Samodzielne poznawanie Tarota

Samodzielne poznawanie Tarota. Tarot, to potężne narzędzie i należy się nim posługiwać ostrożnie. Samodzielna nauka tarota, to między innymi poznawanie znaczenia poszczególnych kart i ich interpretacja.

Znaczący wpływ na użyteczność odczytywanego znaczenia ma nasze nastawienie do wiedzy zawartej w tarocie i od tego, o co i jak pytamy.

Jeśli pytamy o proste sprawy codzienne – egzaminy, szkołę, pracę, finanse, często wystarcza krótkie spojrzenie na karty i mamy odpowiedź. Inaczej jest w przypadku skomplikowanych sytuacji życiowych. Otwórzmy umysł na płynące z kart informacje i nie starajmy się ich naginać do własnych potrzeb i celów.

Czy łatwo się tego nauczyć?

Samodzielne poznawanie tarota nie jest łatwe, ważnym czynnikiem jest tu talent wróżącego, ale trzeba pamiętać, że nie jest niemożliwe, ponieważ ucząc się nabywamy nowe umiejętności, które nam to ułatwiają. Im więcej włożymy pracy, tym lepsze mamy rezultaty. Mówiąc trywialnie „praktyka czyni mistrza”.

Kiedy mamy do rozwiązania problem i szukamy odpowiedzi w kartach, najpierw  poszukajmy spokojnego miejsca, w którym nic nas nie będzie rozpraszać. Weźmy w ręce karty i sformułujmy pytanie.

Zanim je rozłożymy, potrzymajmy je trochę myśląc o problemie, tasujmy je i pozwólmy, by ten problem zajął nasze myśli. Uwierzmy, że potrafimy udzielić odpowiedzi na postawione pytanie i rozumiemy, co karty chcą nam powiedzieć.

Analizując rozłożone karty intuicyjnie reagujmy na widniejące na nich rysunki, mając na uwadze znane interpretacje ich znaczenia.

Pamiętajmy równocześnie o tym, że są one wprawdzie użyteczną wskazówką, ale z biegiem czasu  i nabytym doświadczeniem w pracy z kartami  odkryjemy wiele znaczeń, zależnych od takich czynników jak: położenie wśród innych kart, karty w bezpośrednim sąsiedztwie, ogólny klimat rozkładu.

Samodzielne poznawanie tarota oprócz nauki znaczenia poszczególnych kart, to także praktykowanie różnych rozkładów i sposobów kładzenia kart.

Z jakich rozkładów korzystać?

Można korzystać z już opracowanych i znanych, popularnych rozkładów, takich jak: trzy karty, krzyż celtycki, rozkład pięcio, czy siedmio kartowy, ale także z własnych wypracowanych przez siebie rozkładów.

Dobrym sposobem nauki i utrwalania wiedzy jest zapisywanie interpretacji wraz z zadanym pytaniem i sposobem rozkładu.

Koncentrujmy się na kartach biorąc je w ręce po kolei i analizując ich znaczenie, a następnie łączmy je ze sobą. To trudna sztuka, wymagająca ćwiczenia, ale jeśli poznamy znaczenie pojedynczych kart, będziemy umieli je profesjonalnie interpretować.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter