólnie jest to trudne zestawienie, ale partnerzy mogą współpracować dla dobra wyższego, dla idei polepszenia życia społecznego w wybranej kwestii.
Zawodowy związek szóstki z siódemką jest połączeniem dwu bardzo odpowiedzialnych osób. Szóstka pracuje, aby jak najrzetelniej wywiązywać się z podjętych zobowiązań, i tu łączy się z siódemką, która z kolei dopracowuje wszystko w szczegółach. O ile nie popada w nadmierny pedantyzm, może wspierać pracę szóstki.

6 + 8

Partnerski związek szóstki z ósemką to połączenie artystycznej harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny, uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z szamanem, wojownikiem i przywódcą, sprawiedliwym i surowym, skłonnym do egocentryzmu i tyranii (8).
Szóstka i ósemka łączą się w potrzebie posiadania własnej, bezpiecznej rodziny, ciepłej i stabilnej.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Szóstka jest tą wrażliwszą i delikatniejszą emocjonalnie stroną związku, potrzebuje zapewnień o swej wartości i romantycznych dowodów uczuć, w postaci kwiatów i prezentów. Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizacyjne i administracyjne.

Szóstka troszczy się o emocje partnera, jest tolerancyjna, szczera, uczy etyki wewnętrznej i harmonii emocji, ciała i ducha. Ósemka jest autorytetem, dowódcą stabilnym, zdyscyplinowanym, inteligentnym. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami.

Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni ją silnym oparciem dla partnera. Oboje muszą nauczyć się mówić o swoich emocjach.
Szóstka powinna unikać pasywności, podporządkowania, poddaństwa i skąpstwa. Ósemka musi poskromić egocentryzm, nieczułość, konserwatyzm i nieuczciwość.

Jaki to związek?

Związek ten daje szansę stworzenia silnego, stabilnego partnerstwa, ciepłego domu, o ile partnerzy zadbają o swoje potrzeby bez egoizmu.
Zawodowy związek szóstki z ósemką jest połączeniem wrażliwej i skromnej osoby z wyjątkowo silnym przywódcą. Szóstka powinna zadbać o to, aby nie usuwać się w cień, nie podporządkowywać, bowiem autorytet szanuje autorytet. Drogą do harmonii z ósemką będzie więc dla szóstki wypracowane poczucie własnej wartości.

6 + 9

Partnerski związek szóstki z dziewiątką to połączenie artystycznej  harmonii piękna, odpowiedzialnego i usłużnego opiekuna rodziny  i   uczuciowego altruisty skłonnego do cierpienia, pesymizmu i wątpiącego w siebie (6) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9).
Szóstka dysponuje zdolnościami manualnymi, poczuciem harmonii i talentem kopisty, zaś dziewiątka jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu.

Jacy są dla siebie nawzajem?

Oboje są wrażliwi i chcą opiekować się innymi, z tą różnicą, że szóstka zajmuje się domem i rodziną a dziewiątka poszukuje osób trzecich, którym może pomóc. Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Szóstka pozostaje więc w pewien sposób osamotniona w swojej potrzebie tworzenia ogniska domowego.

Partnerzy mogą stworzyć wspólnotę opiekując się dziećmi, swoimi i cudzymi, połączyć się w działaniach humanitarnych. Szóstka dba o partnera, jest szczera i tolerancyjna. Dziewiątka wprowadza w życie ideały, potrzebuje własnej wolności.
Szóstka powinna wystrzegać się krytykanctwa, zazdrości, pesymizmu i nadopiekuńczości. Dziewiątka musi wystrzegać się uporu, samotności, skąpstwa, impulsywności i skrytego cierpienia.

Jaki to związek?

Związek ten może dać partnerom spełnienie i zadowolenie, daje możliwość ekspresji artystycznej.
Zawodowy związek szóstki z dziewiątką niesie połączenie dwu dusz artystycznych, pozwala szóstce korzystać ze szczególnego poczucia artystycznej harmonii. Jest to połączenie dwu altruistów, wyjątkowo wrażliwych i odpowiedzialnych.

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter