Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Drogie „Siódemki” dzisiaj trochę informacji na wasz temat. Poczytajcie, pokażcie swoim bliskim, by łatwiej was było zrozumieć, a wam samym by łatwiej było iść przez życie. Czasem takie spojrzenie na siebie z dystansu bardzo ułatwia pokonanie słabości i ewentualnych ograniczeń.

„Liczba 7 to FILOZOF, MISTYK, UCZONY, NAUCZYCIEL (NIOSĄCY ŚWIATŁO), PIEWCA KULTURY, FANTASTA, EPIKUREJCZYK, MENEDŻER.
Jej słowami — kluczami są: wiedza, kontemplacja, dystans, intelekt, wiara, zwycięstwo nad samym sobą, sekret.

„Władcą Siódemki jest Ketu, południowy węzeł księżycowy. Rządzi on ludźmi urodzonymi 7. 16 i 25 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drugi Życia lub Imienna wynosi Siedem. Najbardziej jest widoczny u ludzi, których Liczbą Duchową jest Siódemka.”

Kiedy 7 dominuje

Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Ludzie zdominowani przez liczbę Siedem żyją w oddaleniu od świata. Mogą być abstrakcyjnymi naukowcami, poetami, duchownymi lub mistykami. Są uzdolnieni intelektualnie i mają dar widzenia świata z dystansu, dar uogólnień i wyciągania abstrakcyjnych wniosków. Mimo iż nie pociągają ich sprawy materialne, mają zaufanie do materii, dogłębnie ją poznają i są dobrymi menedżerami.

Jeśli liczba Siedem jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to twoja uwaga kierowana będzie na życie wewnętrzne, na jego jakość. Równocześnie zmuszony będziesz dogłębnie poznać materię — poprzez wyobcowanie z normalnego życia: dzięki ciału (przez kłopoty z nim), dzięki wierze (zakon, świątynia) lub dzięki poznaniu (praca naukowo-badawcza). Dzięki medytacji i analizie odkryjesz sens i nowe prawdy.

Obdarzony jesteś wrażliwością i intuicją, która pomaga ci trafnie przewidywać wydarzenia. Interesujesz się wszystkim, co niematerialne. Jesteś z natury filozofem i pustelnikiem, rozmodlonym mnichem i utalentowanym naukowcem.

Z pasją zdobywasz wiedzę i dla niej jesteś w stanie poświęcić bardzo wiele. Jesteś niezależnym, (choć chętnie dzielisz się z innymi owocami swojej pracy), mądrym i pełnym wewnętrznego spokoju człowiekiem.

Co lubisz?

Uwielbiasz czytać książki, które zastępują ci towarzystwo. Kochasz sztukę i jesteś jej prawdziwym znawcą. Interesujesz się kulturą i chętnie sam tworzysz, odnajdując ścieżkę swojej kreatywności. Twoje nastawienie do życia jest filozoficzne, dlatego potrafisz zrozumieć trudne sytuacje, które cię spotykają i wyciągnąć z nich należyte wnioski. Pragnienie poznania jest dla ciebie tak silne, że często sam powodujesz różne, nie zawsze miłe wydarzenia, które następnie poddajesz analizie.

Jesteś samotnikiem. Nie potrafisz otworzyć się przed drugą osobą, niechętnie okazujesz uczucia, uważając, że są w życiu ludzkim sprawy ważniejsze niż wyznawanie miłości. Potrafisz zaakceptować tylko takiego partnera, który dostosuje się do twojego światopoglądu i chociaż częściowo dorówna ci intelektualnie.
Siódemka zapowiada niezwykłe powodzenie w realizacji zamierzeń.

Podejmował się będziesz rzeczy wielkich i osiągniesz je. Życie dostarczać ci będzie wciąż nowych wyzwań. Będziesz panem swego Losu. Twoje życie będzie bardzo udane.

Jaka jesteś?

Jesteś uzdolniony artystycznie i lubisz pracować w pojedynkę. Z natury jesteś introwertykiem. Niezbyt łatwo akceptujesz kogoś, jako przyjaciela. Nastawiony jesteś duchowo i intelektualnie. Lubisz długie spacery i kontemplacyjne rozmyślania. Nie jesteś ani egoistą, ani chciwcem, może ci jedynie doskwierać melancholia. Próbujesz poznać istotę rzeczy. Jesteś myślicielem-filozofem. Powinieneś się zająć czymś konkretnym, zamiast pogrążać się w marzeniach. Ktoś powinien się zająć jednak twoimi finansami, gdyż sam masz z tym problemy. Z powodzeniem możesz studiować parapsychologię, okultyzm, wiedzę vedyjską czy gnozę. Możesz być związany z misteriami i mediumizmem.

Jesteś wrażliwy na krytykę. Jeśli się nie skontrolujesz, możesz być nieprzyjemny dla otoczenia. Jesteś dość zimny, powolny i analityczny; ostrożnie szu kasz mocnej podstawy. Nie jesteś przygotowany, by cokolwiek wyznawać powierzchownie. Dzięki medytacji i analizom odkrywasz stare i nowe prawdy. Właściwą rolę w twoim życiu odgrywa pomoc i ukojenie, jesteś pełen smutku, gdy cierpi twoje ciało i dusza.

W stosunku do innych jesteś pełen rezerwy. Cenisz ludzi delikatnych, o wielkim spokoju. Emanuje z ciebie powaga i godność, przy czym miejsce i pozycja, jakie zajmujesz, nie odgrywają żadnej roli. Czujesz naturalny respekt przed innymi. Twoje zainteresowania mają fundamenty filozoficzne i kulturalne.
Miewasz też trudne chwile, przeszkody i trudności. Czerpiesz z nich jednak później profity. Traktujesz życie, jako wyzwanie, co ułatwia ci zrozumienie go i panowanie nad nim.

Co dla Ciebie ważne?

Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Uciechy życia są dla ciebie ważne. Uważasz, że bez nich życie byłoby nudne. Jesteś jego znawcą i smakoszem (hulaką).
Żyjesz z dala od gonitw dnia codziennego. Z natury jesteś introwertykiem, powściągliwym, poważnym, pełnym godności i opanowania samotnikiem. Nie interesują cię wygody i pieniądze. Wolisz refleksje i rozmyślania nad problemami głębokich prawd i tajemnic.

Mimo wnikliwego umysłu możesz mieć trudności w przekazywaniu swoich myśli innym. Możesz być głęboko nieszczęśliwy i rozczarowany, pesymistyczny, wyniosły i pełen rezerwy. Wiele jest tajemnic w twoim życiu. Również twój wpływ na innych jest tajemny. Lubisz morze, pod róże i wielkie projekty. Skłonny jesteś do kapryśnych dziwactw. Obdarzony jesteś wyobraźnią, intuicją i logiką. Zagłębianie się w siebie przynosi ci depresję i ponury nastrój. Z samotności czerpiesz jednak inspirację. Ignoranci zniechęcają cię.

Staraj się pokonywać tendencję do wycofywania się. Bądź aktywną częścią świata. To warunek twojego szczęścia. Jesteś jednostką silną i wzbudzającą zaufa nie. Wykorzystaj to.

Siódemka umożliwia ci zrozumienie więzi łączącej człowieka ze Wszech światem. Dzięki krytycznemu osądowi nie poddajesz się „vox populi”; każda informacja przechodzi przez gęste sito. Ciekawość twoja nic zna granic. Masz wielki zmysł obserwacji. Nie ustajesz w poszukiwaniu prawdy, doskonałości, piękna i przyczyny. To czyni cię bibliofilem i estetą.

Masz niezależną indywidualność i nie zgadzasz się z opinią większości. Stąd skłonność do samotności. Będąc ostrożnym, powściągliwym, zahamowanym i zakompleksionym człowiekiem, odczuwasz wstręt do emocji. Samotność nie jest dla ciebie ciężarem. Szukasz jej i rozkoszujesz się nią (nawet cię wzbogaca). Możesz być postrzegany, jako osoba dziwna i hermetyczna.

Trudno cię zrozumieć, gdyż nie jesteś wylewny i komunikatywny. Możesz sprawiać wrażenie osoby wyniosłej, zimnej i pełnej rezerwy. Przypisać ci można zarozumiałość, pychę i przemądrzałość. Dla niektórych jesteś antypatyczny. Przyczyna jest taka, że będąc świadomy tego, jak łatwo cię zranić, przybierasz pozę pełną rezerwy, by ukryć swe emocje i chronić prywatność.

Emocje najważniejsze

Łatwo „wnikasz” w psychikę innych i poznajesz ich motywacje, ukrywając swe własne oblicze. Oryginalność, duma i niezależność sprawiają, że niechętnie przyjmujesz rady i pomoc innych.
Pozostajesz wierny swym ideałom i walczysz o nie do upadłego, nie przejmując się opinią innych. Rozumiesz, że oświecenie osiąga się poprzez naukę, studia i zagłębianie się we własne wnętrze.

Obdarzony jesteś magnetyzmem, przenikliwością i intuicją. Nic nie uchodzi twojej uwadze. Nie ufasz niczemu, czego nie znasz. Aby uwierzyć, musisz najpierw poznać i zrozumieć. Odwołujesz się do własnej logiki i racjonalnego myślenia. Promieniujesz wewnętrzną dystynkcją i elegancją. Jesteś enigmatycznym mędrcem, trudnym do zdefiniowania. Żyjesz w swoim własnym świecie, odgrodzony szklanym murem od rzeczywistości, która cię otacza. Sprawiasz wraże nie osoby nieśmiałej i samotnej.

Co jeszcze o tobie?

Mimo że nie pociągają cię dobra materialne i tytuły, możesz być popularny. Popularność ta będzie ci jednak ciążyć. Lubisz towarzystwo nielicznych, wy próbowanych przyjaciół, podzielających te same zainteresowania. Wśród nich jesteś towarzyski i komunikatywny. Jesteś wybredny w doborze przyjaciół i z trudem się zaprzyjaźniasz. Jeśli jednak dasz komuś swoją przyjaźń, będziesz mu wierny i oddany. Nie chcesz być ani przełożonym, ani podwładnym. Potrafisz słuchać, choć nie lubisz pustej gadaniny.

Jesteś perfekcjonistą; nie akceptujesz zwykłej przeciętności i złego gustu. Pragniesz wszystkiego, co najlepsze. Wyznaczasz sobie różne normy i ideały nie do zrealizowania. To rodzi frustracje i kompleksy. Musisz nauczyć się wykorzystywać swe zdolności i nie hamować uczuć (otworzyć się na innych). W innym przypadku dojdą do głosu negatywne wibracje Siódemki: pesymizm, mroczność, melancholia, sarkazm, mrukliwość, popadanie w kompleksy, nieufność, egoizm, złośliwość, krytykanctwo. Mogą one rodzić obsesje i nerwice. W chwilach depresji możesz sprawiać wrażenie osoby cierpiącej za całą ludzkość.

Siódemka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Najlepsze rezultaty osiągniesz pracując na własny rachunek. Wszędzie sobie dasz radę, gdzie liczy się dobra jakość i skuteczne działanie. Będziesz mógł wykorzystać swoją perfekcyjną naturę i rzetelność. Środowisko musi być jednak estetyczne i piękne. Dobre są dla ciebie zawody polegające na upiększaniu (projektowanie mody, dekoratorstwo wnętrz, sztuka użytkowa, fryzjerstwo, kosmetyka). Możesz być także naukowcem, badaczem, psychologiem, psychiatrą lub literatem. Dobrze się czujesz w zawodach umożliwiających kontakt z naturą (geologia, rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo). Możesz być też kolekcjonerem.

Mimo iż nie posiadasz zmysłu praktycznego i nie interesujesz się sprawami materialnymi, możesz osiągnąć wielki majątek, sławę i sukces. Przyjdą one do ciebie same. Świat materialny nie powinien stać się jednak dla ciebie celem. Negatywne wibracje mogą skłaniać cię do zdobywania wielu rzeczy, co zaprowadzić cię może do materializmu, zamknięcia w sobie, nieuczciwości, lekceważenia innych i cynizmu. Staraj się widzieć siebie w całości, a nie, jako całość.
Mimo pewnej obojętności, masz potrzebę /zdobycia zaufania i szacunku otoczenia. Twoja pomoc duchowa może ulżyć w cierpieniu tym, którzy mimo dystansu, jaki stwarzasz, zbliżą się do ciebie.

Ważne dla Ciebie

Obok książek i własnych myśli, towarzyszy ci w życiu sztuka (kompozycje, obrazy, starocie). Nie unikniesz jednak huśtawek Losu, tak, że życie wyda ci się pasmem rozczarowań, które poddawał będziesz analizie.
Twój idealizm, marzycielskość i intelektualizm, mające cię doprowadzić do zrozumienia świata, nie przystają do twardych reguł tego świata.

Życie utrudnia ci dystans, jaki posiadasz do innych, cynizm i izolowanie się. Możesz stać się nieuczciwym materialistą, który w nic nie wierzy i z prawdziwym brakiem pokory kpi sobie z wszystkich religii. Taka postawa będzie klęską. Twoje słabe punkty w ciele to: kolana, nogi, stawy i system nerwowy. Grozi ci schizofrenia.
Sprawiasz wrażenie niewzruszonego i zbliżasz się do ludzi usiłując ich oczarować i rozbroić swą przyjemną powierzchownością. Oddany jesteś planowaniu i zabawie (sprawiasz wrażenie lekkoducha, Narcyza).

Co cię interesuje?

Planowanie przyszłości, według różnych opcji, jest twoją strategią obronną, by zwiększyć przyjemność życia, eliminując nudę i cierpienie. Masz w sobie wiele energii i potrafisz ciężko pracować, o ile sprawa cię interesuje. Pragniesz robić „coś ciekawego”. Potrafisz pracować bez końca, lecz wolisz zajmować się jednocześnie kilkoma sprawami. Pragniesz włączyć się w ożywczy prąd wartościowych zajęć.

Dopasowywanie różnych opcji przeszkadza ci w angażowaniu się w jedną rzecz. Stale myślisz o kilku rzeczach naraz. Rozpraszają cię różne formy terapii i kierunki działania. Twoim rdzeniem jest paranoja, choć nie przejawiasz lęku. Lubisz igrzyska słowne, burze mózgów, myśli i rozważania. Cieszą cię wszelkie zabawy. Przyjemności są formą ucieczki przed cierpieniem.

Pragniesz adoracji ludzi ciekawych; nudzą cię powtórzenia. Wzbudzasz oczekiwania w tych, którzy mniej są przyzwyczajeni do kwiecistości, wdzięków i „współuczestniczenia w tym, co najlepsze”. Jesteś skoncentrowany na sobie. Patologiczny narcyzm każe ci mniemać, że jesteś kimś lepszym intelektualnie niż inni, zasługującym na większe uznanie i wsparcie. Twoje cierpienie polega na lęku przed zdemaskowaniem cię, jako osoby mniej wartościowej, niż mniemałeś. Z osobami mającymi autorytet pragniesz być jak równy z równym.

Czego się lękasz?

Wiele w tobie obaw i lęków. Dążysz do miłych kontaktów, by rozbroić kontrolę autorytetu. Lubisz życie w grupie i potrafisz poprawić jej nastrój. Lubisz być wolnym strzelcem, odpowiedzialnym przed samym sobą („Zostaw mnie w spokoju, nie mów mi, co mam robić.”). Wolisz małe dawki dobrych przygód niż posiłek z jednej. Do twoich głównych zalet należą entuzjazm dla możliwości twórczych i autentyczna umiejętność wyciągania ręki do ludzi. Umiesz koordynować działania grupy, prowadzić burzę mózgów, eksperymentować, dostosowywać własne zasady do nowych pojęć, dostrzegać punkty styczne w przeciwnościach, widzieć we wszystkim lepsze strony. Jesteś teoretykiem nowych paradygmatów. Nie lubisz prac rutynowych, niemających posmaku przygody.”

„Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: zdolność ukazywania nowych perspektyw, błyskotliwy umysł, głębia charakteru, wytrwałość, wrodzony optymizm, moralność, wierność w przyjaźni, energia, dowcip, zdolność umilania życia innym, pogodne usposobienie, wszechstronne zainteresowania, filozoficzne i naukowe usposobienie, zdolności pedagogiczne, mistycyzm, zdolność wprowadzania w życie nowych pomysłów.”

Z kim będziesz szczęśliwa?

„Trudno ci jest znaleźć szczęście i stabilizację w związkach. Pozorny chłód  i obojętność „odstraszają” niektórych. Głębia uczuć sprawia, że stajesz się nieśmiały i zamknięty w momencie okazywania uczuć. Charakteryzuje cię galanteria, subtelność, uprzejmość i dobre wychowanie. Nigdy wylewność i spontaniczność w okazywaniu uczuć.  Jesteś partnerem, który wymaga dostosowania się do twojego światopoglądu i rezygnacji z własnych ambicji. Najlepiej czujesz się w towarzystwie „Siódemek”, „Czwórek” i „Dziewiątek” oraz wśród ludzi utalentowanych i inteligentnych. Jako rodzic jesteś zbyt wymagający.”

Źródło: Henryk Rekus „Numerologia -Portret numerologiczny” – str. 158 – 165

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter