Rok Indywidualny dwie liczby

Rok Indywidualny dwie liczby trafniej opisują i charakteryzują dany rok, dlatego warto uwzględnić dwa sposoby obliczeń.

Sposoby te pozwalają na wnikliwą analizę rocznych cykli  składających się na tło losu danej osoby, a wynikających z daty urodzenia.

To nowatorskie podejście, aby do opisu lat cyklu numerologicznego zastosować nie jedną, a dwie liczby opisała Pani Bożena Dąbrowska.

Tę parę liczb według książki Pani Dąbrowskiej – Liczby jako tło losu ustala się dzięki połączeniu dwóch sposobów obliczeń.

Pierwszy z nich to sumowanie liczb całej daty urodzenia, a drugi to sumowanie tylko liczb dnia i miesiąca urodzenia.

Takie sumowanie pozwala na dokładniejszą analizę skutków liczb charakteryzujących dany Rok Indywidualny.

Dzięki temu można z dużo większą dokładnością przewidzieć, które lata są dla nas odpowiedniejsze dla realizacji zamierzeń.

Możemy też określić, kiedy nie powinniśmy czegoś robić i planować ponieważ są to lata nieodpowiednie.

Decydując się na rozpoczęcie jakiegoś przedsięwzięcia będziemy mogli określić optymalny czas na ich rozpoczęcie.

Warto skorzystać z tego sposobu kiedy wybieramy datę ślubu, czy też datę rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jak obliczyć parę liczb?

 

Zaczniemy od liczby ogólnej, charakteryzującej konkretny rok, w naszym przykładzie będzie to rok 2019.

Załóżmy, że dana osoba urodziła się 3.06.1965.

Sumujemy cyfry  z daty urodzenia 3 + 6 + 1 + 9 + 6 + 5 = 30 = 3 z sumą cyfr roku 2+1 + 9 = 12 = 1=2 =3, otrzymujemy 3 + 3 = 6

Badana osoba znajduje się w szóstym roku swego ogólnego cyklu, tzw. cyklu głównego.

To, w jaki sposób zrealizujemy treść główną cyklu zależeć będzie od roku uzupełniającego, który teraz obliczymy.

Wracamy do podanej daty urodzenia i sumujemy tylko dzień i miesiąc urodzenia, czyli 3 + 6 = 9 z rokiem badanym 2019 (2 + 0+ 1 + 9 = 12 = 3).  Otrzymujemy liczbę cyklu uzupełniającego 9 + 3 = 12 = 3

Przez całe życie tej osoby liczba główna 6 będzie zawsze uzupełniana liczbą 3.

Cykl dziewięcioletni będzie charakteryzowany przez kolejne zestawy liczb: 2019 = 6/3, 2020 = 7/4, 2021 = 8/5, 2022 = 9/6, 2023 = 1/7, 2024 = 2/8, 2025 = 3/9, 2026 = 4/1,  2027 =5/2.

Kolejny cykl rozpocznie się znów od zestawu pary liczb 6/3 i tak kolejno w dziewięcioletnim cyklu aż do śmierci danej osoby liczby te będą się powtarzać.  

Zauważmy, że  w podanym przykładzie Cykl Roku Indywidualnego jest opisany parą różnych liczb.

Może się jednak zdarzyć, że rok ten będzie opisany parą jednakowych liczb, energia tego roku będzie więc czystą wibracją danej liczby.

Liczba główna i uzupełniająca jest więc taka sama: 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8 i 9/9, co pozwala na lepsze zaplanowanie naszych działań.

Można przewidzieć dokładniej naszą przyszłość indywidualną, uwzględniając dwa cykle numerologiczne w jednym roku.

Źródło: Bożena Aleksandra Dąbrowska – Liczby jako tło losu, Internet

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter