Relacje Dziewiątki z rodzicami o wibracjach od 1- 9

Relacje Dziewiątki z rodzicami o wibracjach od 1- 9 zawiera w sobie pragnienie wspierania słabszych, przez obdarzanie miłością uniwersalną, bez wymagań, bez uprzedzeń i oczekiwań. Istotą spełnienia jest idealistyczna praca humanitarna lub charytatywna, uwrażliwianie otoczenia i sława życia publicznego dzięki osobistej skromności. 

Sukcesem jest niestrudzone wcielanie w życie ideałów, aby wznieść ludzkość na wyższy poziom wrażliwości. Można to osiągnąć przez dzielenie się własną wiedzą i wykorzystywanie zdolności muzycznych. Dziewiątka czuje się wolna, fizycznie doświadczając przestrzeni, marzeniami i idealizmem rozświetla życie innych i przekazuje im poczucie wolności. 

Dziecko Dziewiątka rodzic Jedynka

Jeśli Dziewiątka ma rodzica jedynkę, to wzajemne relacje uczą ją samospełnienia, twórczego entuzjazmu i  szacunku do sukcesu. Dziecko uwrażliwia rodzica na ideały, uczy go miłości bez granic, skromności i mistycyzmu.

Rodzic wie, że dziecko potrzebuje podróży i kontaktu z wodą dlatego zadba też o jego indywidualne wewnętrzne potrzeby – artystyczne i duchowe. Krzywdę dziecku może wyrządzić egoizm, apodyktyczność, karierowiczostwo i pozerstwo rodzica.

Dziecko Dziewiątka  rodzic Dwójka

Jak Dziewiątka ma rodzica dwójkę, to wzajemne relacje uczą współpracy, spokoju i dbania o związki przyjaźni. Dziewiątka i dwójka łączą się w rozwoju duchowym, uczuciowości i wrażliwości.  Dziecko dziewiątka uczy się od rodzica dwójki organizowania życia towarzyskiego.

Rodzic zaś uczy się własnej wolności, uczy się marzyć i doświadczać przestrzeni i przyrody oraz kontemplować ją. Problemem dla dziecka może być nawykowe poddaństwo rodzica, jego naiwność, zmienność, uzależnienie od innych i pamiętliwość. 

Dziecko Dziewiątka  rodzic Trójka

Wzajemne relacje uczą dziecko ekspresji  talentów artystycznych, poczucia wyjątkowości i zdolności do komunikacji przez słowo. Świadomy rodzic wprowadza dziecko w życie towarzyskie, dając mu swobodę w dobieraniu znajomych. 

Rodzic uczy się uwrażliwienia na potrzeby innych, oszczędności, głębi duchowej i koncentracji. Dziecko, mając dojrzałego rodzica, może swobodnie podróżować i cieszyć się przebywaniem w pobliżu wody. Trudnym doświadczeniem dla dziecka może być zazdrość, agresja, kokieteria, gadulstwo i plotkarstwo rodzica.

Dziecko Dziewiątka  rodzic Czwórka

Kiedy Dziewiątka ma rodzica czwórkę wzajemne relacje uczą ją pracowitości oraz działań systematycznych, zaplanowanych i konsekwentnych. Rodzic uczy dziecko odwagi i wytrwałości. 

Rodzic dojrzały  da dziecku poczucie bezpieczeństwa materialnego. Dziecko dziewiątka uczy rodzica czwórkę otwartości na innych i idealistycznych marzeń, co daje mu okazję do zrozumienia własnego dzieciństwa. Bardzo ciężko znosi biedę, surowość, konserwatyzm i ograniczony brak woli rodzica.

Dziecko Dziewiątka  rodzic Piątka

Ich relacje uczą dziecko ciekawości świata i radości z przeżywanej przygody. Codzienne życie uatrakcyjniają  zwariowane pomysły i dziwne przedsięwzięcia, poprzez które dziecko wyraża swoje uczucia. 

Rodzic powinien się postarać skupić uwagę na jego własnych wewnętrznych potrzebach, co jest dla dziewiątki bardzo ważne. Rodzic, poprzez idealizm dziecka, uczy się wrażliwości i swojej duchowości.  Trudno dziecku znosić niecierpliwość, impulsywność, fanatyczność i lenistwo zapatrzonego w siebie rodzica. 

Dziecko Dziewiątka  rodzic Szóstka

Gdy Dziewiątka ma rodzica szóstkę, wzajemne relacje uczą ją wartości rodziny i odpowiedzialności za dom. Ważna jest także dbałość o  jego wewnętrzną atmosferę.

Dziewiątkę i szóstkę łączy ogromna wrażliwość wewnętrzna mimo to, że jest ukierunkowana w różne strony.  Dziewiątka skłania się ku osobom słabszym i pokrzywdzonym, a szóstka ku rodzinie.

Świadomy rodzic wesprze potrzebę niezależności i talent artystyczny dziecka. Postara się wzbudzić w dziecku silne poczucie własnej wartości i pomoże zrozumieć dziecięce ideały. Szkodę może dziecku wyrządzić rodzic – cierpiętnik, nadmierny krytykant i pesymista. 

Dziecko Dziewiątka  rodzic Siódemka

Wzajemne relacje uczą odwagi, poszukiwania wiedzy i rozwoju wewnętrznego. Rodzic uczy się służby innym przez wcielanie w życie ideałów, uwrażliwia się na innych i ich potrzeby. 

Dziecko przez szacunek do umiejętności rozwiązywania konfliktów, intuicji i zręczności rodzica stara się doskonalić własną sprawność fizyczną i intelektualną. Ciężko dziecku poradzić sobie z egocentryczną dominacją rodzica, z jego skłonnością do tyranii pracoholizmu i pedantyzmu. 

Dziecko Dziewiątka  rodzic Ósemka

Jeśli Dziewiątka ma rodzica ósemkę wzajemne relacje uczą dziecko prawości i siły wewnętrznej, a także praktycznej logiki oraz równowagi wewnętrznej. Dziecko uwrażliwia rodzica i oboje rozwijają się duchowo. Rodzic uczy się skromności, mediacji i cierpliwości. 

Dziecko przez wspólne podróże i kontakty zagraniczne rozwija zmysł równowagi ducha ze światem materii i finansów. Problemem będzie dla dziecka klęska finansowa rodzica, jego egoizm, brutalność, surowość i nieczułość.

Dziecko Dziewiątka  rodzic Dziewiątka

Wzajemne relacje uczą dziecko idealistycznego spełnienia i korzystania z talentu muzycznego. Ich szczególne wyczucie rytmu może wzniecić pasję gry na perkusji lub taneczne szaleństwo. 

Mają zdolności jasnowidzenia, co pozwala wzajemnie zrozumieć znaki intuicji. Rodzic powinien  zadbać o podróże i kontakt z wodą, przestrzeń i ciszę przyrody. Dziecku trudno poradzić sobie z cierpieniem i samotnością rodzica, złością, uporem, strachem i kłótliwością. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia Związków

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter