Relacje Piątki z rodzicami o wibracjach od 1- 9

Relacje Piątki z rodzicami o wibracjach od 1- 9 oparte są na pragnieniu doświadczania pięcioma zmysłami wolności i swobody i korzystania z niej tak, aby nie naruszać intymnego terytorium innych osób. To także dbanie o to, aby swoją swawolą nie ranić innych.

Piątka spełnia się poprzez  smakowanie świata, przez podróże, nowe miejsca, nowe znajomości. Musi jednak zapanować nad dziką pasją życia aby w pełni wykorzystać swój potencjał. 

Dziecko Piątka  rodzic Jedynka

Wzajemne relacje uczą dziecko konkretyzowania celów i skupiania na nich energii twórczej. Dziecko potrzebuje niezależności. wnosi w życie rodzica aktywne zmiany, pasję podróży i przygód. 

Dzięki temu, że spotkały się dwie bardzo silne osobowości i autorytety jest możliwe pogłębienie zainteresowań psychologią  i rozwinięcie zdolności dyplomatycznych. 

Krzywdę może wyrządzić dziecku egoizm, apodyktyczność, egocentryzm, zarozumialstwo i pozerstwo rodzica Jedynki.  

Dziecko Piątka  rodzic Dwójka

Jeśli Piątka ma rodzica Dwójkę to wzajemne relacje uczą ją uczuciowości, wrażliwości, prostoty i skromności. Dziecko daje rodzicowi  możliwość poznawania świata, ciekawość nowości i aktywność. 

Rodzic uczy dziecko dyplomacji, gotowości do współpracy, sztuki kompromisu, jako recepty na udane relacje międzyludzkie. Problemem może być dla dziecka poddaństwo rodzica, zmienność, uzależnienie od innych oraz pamiętliwość. 

Dziecko Piątka  rodzic Trójka

Wzajemne relacje uczą ją swobodnego, artystycznego wyrażania uczuć i emocji, ogłady towarzyskiej i wrażliwości na piękno. Rodzic uczy się dyplomacji i uczciwości poprzez zainteresowanie psychologią. 

Rodzic Trójka swoje świadome wysiłki skupia na konsekwencji działań dziecka i rozwinięciu jego komunikacji słownej. Trudnym doświadczeniem dla dziecka może być zazdrość, agresja, kokieteria, gadulstwo i plotkarstwo rodzica. 

Dziecko Piątka  rodzic Czwórka

Jeśli Piątka ma rodzica Czwórkę, to ich relacje są oparte na nauce doceniania wartości pracy, systematyczności i planowania osiągnięć. Rodzic dzięki dziecku ma szansę rozwinąć w sobie ciekawość świata, wiedzę psychologiczną  i zrozumieć swoje zachowania. 

Dziecko w tej relacji jest aktywnym dyplomatą, zmysłowym i pełnym zapału, co powoduje rozluźnienie dyscypliny i nadmiernie konserwatywnych zasad u rodzica. Bardzo ciężko dziecko znosi biedę, surowość, konserwatyzm i ograniczony brak woli rodzica. 

Dziecko Piątka  rodzic Piątka

Relacje pomiędzy nimi uczą korzystania z wolności, tak aby szanować intymność drugiej osoby, nie ranić jej i nie naruszać jej terytorium. Rodzic jest poszukiwaczem zmian,  może wzmocnić w dziecku zmysł handlowy. 

Zarówno dziecko jak i rodzić potrzebują realizmu i konkretyzacji działań. Trudno dziecku znosić niecierpliwość, impulsywność, fanatyczność i lenistwo zapatrzonego w siebie rodzica. 

Dziecko Piątka  rodzic Szóstka

Jeśli Piątka ma rodzica Szóstkę, to wzajemne relacje opierają się na nauce ciepła rodzinnego i wartości rodziny, a także odpowiedzialności za związki i czyny. Dziecko daje rodzicowi możliwość kosztowania zżycia przez zdrowy egoizm, rozwija zainteresowanie psychologią i ciekawość świata. 

Dziecko uczy się otaczania opieką najbliższych i wycofania niekiedy własnych ambicji na korzyść rodziny.  Szkodę może wyrządzić rodzic – cierpiętnik, nadmierny krytykant i pesymista. 

Dziecko Piątka  rodzic Siódemka 

Relacje uczą dziecko głębi duchowego poznania świata poza zmysłami i słuchania własnej intuicji. Rodzic siódemka powinien panować nad nad swoją potrzebą perfekcji i dopracowywania szczegółów. 

Taka skrupulatność jest dla dziecka nie do osiągnięcia, a nadmierne wymagania mogą zablokować jego aspiracje. Ciężko dziecku poradzić sobie z egocentryczną dominacja rodzica, z jego skłonnością do tyranii pracoholizmu i pedantyzmu. 

Dziecko Piątka  rodzic Ósemka

Wzajemne relacje uczą dziecko stabilizacji i skupienia na planie organizującym życie. Rodzic uczy dziecko korzystania z władzy i wytrwałości w pracy, co wymaga od niego stosowania się do zasad etyki wewnętrznej i sprawiedliwych sądów. 

Dziecko wnosi w życie rodzica pasję podróżowania oraz ciekawości nowych miejsc i ludzi. Rodzic uczy się szanowania niezależności i autorytetu dziecka. Problemem będzie dla dziecka klęska finansowa rodzica, jego egoizm, brutalność, surowość i nieczułość. 

Dziecko Piątka  rodzic Dziewiątka

Tutaj wzajemne relacje uczą dziecko wrażliwości i otwartości na potrzeby innych ludzi. Piątka pragnie doświadczać przestrzeni i choć nieustannie się śpieszy może dzięki rodzicowi dziewiątce zatrzymać się na chwilę. Może dostrzec piękno i harmonię świata

Rodzic uczy się od dziecka apetytu na życie i psychologicznej dyplomacji. Dziecku trudno poradzić sobie z cierpieniem i samotnością rodzica, złością, uporem, strachem i kłótliwością. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia Związków

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter