Relacje Dwójki z rodzicami o wibracji 1-9

Relacje Dwójki z rodzicami o wibracji 1-9 oparte są na pragnieniu nauczenia się okazywania uczuć i realizacji własnych ambicji.  Pomimo dominującej potrzeby istnienia w grupie oraz spełniania oczekiwań autorytetów, które są wokół, istotą spełnienia dwójki jest kontrola własnych emocji. 

Konieczne jest to szczególnie wtedy, gdy podejmowane są działania. Wówczas możliwe będzie wnoszenie własnej niezależnej części pracy bez poddaństwa i obojętności. 

Sukcesem dla Dwójki jest stworzenie szczęśliwych związków opartych na przyjaźni, ponieważ wewnętrzny spokój i uczuciowość uczynią z niej doskonałego doradcę. Osobę bezstronną i tolerancyjną. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Jedynka

W tym układzie wzajemne relacje uczą Dwójkę siły ambicji i samospełnienia oraz apetytu na życie. Rodzic Jedynka uczy się od dziecka Dwójki dyplomacji i sztuki kompromisów. Dziecko Dwójka umie wkupić się w łaski rodziców spełniając pokładane w nie oczekiwania. 

Rodzic Jedynka nie powinien nadmiernie podnosić poprzeczki dziecku, ale starać się pomagać mu zaspokojeniu   prawdziwych, rozpoznanych potrzeb.  Rodzic Jedynka nastawiony na karierowiczostwo, egoista i zarozumialec może dziecku wyrządzić krzywdę. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Dwójka

Wzajemne relacje tej dwójki uczą współpracy przy jednoczesnym zachowaniem niezależności własnego wkładu włożonego w realizację wspólnego celu. Ważne jest wzajemne rozpoznanie własnych aspiracji i dążeń, aby nie wymuszać na dziecku szantażem uczuciowym oczekiwanego zachowania. 

Rodzic musi akceptować inność dziecka używając dyplomacji, jako sposobu na podkreślenie jego niezależności. Problem dla dziecka może stanowić nadmierne służalstwo rodzica, jego zmienność, naiwność i uzależnienie od innych. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Trójka

Jeśli Dwójka ma rodzica Trójkę to wzajemne relacje uczą artystycznej swobody wyrażania swoich myśli i emocji. Dziecku powinno być przekazywane poczucie wyjątkowości , aby wzrosła jego samoocena. 

Rodzic nauczy się od dziecka skromności i prostoty oraz spokoju. Dziecko rozwinie zdolności nawiązywania kontaktów i życie towarzyskie. Trudne dla dziecka może być gadulstwo rodzica, jego kokieteria, plotkarstwo, zazdrość i agresja. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Czwórka

Dziecko uczy się wartości systematycznej pracy i rozpoczynania przedsięwzięć na nowo, nawet wtedy, gdy wszystko się zmieniło, posypało w życiu. Rodzic od dziecka Dwójki uczy się tolerancji, neutralności i sztuki kompromisów. 

Dziecko Dwójka potrzebuje okazywania uczuć i słownych zapewnień o własnej wartości, jest bardzo wrażliwe uczuciowo. Ciężko może znosić biedę,  surowość i nerwową autorytarność rodzica oraz brak woli i zachowawczy konserwatyzm. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Piątka

Wzajemne relacje uczą kosztowania świata i pasji odkrywania nowości. Aktywność rodzica piątki inspiruje dziecko do zdobywania własnych rekordów i ukazuje czar niezależności. 

Rodzic w pogoni za emocjami nie może pominąć uczuciowości swojego dziecka i nie oczekiwać od  niego postawy wiecznego zdobywcy. Trudność przynosi dziecku niecierpliwość i impulsywność leniwego i zapatrzonego w siebie rodzica. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Szóstka

Tutaj wzajemne relacje uczą harmonii i własnej niezależności przez pokonanie skłonności do spełniania oczekiwań.  Rodzic szóstka musi szanować niezależność dziecka, pokonując własną nadopiekuńczość. 

W tej relacji rodzic powinien pozostać w roli doradcy, z rezerwą podchodzącego do spraw dziecka. Szkodę może przynieść dziecku rodzic, który przyjmie pozę cierpiętnika, pesymista i krytykant. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Siódemka

W tej relacji dziecko uczy się perfekcji w poszukiwaniu odpowiedzi na interesujące je pytania. Duchowo rozwinięty rodzic może pokazać dziecku głębię jego własnej osobowości.

Rodzic uczy się dyplomatycznych rozwiązań i sposobów komunikacji, a także poskramiania własnego pedantyzmu. Ciężko dziecku poradzić sobie z egocentryzmem i dominacją rodzica i jego skłonnością do tyranii i obsesji. 

Dziecko Dwójka – Rodzic Ósemka

Te relacje uczą dziecko siły i umiejętności współpracy z autorytetem. Rodzic powinien wzmacniać w dziecku poczucie własnej wartości i nie pozwalać na jej umniejszanie. 

Rodzic uczy się od dziecka wrażliwości uczuciowej, delikatności i neutralności. Od silnego i autorytatywnego rodzica dziecko uczy się realnej oceny sił i sytuacji. Problemem dla dziecko może być klęska finansowa rodzica, jego egoizm, brutalność, nieczułość i zatwardziałość.

Dziecko Dwójka – Rodzic Dziewiątka

Jeśli dwójka ma rodzica dziewiątkę to wzajemne relację uczą dwójkę humanitarnej solidarności i nauczania ludzi bezwarunkowej miłości. Rodzic jest blisko duchowych potrzeb dziecka i może poprzez własną etykę nauczyć go aby czynił drugiemu tak, jakby chciał aby jemu czyniono. 

Dziecko dwójka wnosi w życie rodzica towarzyskość i potrzebę przyjaźni, nie pozwalając mu na samotność. Dziecku trudno będzie sobie poradzić z samotnością rodzica, jego skłonnością do kłótni, uporu, złości i cierpienia. 

Źródło:  Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter