Relacje Jedynki z rodzicami o wibracji 1-9

Relacje Jedynki z rodzicami o wibracji 1-9 zależą w dużej mierze od wyborów rodziców, ich świadomości, dojrzałości i silnej woli. Jedynka spełnia się poprzez przewodzenie w grupie, indywidualność i poszukiwanie nowości. Dąży do realizacji swoich śmiałych planów i ambicji, skutecznej realizacji pragnień, a także do niezależności. 

Dziecko Jedynka rodzic Jedynka

Jeśli Jedynka ma rodzica Jedynkę to wzajemne relacje powinny przede wszystkim uczyć szacunku dla dziecka. Relacje te muszą się opierać na partnerstwie, a nie na hierarchii.

Dziecko ma potrzebę wprowadzania w czyn nowych pomysłów i dąży do samorealizacji. Rodzice powinni go w tym wspierać i pilnować, aby ich własny egocentryzm, zarozumialstwo i apodyktyczność nie wyrządziły dziecku krzywdy.

Dziecko Jedynka rodzic Dwójka

Wzajemne relacje w tym przypadku mają na celu nauczenie kompromisu i współpracy. Rodzic Dwójka musi się wykazać umiejętnością dyplomacji, aby zapanować nad silną indywidualnością dziecka Jedynki. 

Relacja z rodzicem Dwójką nauczy dziecko Jedynkę współpracy i satysfakcji z dokonanych przedsięwzięć. Rodzic rozwija zdolność dokonywania zmian i pragnienie nowości. W tej relacji problemem może być to, że rodzic będzie ustępował dziecku, może wykazywać naiwność i pamiętliwość. 

Dziecko Jedynka rodzic Trójka

Relacje wzajemne tych dwóch wibracji uczą artystycznego wyrażania siebie, swobodnego wypowiadania się i komunikacji. Dziecko jest dla rodzica przewodnikiem i inspiratorem zmian, dzięki temu rodzic uczy się samospełnienia i pasji zdobywania świata. Oryginalność dziecka popycha rodzica do przebudowania swojego  życia. 

W tej relacji negatywnym doświadczeniem dla dziecka może być plotkarstwo, gadulstwo, agresja i nadmierna krytyka ze strony jego rodzica. 

Dziecko Jedynka rodzic Czwórka

Tutaj obie strony uczą się wzajemnie systematycznej, zaplanowanej i metodycznej pracy. Dziecko uczone jest szacunku do pracy i wytrwałości. Rodzic musi nauczyć dziecko konsekwentnego kończenia rozpoczętych działań. Nie może ingerować w aktywność dziecka i hamować jego zapału. 

Rodzic powinien czerpać od dziecka aktywność i siłę ambicji, panować nad własną surowością, pracować nad nadmiernym konserwatyzmem i brakiem woli zmian, ponieważ dziecko będzie ciężko to znosić. 

Dziecko Jedynka rodzic Piątka

Wzajemne relacje uczą aktywności i korzystania ze zmysłów, tak aby dostrzegać piękno życia. Powinny to być relacje partnerskie ponieważ będą one gwarancją wspólnych pasji sportowych oraz aktywności i podróży. 

Rodzic nauczy się w tej relacji ukierunkowywać swoją twórcza energię na realizację konkretnego celu. Dziecko może mieć trudność w poradzeniu sobie z fanatyzmem, lenistwem, impulsywnością i egocentryzmem rodzica Piątki. 

Dziecko Jedynka rodzic Szóstka

Tutaj relacje uczą dostrzegania wartości rodziny, harmonii wewnętrznej i zewnętrznej ich otaczającej. Rodzic uczy się od dziecka aktywności, własnej niezależności i zdrowego egoizmu.  Musi  się też nauczyć panowania nad nadopiekuńczością, ponieważ dziecko będzie się buntować. 

Wielką szkodę może wyrządzić dziecku rodzic, który przybierze pozę cierpiętnika, pesymisty z kompleksem niższości, nadmiernego krytyka i zazdrośnika. 

Dziecko Jedynka rodzic Siódemka 

Wzajemne relacje uczą dostrzegania filozoficznej głębi życia. Dziecko uczy się dostrzegania wartości osobistych relacji, pasji nauki i poznawania wiedzy. Rodzic natomiast uczy się samospełnienia i twórczego entuzjazmu. 

Nadmierne przywiązanie siódemki do szczegółów może być dla dziecka jak więzienie, ono samo musi na swój własny sposób wypracować szacunek do rodzica. Egocentryczna dominacja rodzica skłonnego do tyranii, pracoholika i introwertycznego pedanta może być dla dziecka przytłaczająca.  

Dziecko Jedynka rodzic Ósemka

Relacje wzajemne uczą dziecko wartości pieniądza i władzy oraz równowagi pomiędzy światem ducha i materii. Dziecko poznaje duchowe prawa świata uczy się korzystania z nich tak, by rzeczywistość, którą kreuje nikomu nie zaszkodziła. 

Rodzic uczy się aktywnego poszukiwania jedności myśli i czynu. Obawy dziecka budzić będzie klęska finansowa rodzica, jego egoizm, surowość, nieczułość i zatwardziałość. 

Dziecko Jedynka rodzic Dziewiątka

Jeśli Jedynka ma rodzica Dziewiątkę to wzajemne relacje uczą ją wrażliwości na innych ludzi, wspomagania słabszych i otaczania ich zrozumieniem. Dziecko potrzebuje uwagi rodzica, podróży, aby mogło doświadczać wolności i przestrzeni.

Rodzic uczy się od dziecka zdrowego egoizmu i ambicji, zdobywania uznania dla swoich działań. Trudno będzie dziecku poradzić sobie  ze skrytym cierpieniem rodzica, rezygnacją, złością, uporem i samotnością. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter