Relacje Szóstki z rodzicami o wibracjach 1-9

Relacje Szóstki z rodzicami o wibracjach1-9 zawierają w sobie pragnienie tworzenia harmonii w rodzinie poprzez zgodę, tolerancję i rozumienie innych przy zachowaniu równowagi w dawaniu i braniu. 

Istotą spełnienia Szóstki jest ciepło ogniska domowego, wraz z możliwością artystycznego wyrażania piękna poprzez sztukę. Sukcesem dla Szóstki jest poskromienie nadmiernej empatii i zachowanie zdrowego egoizmu, który nie pozwala Szóstce dawać się wykorzystywać, ale tworzyć wewnętrzną harmonię. 

Dziecko Szóstka  rodzic Jedynka

Jeśli Szóstka ma rodzica Jedynkę to wzajemne relacje uczą dziecko siły przez konieczność obrony własnych pomysłów i aspiracji. rodzic jest autorytetem a dziecko wykonawcą, co wiąże się z nauka przedsiębiorczości i niezależności. 

Dziecko uczy rodzica wartości rodziny i ciszy, harmonijnego porozumienia w związku, odpowiedzialności i altruizmu. Krzywdę dziecku może wyrządzić egoizm, apodyktyczność, karierowiczostwo i pozerstwo rodzica. 

Dziecko Szóstka  rodzic Dwójka

Tutaj wzajemne relacje uczą dziecko współpracy, dążenie do wspólnego celu, z zachowaniem zdrowego egoizmu i niezależności. Rodzic uczy się odpowiedzialności i tolerancji. 

Rodzic dwójka działający w sposób świadomy będzie wspierał samoocenę dziecka i budował jego poczucie własnej wartości. Problemem dla dziecka może być nawykowe poddaństwo rodzica, jego naiwność, zmienność, uzależnienie od innych i pamiętliwość. 

Dziecko Szóstka  rodzic Trójka

Jeśli szóstka ma rodzica trójkę to wzajemne relacje uczą ją ekspresji artystycznej, wyrażania emocji i myśli poprzez pracę twórczą. rodzic wprowadza dziecko w świat towarzyski i daje mu poczucie wyjątkowości. 

Dziecko uczy swoją obecnością potrzeby doświadczania w życiu ciepła ogniska domowego i odpowiedzialności. Rozwija też wyobraźnię dziecka. Trudnym doświadczeniem dla dziecka może być zazdrość, agresja, kokieteria, gadulstwo i plotkarstwo rodzica. 

Dziecko Szóstka  rodzic Czwórka

Jeśli szóstka ma rodzica czwórkę wzajemne relacje uczą ją rzetelności i systematycznej pracy, podnoszenia się po potknięciach i wytrwałego dążenia do celu. Szóstka dziecko wprowadza silną potrzebę tworzenia rodziny w harmonii i zrozumieniu i uczy korzystania z intuicji.

Dojrzały rodzic będzie wspierał talent artystyczny dziecka i jego poczucie własnej wartości. Dziecko bardzo ciężko znosi biedę, surowość, konserwatyzm i ograniczony brak woli rodzica.

Dziecko Szóstka  rodzic Piątka

Tu wzajemne relacje uczą dziecko ekspresji twórczej poprzez poznawanie nowych miejsc i ludzi. Rodzic uczy się odpowiedzialności za swe obowiązki i tworzenia harmonijnej rodziny.

Dojrzały rodzic wie, że dziecko jest nieśmiałe i zajmie się wsparciem jego samooceny i motywacji do osiągania sukcesów. Dziecko szóstka uwrażliwia rodzica piątkę. Trudno dziecku znosić niecierpliwość, impulsywność, fanatyczność i lenistwo zapatrzonego w siebie rodzica. 

Dziecko Szóstka  rodzic Szóstka

Wzajemne relacje uczą wykonywania obowiązków i powinności bez podporządkowywania się innym. Rodzic ma skłonności do nadopiekuńczości a dziecko do wycofywania swoich autentycznych potrzeb.

Bardzo ważne jest dla obu poczucie własnej wartości i niezależność. Szkodę może dziecku wyrządzić rodzic – cierpiętnik, nadmierny krytykant i pesymista. 

Dziecko Szóstka  rodzic Siódemka

Jeśli szóstka ma rodzica siódemkę, to uczy się głębokiego duchowego przeżywania i przywiązywania wagi do szczegółów. Rodzic uczy się harmonii związków w rodzinie, tolerancji i opiekuńczości. Siódemka rodzic uczy dziecko szóstkę jej własnej wartości i  niepowtarzalności, dając mu poczucie stabilizacji. 

Dziecko zapewnia rodzicowi siódemce poczucie sensu życia i poznania świata. Ciężko dziecku poradzić sobie z egocentryczną dominacja rodzica, z jego skłonnością do tyranii pracoholizmu i pedantyzmu. 

Dziecko Szóstka  rodzic Ósemka

Wzajemne relacje uczą dziecko określania własnych potrzeb i konsekwencji w dążeniu do celu oraz wartości pieniądza. Władcza i wytrwała ósemka może dać swojemu dziecku poczucie pewności siebie i rozwinąć jego talent artystyczny. 

Świadoma ósemka może dać dziecku poczucie zrozumienia dla jego potrzeb uczuciowej opieki  i wzmocnić wewnętrzną niezależność. Problemem będzie dla dziecka klęska finansowa rodzica, jego egoizm, brutalność, surowość i nieczułość. 

Dziecko Szóstka  rodzic Dziewiątka

Jeśli dziecko szóstka ma rodzica dziewiątkę to uczą się wrażliwości muzycznej i wykorzystania tańca jako sposobu wyrażania siebie. Obie wibracje lubią pracę dla idei. 

Rodzic dziewiątka skupiony  na pomaganiu osobom trzecim ukierunkuje swoje działania na rozwijanie potencjału dziecka. Dziecko uczy doceniania wartości rodziny i odpowiedzialności za harmonię wewnętrzną. Dziecku trudno poradzić sobie z cierpieniem i samotnością rodzica, złością, uporem, strachem i kłótliwością. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia Związków

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter