Relacje Siódemki z rodzicami o wibracjach 1- 9

Relacje Siódemki z rodzicami o wibracjach 1- 9 zawierają  w sobie pragnienie poza empirycznego poznania i doświadczania duchowej głębi, poprzez wrażliwość i dociekliwość. Istotą spełnienia Siódemki jest świadomość własnej intuicji, godności i duchowej natury sukcesu.

Niezwykle pociągający w Siódemce jest magnetyzm osobowości przyciągający innych wewnętrzną tajemnicą, wynikający z inteligentnego, filozoficznego poszukiwania wiedzy o istocie świata. 

Dziecko Siódemka  rodzic Jedynka

Jeśli Siódemka ma rodzica Jedynkę, to wzajemne relacje dają dziecku siłę, uczą samorealizacji i przedsiębiorczości. Dziecko uczy rodzica dopracowywania szczegółów, dociekliwości i poznania własnej duchowości.

Rodzic świadomy głębi duchowej dziecka jest dla niego wsparciem, krystalizuje jego poczucie własnej wartości. Dziecko jest odważne, co daje rodzicowi możliwość motywowania jego aspiracji. 

Krzywdę dziecku może wyrządzić egoizm, apodyktyczność, karierowiczostwo i pozerstwo rodzica. 

Dziecko Siódemka  rodzic Dwójka

Wzajemne relacje uczą ją współpracy, wniesienia swojej  niezależnej pracy do realizacji wspólnych zamierzeń. Siódemka wnosi w życie dwójki rodzica inteligentną zręczność bycia sobą. Dziecko jest introwertykiem, a świadomy rodzic będzie szanował jego potrzebę odosobnienia i intymności. 

Rodzic dwójka dzięki tej relacji intuicyjnie poznaje swoją wewnętrzną głębię. Problemem dla dziecka może być nawykowe poddaństwo rodzica, jego naiwność, zmienność, uzależnienie od innych i pamiętliwość. 

Dziecko Siódemka  rodzic Trójka

Jeśli Siódemka ma rodzica Trójkę to wzajemne relacje uczą siódemkę mówienia o rzeczach ważnych i komunikowania swoich emocji. Dojrzały rodzic będzie szanował skłonności dziecka do introwertyzmu i pozwoli mu czasami na izolację. 

Dziecko siódemka  uczy się od rodzica trójki swobodnego wyrażania własnych myśli. Trudnym doświadczeniem dla dziecka może być zazdrość, agresja, kokieteria, gadulstwo i plotkarstwo rodzica.

Dziecko Siódemka  rodzic Czwórka

Jeśli Siódemka ma rodzica Czwórkę, to wzajemne relacje uczą je pracowitości oraz wytrwałości i silnej woli. Siódemka daje rodzicowi czwórce możliwość odkrycia zgłębienia własnej duchowości. 

Jest tajemnicza i niesie ze sobą perfekcyjną dociekliwość, co może znacznie przyśpieszyć rozwój duchowy czwórki. Dziecko zdobywa przez obserwację zdolność pokonywania przeszkód.

Bardzo ciężko znosi biedę, surowość, konserwatyzm i ograniczony brak woli rodzica.

Dziecko Siódemka  rodzic Piątka

Wzajemne relacje uczą dziecko korzystania z  bogactw świata przez doświadczanie go zmysłami. Siódemka wnosi głębię duchową i potrzebę panowania nad dziką pasją zmian. Obydwie wibracje poruszają się na wspólnej płaszczyźnie jaką są możliwości komunikacyjne. 

To równocześnie szacunek dla odmienności i wolnej woli innych. Trudno dziecku znosić niecierpliwość, impulsywność, fanatyczność i lenistwo zapatrzonego w siebie rodzica. 

Dziecko Siódemka  rodzic Szóstka

Relacje uczą dziecko doceniania wartości rodziny i odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania. Dziecko może rozwijać własną głębię duchową i wrażliwość a także artyzm. 

Rodzic szóstka da siódemce wsparcie w poczuciu jego ważności doceniając jego pracę i wysiłki w tworzeniu harmonii w rodzinie i poskramiając własny pedantyzm. 

Szkodę może dziecku wyrządzić rodzic – cierpiętnik, nadmierny krytykant i pesymista. 

Dziecko Siódemka  rodzic Siódemka

Wzajemne relacje uczą rozwiązywania konfliktów przez inteligentną i dociekliwą wymianę zdań, opartą na wiedzy. Relacje oparte będą na wzajemnym szacunku. 

Połączy ich współczucie, dociekliwość  w poszukiwaniu głębi duchowej przez własne doświadczenia. Ciężko dziecku poradzić sobie z egocentryczną dominacja rodzica, z jego skłonnością do tyranii pracoholizmu i pedantyzmu. 

Dziecko Siódemka  rodzic Ósemka

Jeśli Siódemka ma rodzica ósemkę, wzajemne relacje uczą ją równowagi między światem ducha i materii. Uczą  wartości pieniądza, skutecznej organizacji działań i dyscypliny. Dziecko rozbudza w rodzicu pragnienie duchowych doświadczeń i dociekliwość. 

Łączy ich sprawność fizyczna i umiejętność logicznego myślenia. Rodzic może dać dziecku umiejętność osiągnięcia materialnego spełnienia i społecznego prestiżu, poprzez swój zmysł praktyczny. Problemem będzie dla dziecka klęska finansowa rodzica, jego egoizm, brutalność, surowość i nieczułość.

Dziecko Siódemka  rodzic Dziewiątka

Wzajemne relacje uczą współczucia i wrażliwości. Rodzic daje dziecku możliwość rozwoju talentu muzycznego i zrozumienia pracy dla idei. Dziecko łączy z rodzicem głęboka więź duchowa, dzięki czemu może rozwinąć u niego odważną niezależność. 

Intuicja prowadzi oboje do samodoskonalenia przez pracę dla wzniesienia ludzkości na wyższy poziom rozwoju. Dziecku trudno poradzić sobie z cierpieniem i samotnością rodzica, złością, uporem, strachem i kłótliwością. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia Związków

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter