Relacje Czwórki z rodzicami o wibracjach 1 – 9

Relacje Czwórki z rodzicami o wibracjach 1 – 9 są oparte na chęci samodoskonalenia się poprzez pracę, jako drogę do stabilnej i bezpiecznej przyszłości. Czwórka należy do niezwykle wytrwałych i systematycznych osób, dlatego istotą jej spełnienia jest posiadanie ogromnej siły. 

To bardzo silna osobowość, która potrafi udowodnić, że ograniczenie materialne są pozorne i przekraczalne. Sukcesem Czwórki jest odwaga, która wieńczy jej solidną i wytrwałą pracowitość. 

Dziecko Czwórka rodzic Jedynka 

Wzajemne relacje uczą Czwórkę ambicji, niezależności i realizacji pragnień. Potrzebuje wsparcia, poczucia swojej wartości i relacji partnerskich bez egoizmu i apodyktyczności.

Rodzic uczy się systematycznej pracy i wywiązywania się z obowiązków a także przezwyciężania przejściowych kłopotów. Rodzic Jedynka może zarazić dziecko Czwórkę pasją aktywnego życia. Krzywdę dziecku może wyrządzić jego pozerstwo, egocentryzm, zarozumialstwo i apodyktyczność. 

Dziecko Czwórka rodzic Dwójka

Tutaj wzajemne relacje uczą dziecko uczuciowości, wrażliwości i neutralności. Rodzic dwójka ceni dziecko za pracowitość i wytrwałość. Może świadomie wykorzystać i wzmocnić organizacyjno – administracyjny talent dziecka. 

Dziecko uczy rodzica systematycznej pracy i odwagi do pokonywania trudności i przeciwności. Problemem dla dziecka może być nawykowe poddaństwo rodzica, zmienność, uzależnienie od innych i pamiętliwość. 

Dziecko Czwórka rodzic Trójka

Wzajemne relacje uczą dziecko mówienia o swoich emocjach, komunikowania potrzeb i wyrażania własnych uczuć. Rodzic trójka uczy się skrupulatnej pracy, wytrwałości i stanowczości. 

Rodzic trójka potrafi zmotywować dziecko do realizacji skrytych pragnień i marzeń oraz wpoić mu poczucie własnej wartości. Trudnym doświadczeniem dla dziecka może być krytyka rodzica, jego zazdrość, agresja, kokieteria, gadulstwo i plotkarstwo. 

Dziecko Czwórka rodzic Czwórka

Relacje uczą ich wytrwałej i  systematycznej pracy w celu poprawiania warunków materialnych jak również odwagi w podejmowaniu zmian. Zarówno rodzic jak i dziecko potrzebują nauczenia  komunikowania się poprzez słowo mówienia o rzeczach ważnych oraz optymizmu i wiary w szczęśliwe jutro. 

Dojrzały i odpowiedzialny rodzic będzie wstanie rozniecić w dziecku płomień wiary w lepszą przyszłość, mimo tymczasowych ograniczeń, które można zmienić w sukces. Dziecko czwórka ciężko znosi biedę, nerwową autorytatywność, konserwatyzm i brak woli rodzica. 

Dziecko Czwórka rodzic Piątka

W tej relacji dziecko uczy się ciekawości świata, ekspresji i psychologicznej analizy zdarzeń. Może od świadomego rodzica przejąć poczucie własnej wartości i świadomość dobrej energii zmian. 

Rodzic uczy się od dziecka pracowitości, wytrwałości, rzetelności i rygoru organizacyjnego. Trudno dziecku radzić sobie z niecierpliwością i moralizowaniem rodzica leniwego, impulsywnego, fanatycznego i zapatrzonego w siebie. 

Dziecko Czwórka rodzic Szóstka

Dziecko uczy się harmonii, spokoju, wartości rodzinnego ogniska. Rodzic, który nie wykazuje nadmiernej nadopiekuńczości jest w stanie dać dziecku ogromne poczucie własnej wartości, bezpieczeństwo emocjonalne i uczuciowe. 

Rodzic uczy się wytrwałości i odwagi oraz stanowczości. Szkodę może wyrządzić rodzic cierpiętnik, pesymista, zazdrosny i podejrzliwy krytykant. 

Dziecko Czwórka rodzic Siódemka

Wzajemne relacje uczą dziecko poszukiwania wiedzy i zgłębiania wybranych dziedzin. Rodzic otoczy opieką swoje dziecko starając się, mimo nadmiernego pedantyzmu nie wymagać od dziecka zbyt wiele. Stara się budować jego poczucie własnej wartości. 

Oboje potrzebują uzewnętrzniania emocji i mówienia o swoich uczuciach. Rodzic uczy się w tej relacji równowagi, wytrwałości i stabilizacji. Ciężko dziecku pogodzić się z tyranią rodzica, zarozumialstwem, pracoholizmem i obsesyjnym pedantyzmem.  

Dziecko Czwórka rodzic Ósemka

Jeśli czwórka ma rodzica ósemkę to wzajemne relacje uczą ją wytrwałości, siły i rozwijają zmysł do interesów. Dziecko potrzebuje oznak doceniania jego starań i pracy i mówienia mu, że jest kochane. 

Rodzic dzięki poczuciu sprawiedliwości i praktycznej logice zapracowuje sobie na szacunek dziecka i wzmacnia jego ambicje. Uczy się od dziecka wierności, stabilności i rozpoczynania na nowo po załamaniu się dotychczasowej sytuacji. Problemem może być klęska finansowa rodzica, surowość, brutalność, nieczułość i zatwardziałość. 

Dziecko Czwórka rodzic Dziewiątka

Wzajemne relacje uczą dziecko wrażliwości na innych i rozwijają zainteresowania muzyczne. Dziecko wnosi w życie rodzica potrzebę systematycznej pracy, metodycznej i wytrwałej. 

Rodzic powinien stworzyć bliskie kontakty z dzieckiem, dając mu poczucie, że jest to dla niego ważne. Dziecku trudno się będzie pogodzić z samotnością rodzica, skrytym cierpieniem, rezygnacją, strachem , złością i kłótniami. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter