Rok osobisty 3

Rok osobisty 3 będzie nas skłaniał do rozrzutności i przesady.  Przyniesie dobrą passę w każdej dziedzinie życia, a w szczególności w życiu uczuciowym.

Pojawią się pierwsze rezultaty działań zapoczątkowane  w roku osobistym 1 i ustabilizowane w roku 2, ale będą to dopiero zalążki przyszłych sukcesów.

Wzrośnie potrzeba osobistej twórczości i wyrażania naszych emocji, co spowoduje otwarcie się na innych i poszukiwanie towarzystwa.

Liczba Roku Osobistego, nazywanego także Rokiem Indywidualnym, to zredukowana suma liczb dnia i miesiąca urodzenia oraz roku badanego.

Rok Osobisty ( Indywidualny) trwa 12 miesięcy, od urodzin do urodzin. Rozpoczyna się z dniem naszych urodzin, a kończy w dniu przed kolejnymi urodzinami.

Jeśli chcemy dowiedzieć się w jakim aktualnie roku osobistym się znajdujemy wystarczy zsumować nasz dzień i miesiąc urodzenia oraz rok badany.

Jak obliczyć Rok Osobisty?

Przyjmijmy, że dana osoba urodziła się  19.08.1967

Rok badany to obecny 2019 rok.

Suma dnia i miesiąca urodzenia wynosi odpowiednio: 19+8= 1+ 9 +8= 9

Obliczamy sumę roku badanego 2019: 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1+2 = 3

Sumujemy: 9 + 3 = 12 = 1 + 2 = 3

Osoba badana znajduje się obecnie w 3 roku osobistym.

Co wnosi w nasze życie rok osobisty 3?

Rok osobisty 3 wnosi ryzyko roztrwonienia zdobytych dóbr materialnych, zmarnowania pomysłów i zaprzepaszczenia szans.

Poczujemy się wyjątkowo, mogą się nam zdarzyć sukcesy literackie i artystyczne, będziemy skłonni do wyrażania siebie poprzez kuchnię i miłość.

W pracy możliwość wykazania się inwencją i pomysłowością, co pozwoli urzeczywistnić plany i podnieść poziom życia.

To będzie dobry czas na inwestycje, pracę w handlu, rozbudowę placówek, rozwój firmy, prace twórcze i artystyczne, działalność wydawniczą, ale musimy się wykazać aktywnością.

Wniesiony trud w wykonywane obowiązki zaowocuje sukcesem, a nasza sytuacja znacznie się poprawi.

Uczucia i zdrowie

Dotychczasowe konflikty zostaną rozwiązane. Wzrośnie równowaga, współpraca i pozytywne kontakty, co przyczyni się do naszego dobrego samopoczucia.

Poczujemy się bardziej atrakcyjni, płeć przeciwna będzie nam okazywać większe zainteresowanie, co mile połechta nasze ego.

Osoby samotne mają szansę na spotkanie kogoś wartościowego, a w stałych związkach, po dość burzliwym okresie, pojawi się stabilizacja.

W zdrowiu dostatek sił i energii, ale także skłonność do nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, a w rezultacie nadwaga.

Szczególną uwagę skierujmy na pracę wątroby, ograniczmy żarłoczność, dbajmy o układ krążenia i gardło.

Reasumując

W roku osobistym 3 cieszmy się wolnością, wychodźmy do ludzi i odważnie realizujmy nasze plany życiowe, nie bójmy się nowych rzeczy, ale też nie przeceniajmy naszych możliwości.

Źródło: Henryk Rekus– Numerologia Droga Życia

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter