Relacje Ósemki z rodzicami o wibracjach 1 – 9

Relacje Ósemki z rodzicami o wibracjach 1 – 9 zawierają w sobie dążenie do równoważenia świata ducha i materii, przez panowanie nad kreacją myśli. Ósemka ma świadomość wymiany energii i zna symboliczne znaczenie pieniądza.

Istotą spełnienia jest posiadanie władzy, dążenie do prestiżu i sukcesu społecznego. Sukcesem jest dla niej zdobycie wysokiej pozycji społecznej poprzez zdyscyplinowanie i koncentrację przy poszanowaniu uniwersalnych praw świata. 

Dziecko Ósemka  rodzic Jedynka

Wzajemne relacje uczą ich szacunku do niezależności i wolnej woli innych. Jedynka szanuje dziecko za jego ambicję i siłę realizacji nowatorskich planów. Ósemka wnosi w życie rodzica moc sukcesu, potrzebę organizacji i praktycyzm, dyscyplinę i pragnienie rozwoju duchowego. 

Dziecko wspiera się na poczuciu własnej wartości i na pionierskich doświadczeniach rodzica. Krzywdę dziecku może wyrządzić egoizm, apodyktyczność, karierowiczostwo i pozerstwo rodzica.

Dziecko Ósemka  rodzic Dwójka

Jeśli Ósemka ma rodzica dwójkę, to wzajemne relacje uczą ją współpracy, dążenia do wspólnych celów, wrażliwości i uczuciowości. Dziecko daje rodzicowi możliwość samookreślenia, uczy wytrwałości i konsekwentnej dyscypliny.

Świadomy rodzic dba o poczucie wolności dziecka, jego świadomość własnej siły. Rodzic uczy się koncentracji i zgłębiania własnej duchowości. Problemem dla dziecka może być nawykowe poddaństwo rodzica, jego naiwność, zmienność, uzależnienie od innych i pamiętliwość. 

Dziecko Ósemka  rodzic Trójka

Tutaj wzajemne relacje uczą ja komunikacji emocji poprzez słowo i mówienie o rzeczach ważnych. Rodzic wspiera u dziecka chęć artystycznego wyrażania siebie. Uczy się konsekwencji i dyscypliny, mocy organizacji i wytrwałości. 

Rodzic ugruntowuje poczucie własnej wartości dziecka, którego powołaniem jest przywództwo i władza. Dziecko uczy rodzica realnej oceny sytuacji. Trudnym doświadczeniem dla dziecka może być zazdrość, agresja, kokieteria, gadulstwo i plotkarstwo rodzica.

Dziecko Ósemka  rodzic Czwórka

Jeśli ósemka ma rodzica czwórkę, to wzajemne relacje uczą ich systematycznej pracy, tak aby z metodycznym planem pomimo zmian dojść do wyznaczonego celu. Łączy ich talent organizacyjny. Rodzic czwórka wyostrza stanowczość, rzetelność i wierność u dziecka.

Ono zaś wnosi potrzebę sukcesu a także prestiżu i sprawiedliwości. Dziecko potrzebuje komunikacji słownej, a świadomy rodzic będzie mówił dziecku, że jest ważne i kochane.  Ciężko znosi biedę, surowość, konserwatyzm i ograniczony brak woli rodzica.

Dziecko Ósemka  rodzic Piątka

Wzajemne relacje uczą ósemkę korzystania z własnej wolności, tak by nie ranić bliskich. Dziecko rozwija pasję podróży i zmysł handlowy, jest ciekawe nowości. Rodzic uczy się dyscypliny, koncentracji i wytrwałości. Może pogłębiać własną świadomość duchową. 

Dziecko zyskuje swobodę wyboru i możliwość podróży, które warunkują jego poczucie wolności. Trudno dziecku znosić niecierpliwość, impulsywność, fanatyczność i lenistwo zapatrzonego w siebie rodzica. 

Dziecko Ósemka  rodzic Szóstka

Tu wzajemne relacje uczą ją odpowiedzialności, wrażliwości i tworzenia harmonii w rodzinie. Rodzic ma okazję do samookreślenia i rozpoznania własnych potrzeb. Łączy ich duchowa potrzeba subtelności związku  i oparcia go na duchowym porozumieniu. 

Dziecko ósemka jest silnym i niezależnych autorytetem i będzie bronić się przed nadopiekuńczością. Szkodę może dziecku wyrządzić rodzic – cierpiętnik, nadmierny krytykant i pesymista. 

Dziecko Ósemka  rodzic Siódemka

Jeśli ósemka ma rodzica siódemkę, to wzajemne relacje uczą ją skuteczności działań oraz korzystania z intuicji i pogłębiają rozwój duchowy. Wspólne uprawianie sportu może pomóc obojgu w znalezieniu jedności. 

Rodzic, dzięki inteligencji, dociekliwości i opanowaniu może zasłużyć sobie na szacunek dziecka, rozwijając jego odwagę i ciekawość świata. Rodzic uczy się praktycyzmu, zdobywania korzyści finansowych, a także poczucia sprawiedliwości. Ciężko dziecku poradzić sobie z egocentryczną dominacja rodzica, z jego skłonnością do tyranii pracoholizmu i pedantyzmu. 

Dziecko Ósemka  rodzic Ósemka

Relacje uczą dziecko wartości pieniądza, jako symbolu energetycznej wymiany oraz organizacji działań. Rodzic uczy dziecko jak osiągnąć sukces materialny i satysfakcję z prestiżu, a dziecko pogłębia jego ewolucję duchową. 

Oboje potrzebują komunikacji swoich emocji i mówienia o uczuciach, czułości i kontaktu z przyrodą. Problemem będzie dla dziecka klęska finansowa rodzica, jego egoizm, brutalność, surowość i nieczułość.

Dziecko Ósemka  rodzic Dziewiątka

Tutaj wzajemne relacje uczą dziecko humanitaryzmu i wartości pracy podporządkowanej jakiejś idei. Ósemka wnosi w życie dziewiątki konieczność skupienia uwagi na rodzinie i uczy ją konsekwencji działań, praktycznej logiki. 

Uwrażliwione dziecko przygląda się rodzicowi ostrożnemu, skromnemu i wcielającemu w życie ideały, co podwyższa jego rozwój duchowy. Dziecku trudno poradzić sobie z cierpieniem i samotnością rodzica, złością, uporem, strachem i kłótliwością. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia Związków

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter