Poznaj Kąt Ekscentryczności 5

Poznaj Kąt Ekscentryczności 5 – numerologia, poprzez analizę imion i dnia urodzenia ukazuje, jakie cechy charakteru ujawniać się będą z podświadomości.

Zredukowana suma imion i dnia urodzenia ukazuje syntetycznie jak będziemy realizowali potencjały Przeznaczenia i jak będziemy mogli mu sprostać.

Kąt Ekscentryczności 5 wskazuje, że potencjałom Przeznaczenia będziemy mogli sprostać bazując na wibracji liczby 5.  

Jak go obliczyć?

Załóżmy, że badana osoba nosi imiona Agnieszka Anna i urodziła się 26  dnia miesiąca.

Sumujemy:

1  7  5  9 5 1 8 2 1   1  5  5  1  = 51 = 6

A G N I E S Z K A  A N N A

 6 (suma imion) + 26 (dzień urodzenia) = 32 = 5

Kąt Ekscentryczności dla tej osoby wynosi 5.

Piątka, jak mówi numerologia to, życie, zmiana, poznawania świata poprzez zmysły, wolność, ciekawość i ryzyko.

To także eksperymenty na własnej skórze, przygody zmysłowe, właściwości uzdrawiające, wiara, szczęście i uczciwość.

Liczba 5 wskazuje na to, że nasze życie nie będzie ani spokojne, ani bezpieczne.  Musimy być przygotowani na nagłe zmiany, a z tym się wiąże ruch, podróże, nagłe zmiany zajęcia, miejsca zamieszkania itp.

Niecierpliwość, awanturnictwo lub umiłowanie wolności będą nas popychać do szybkiego tempa życia i pragnienia zmian.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Osoby, których Kąt Ekscentryczności wynosi 5 muszą pamiętać o tym, żeby każdą decyzję poprzedzało dokładne przemyślenie  wszystkich „za”  i „przeciw”.

Koniecznie trzeba przeanalizować plusy i minusy danej sytuacji.

Zaletą osób, które po zsumowaniu imion i dnia urodzenia otrzymały 5 jest to, że cechuje je  wiele zalet.

Szczególnie ważna jest oryginalność  i wyobraźnia i z tych zdolności powinny zrobić użytek.

Zaprocentuje to  sukcesami wszędzie tam, gdzie wymagana jest odwaga, śmiałość, nowoczesny  sposób myślenia.

Problemem Piątek jest rozrzutność i trwonienie pieniędzy, dlatego powinny znaleźć sobie osobę, która za nich będzie zarządzać majątkiem.

 

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia Droga Życia

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter