Rok osobisty 8

Po urodzinach poprawią się nasze sprawy materialne. Będzie to dobry czas na założenie firmy, prowadzenie inwestycji, nabywanie nieruchomości.

Sukces tych poczynań jest pozytywnie przesądzony, a inwestycje okażą się trwałe i dochodowe.

Spełnią się nasze marzenia. Możemy też liczyć na awans lub nominację na odpowiedzialne stanowisko.

Rok osobisty 8 ( Indywidualny) trwa 12 miesięcy, od urodzin do urodzin. Rozpoczyna się z dniem naszych urodzin, a kończy w dniu przed kolejnymi urodzinami.

Liczba Roku Osobistego, nazywanego także Rokiem Indywidualnym, to zredukowana suma liczb dnia i miesiąca urodzenia oraz roku badanego.

Jeśli nasza sytuacja materialna jest nie najlepsza możemy teraz dochodzić swoich praw, zostaniemy  wysłuchani.

Możemy też liczyć na pomoc osób ważnych i wpływowych.

Jeśli chcemy dowiedzieć się w jakim aktualnie roku osobistym się znajdujemy wystarczy zsumować nasz dzień i miesiąc urodzenia oraz rok badany.

Jak obliczamy swój Rok Osobisty?

Przyjmijmy, że dana osoba urodziła się  19.04.1980

Rok badany to obecny 2019 rok.

Suma dnia i miesiąca urodzenia wynosi odpowiednio: 19 + 4 = 1+ 9 +0 +4 = 14 = 5

Obliczamy sumę roku badanego 2019: 2 + 0 + 1 + 9 = 12 = 1+2 = 3

Sumujemy: 5 + 3 = 8

Osoba badana znajduje się obecnie w 8 roku osobistym.

Co wnosi w nasze życie rok osobisty 8?

Okres ten (aż do następnych urodzin) upłynie w aktywności, jednak równocześnie towarzyszyć nam będzie niepokój i chęć wprowadzenia zmian.

Trzeba będzie unikać zdenerwowania i zmian nastroju, ponieważ będą one przyczyna ewentualnych niepowodzeń.

We wszystkim trzeba zachować umiar i właściwe proporcje, a przede wszystkim postępować fair play.

Unikać trzeba przesady, sporów, ryzyka, zarozumialstwa i arogancji, a będzie można się rozwijać i urzeczywistniać swoje plany.

Przez pierwsze miesiące roku możemy się borykać z brakami finansowymi, ale mimo to należy inwestować w sprawy pożyteczne.

Jeśli bilans poprzednich ośmiu lat jest ujemny, niestety, spodziewajmy się strat.

Życie uczuciowe i rodzinne

Istotną rolę w tym roku odegra osoba starsza (rodzic, przełożony).

Być może jej problemy staną się naszymi, ponieważ będziemy zmuszeni do zaopiekowania się tą osobą lub do udzielenia jej pomocy finansowej.

My także możemy liczyć na pomoc i wsparcie ze strony tych osób. Generalnie nie będzie najgorzej.

Jednak pojawić się mogą sytuacje konfliktowe i jeśli się nie uda ich załagodzić może dojść do rozwodu lub separacji.

Zdrowie

Będziemy mieć niezłe samopoczucie i wiele energii. Podczas wysiłku fizycznego zwracajmy uwagę na niezręczność i ryzykowne posunięcia.

Nasz układ trawienny będzie bardzo wrażliwy, dlatego uważajmy na to, co spożywamy, zwracajmy też uwagę na narządy wewnętrzne i stawy.

Źródło: Henryk Rekus – Numerologia Droga Życia

 

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter