Relacje Trójki z rodzicami o wibracjach 1 – 9

Relacje Trójki z rodzicami o wibracjach 1 – 9 zawierają w sobie pragnienie nauczenia się swobodnego wyrażania emocji, uczuć i myśli w artystyczny sposób. Spełnienie Trójki to równowaga w ocenianiu sytuacji i optymistyczna wizja przyszłości. 

Trójka pragnie być wyjątkowa, chce zdobyć uznanie, a sukces wiąże z twórczością artystyczną. 

Dziecko Trójka rodzic Jedynka

Jeśli Trójka ma rodzica Jedynkę to wzajemne relacje uczą dziecko stanowczości i siły ambicji oraz niezależności. Dziecko wnosi w życie rodzica potrzebę artystycznego uwrażliwienia oraz wzmacnia potrzebę osiągniecia sukcesu. 

Rodzic jest odpowiedzialny za poczucie własnej wartości u swojego dziecka i za jego pasję spełniania własnych dziecięcych ambicji. Krzywdzące dla dziecka może być pozerstwo, karierowiczostwo, zarozumialstwo i egocentryzm rodzica. 

Dziecko Trójka rodzic Dwójka

Wzajemne relacje uczą dziecko uczuciowej wrażliwości, kompromisu i współpracy. Przebywa pod wpływem osoby dyplomatycznej i może swobodnie wyrażać swoje uczucia. 

Rodzic dwójka uczy się od dziecka komunikowania swoich emocji poprzez słowo. Uczy się mówić o własnych potrzebach i ważnych dla nich wspólnych sprawach. Problemem dla dziecka może być brak konsekwencji w działaniu rodzica, jego skłonność do pamiętliwości i uzależnienie od innych. 

Dziecko Trójka rodzic Trójka

Obie trójki uczą się od siebie korzystania z wyobraźni, równowagi, artystycznej ekspresji oraz czułości. Wzajemnie rozwijają swoją inteligencję i talent literacki. 

Rodzic potrafi uszanować własny świat swojego dziecka i jego intymność, a równocześnie pomaga rozwijać w dziecku pasję twórczą. Trudna może być dla dziecka krytyka ze strony rodzica, jego zazdrość, plotkarstwo, gadulstwo, a nawet agresja. 

Dziecko Trójka rodzic Czwórka

W tej parze relacje uczą dziecko pogodzenia się z ograniczeniami rzeczywistości. Rodzic uczy się od dziecka radości, a dziecko zabiega o aprobatę dla własnych zdolności i twórczych planów. Dziecko potrzebuje wiedzieć, że jest kochane. 

Trudno dziecku znosić biedę, surowość i zachowawczy konserwatyzm rodzica, jego ograniczony umysł i brak woli. 

Dziecko Trójka rodzic Piątka

Rodzic zapewni dziecku odpowiednią rozrywkę i emocje  związane ze zmianami i szalonymi eskapadami. Uczy dziecko podejmowania ryzyka. Dziecko uczy rodzica wrażliwości na piękno, wyrażania własnych uczuć i emocji, równowagi i obowiązkowości. 

Trudność sprawia dziecku niecierpliwość i moralizatorstwo rodzica, jego lenistwo i fanatyczne zapatrzenie w siebie. 

Dziecko Trójka rodzic Szóstka

Dziecko uczy się dostrzegać wartość szczęśliwej rodziny i odpowiedzialnej opieki. Uczy rodzica poczucia własnej wartości i twórczej aktywności w życiu. 

Rodzic powinien wspierać dziecko w dążeniu do artystycznego rozwoju. Powinien też przezwyciężać skłonność do nadopiekuńczości.  Rodzic cierpiętnik, pesymista, zazdrosny i nadmiernie krytyczny może wyrządzić dziecku szkodę. 

Dziecko Trójka rodzic Siódemka

Jeśli trójka ma rodzica siódemkę to wzajemne relacje uczą ją wytrwałego dopracowywania szczegółów, poznania głębi własnej istoty poprzez doświadczenia duchowe. 

Rodzic uczy się radości z życia. Łączy ich wyobraźnia, u dziecka wolna i bezgraniczna, u rodzica logiczna. Świadomy rodzic poskromi swoje pedantyczne wymagania dla swobody wyrażania się dziecka. 

Ciężko jest dziecku poradzić sobie z egocentryczną dominacją rodzica skłonnego do tyranii, czasami obsesyjnego pedanta i zarozumiałego pracoholika. 

Dziecko Trójka rodzic Ósemka

Dziecko w relacji z tak silnym rodzicem może się nauczyć respektu do siły i szacunku do osób postępujących etycznie. Uczy się postępowania z autorytetem władzy, szczerości i organizacji działań. 

Rodzic ma szansę nauczyć się mówić o swoich potrzebach i uczuciach, nauczyć się radości z życia codziennego. Problemem dla dziecka jest surowość rodzica, nieczułość, zatwardziałość i egoizm oraz skłonność do brutalności. 

Dziecko Trójka rodzic Dziewiątka

Wzajemne relacje uczą dziecko artystycznej ekspresji poprzez taniec i muzykę oraz pracy na rzecz osób potrzebujących. Dziecko przebywa z rodzicem, którego uwaga jest skierowana na innych dlatego potrzebuje od niego wsparcia dla własnych pasji. 

Rodzic dziewiątka może się nauczyć od dziecka autentycznej radości z siebie i z codzienności oraz komunikacji własnych emocji. Trudno sobie dziecku poradzić z samotnością rodzica, uporem, złością i kłótniami. 

Źródło: Małgorzata Brzoza – Numerologia związków

 

 

 

 

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter