Podstawowe numerologiczne potrzeby człowieka według Małgorzaty Brzozy

Podstawowe numerologiczne potrzeby człowieka według Małgorzaty Brzozy. Chciałabym Was dzisiaj zachęcić do zaznajomienia się z bardzo wartościową książką, którą napisała Pani Małgorzata Brzoza – „Numerologia związków”.   W książce tej, jak napisała sama autorka, „omówione zostały wzajemne relacje w stosunkach rodzice-dzieci i w stosunkach partnerskich, prywatnych i zawodowych, a także nauki płynące z tych relacji.”

Pani Małgorzata Brzoza tak napisała w swojej książce:

” Wieczne prawo: co dajesz, to do ciebie wraca,
więc czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i tobie czyniono.

Numerologicznie mogę określić dziewięć potrzeb człowieka i dziewięć stanów emocjonalnych dających poczucie spełnienia tych potrzeb. Istnieją pozytywne i negatywne sposoby zaspokajania swoich potrzeb. Negatywne mogą być agresywne lub obojętne. Obojętność jest bowiem wynikiem wstecznie ukierunkowanej uwagi na coś z przeszłości i brakiem zainteresowania teraźniejszością.
Wewnętrzne dziecko w każdym z nas poszukuje spełnienia swych potrzeb. Od jego poczucia własnej wartości zależy, jak je będzie zaspokajać. Dziecko kochane i ważne dla swoich rodziców będzie selekcjonowało sposoby zaspokajania swoich potrzeb zgodnie z własnym (ukształtowanym w rodzinie) systemem wartości. Dziecko odepchnięte i zaniedbane emocjonalnie lub maltretowane psychicznie może nie posiadać silnego systemu wartości wskutek załamania się wiary w siebie.”

Jeśli masz pewność – wiarę, że jesteś osobą wyjątkową, ważną, genialną, prowadzoną przez macierzystą siłę stwórczą, wierzysz, że każda sytuacja niesie dla ciebie coś dobrego, możesz pomagać ludziom, mając pewność – wiarę, że to, co dajesz, wróci do ciebie zwielokrotnione.”

To bardzo mądre słowa, które oddają nasze prawdziwe potrzeby, aby w pełni się realizować i czerpać z życia to, co najlepsze.

Podstawowe numerologiczne potrzeby człowieka według Małgorzaty Brzozy

„Dziewięć podstawowych numerologicznych potrzeb człowieka

1 potrzeba PEWNOŚCI
–   oznacza poczucie bezpieczeństwa.
Zaspokojona jest poprzez świadomość zabezpieczenia przez macierzystą, stwórczą energię wszechświata wszelkich naszych potrzeb bez ograniczeń.
2 potrzeba WSPÓŁPRACY
–   oznacza poczucie przynależności.
Zaspokojona jest poprzez świadomość współdziałania wszystkich istnień w przekazywaniu miłości, przez własną intuicję.
3 potrzeba WYJĄTKOWOŚCI
–   oznacza poczucie bycia ważnym.
Zaspokojona jest poprzez świadomość indywidualności każdego z nas i równości duchowej każdego stworzenia dla macierzystej, nieustannie twórczej energii wszechświata.
4 potrzeba KOMFORTU
–   oznacza poczucie stabilizacji materialnej.
Zaspokojona jest poprzez świadomość istnienia przejściowych form i warunków materii, jako niezbędnego czynnika ewolucji wibracji.
5 potrzeba RÓŻNORODNOŚCI
–   oznacza poczucie wolności.
Zaspokojona jest poprzez świadomość, że przez doświadczanie zmian zmysły ciała odczuwają niepokój, który podkreśla smak i atrakcyjność nowości; duch zaś zawsze jest nieograniczenie wolny i może zjednoczyć poczucie wolności z doznaniami umysłu i ciała.
6 potrzeba WIĘZI EMOCJONALNEJ
–   oznacza poczucie bliskości.
Zaspokojona jest poprzez świadomość miłości opiekuńczej, silnego związku ciała z energią emocji, które komunikujemy lub chowamy w naszym systemie energetycznym.
7 potrzeba ROZWOJU
–   oznacza potrzebę doskonalenia siebie.
Zaspokojona jest poprzez świadomość samokształcenia przez wiedzę i doświadczanie, przez kontemplację piękna przyrody, prowadzi do osiągnięcia poczucia jedności z wszechświatem.
8 potrzeba WŁADZY DUCHA NAD MATERIĄ
–   oznacza poczucie kreacji własnego losu.
Zaspokojona jest poprzez świadomość mocy naszych myśli i świadomością wielkiej wartości samokontroli emocji, uczuć i myśli.
9 potrzeba WNIESIENIA WKŁADU
–   oznacza poczucie wypełnienia misji.
Zaspokojona jest poprzez świadomość miłości uniwersalnej bez wymagań, stosowaniem prawa przebaczenia i miłości.”

„Jakąkolwiek potrzebą chcesz w życiu zaspokoić – daj ją.
Jakąkolwiek emocję chcesz otrzymywać, zapewnij ją drugim.
Jeżeli drugą osobę uczynisz ważną, specjalną, wyjątkową, kochaną,
najprawdopodobniej ta osoba uczyni ciebie ważnym,
wyjątkowym, specjalnym i kochanym „.
Anthony Robbins

Zacytowane fragmenty pochodzą z książki Pani Małgorzaty Brzoza – „Numerologia związków”. Polecam lekturę!

P.S.

Więcej o samej Autorce tutaj.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter