Siódemka Twoją Drogą Życia

Siódemka Twoją Drogą Życia to indywidualizm, intuicyjność, zdolności intelektualne i wdzięk. Siódemki różnią się bardzo od osób innych wibracji, ale także od siebie nawzajem.

Są to osoby nietuzinkowe i niepowtarzalne.  Ponieważ Siódemki mają skłonność do wpadania w melancholię powinny poprawiać swój nastrój poprzez słuchanie muzyki i obcowanie z przyrodą.

Samotność jest niezbędna do uporządkowania emocji i odpoczynku od innych osób, zwłaszcza jeśli rozmowa nie wnosi niczego interesującego.

Siódemki maja często problemy z ułożeniem swojego życia uczuciowego, chyba że portrecie numerologicznym mają dużo szóstek, które sprzyjają stałym związkom.

Zawodowo dobrze sobie radzą, potrafią przekazywać wiedzę i lubią się uczyć.

Wibracji 7 patronuje Uran, którego szczególną cechą jest zmiana. Dzięki tej zdolności do dokonywania zmian Siódemka jest w stanie pokonać piętrzące się przed nią trudności.

Ważna dla Siódemek jest duchowość, a także konieczność zachowania równowagi miedzy aktywnością i pasywnością oraz dawaniem i braniem.

Pomaga to Siódemce w rozwiązywaniu bieżących problemów i rozstrzyganiu życiowych dylematów.

Siódemka Twoją Drogą Życia

Na Siódemkę jako wibrację składają się liczby: 7/16, 7/25, 7/34, 7/43;

Siódemka z Podliczby 16

Liczba ta w sobie tzw. dług karmiczny, który przejawia się dodatkowymi trudnościami do przerobienia. Wskazuje na to, że w poprzednim wcieleniu za nic mieliśmy dobro innych ludzi.

Jedynka i Szóstka przejawia się tutaj w negatywnych cechach, mogliśmy kogoś zawieść, być może nie wywiązywaliśmy się z obowiązków rodzinnych.

Być może w obecnym życiu dotykają nas takie problemy jak trudności w partnerstwie, kłopoty rodzinne, a nawet niemożność posiadania dzieci. Mogą się też pojawić niepowodzenia w sferze zawodowej i kłopoty zdrowotne.

Jeśli tak jest to należy te błędy w postępowaniu wyeliminować, przerobić je, wówczas los się poprawi.

16, to Radość Tworzenia, Zapał i Entuzjazm, dlatego oprócz negatywów pojawią się też możliwości przepracowania ich w pozytywne wydarzenia i sprawy.

Siódemka z Podliczby 25

Dwójka i Piątka uzupełniają intuicyjność Siódemki. Mogą jednak osłabić poczucie własnej wartości Siódemki dlatego, aby Siódemka pomyślnie ukształtowała swój los trzeba harmonijnej współpracy obu liczb.

Siódemki osiągają ten stan zazwyczaj w drugiej połowie życia. Jest to możliwe po dokonaniu analizy przeszłości, dostrzeżenie pozytywnych stron trudnych przeżyć, wybaczeniu błędów sobie i innym.

Najlepszym czasem na dokonanie takiej analizy są lata, miesiące i godziny Pustki wtedy łatwiej pracować z własnym wnętrzem.

Dla własnego dobra Siódemka nie powinna się starać wszystkiego przewidywać, czasem warto zdać się na niespodziankę od losu.

Siła Siódemki tkwi w jej odrębności,  niezależnym spojrzeniu na sprawy, indywidualności i wychodzeniu poza utarte schematy. Dzięki temu nie ulega błędnym ocenom i schematom.

Siódemka z Podliczby 34

Wskazówką do postępowania przez Siódemkę z tej podliczby  jest dążenie do równowagi pomiędzy siłą patronującego jej Marsa i dalekowzrocznością Jowisza.

Niezwykle ważna jest tu drzemiąca w Siódemce równowaga psychiki męskiej i kobiecej, szczególnie w aspekcie materialnym.

Na Podliczbę 34 składa się Trójka obdarzająca ją licznymi talentami i radością życia oraz  Czwórka dająca stabilizację i poczucie realizmu.

Trójka skłania też do zdobywania umiejętności panowania nad emocjami, ale nie utożsamiania się z nimi. Czwórka pomaga osiągnąć materialną stabilizację.

Uduchowiona Siódemka musi pamiętać o tym, że nie może pozostawać tylko w sferze dobrych chęci, ale działać z całą mocą i odwagą.

Siódemka z Podliczby 43

Ta kolejność ustawienia cyfr w podliczbie 43 wskazuje na konieczność roztropnej, przezornej aktywności. Nie powinna zbytecznie trwonić sił i pamiętać, że zbytnia gorliwość może prowadzić do fanatyzmu.

W każdym działaniu powinna przestrzegać reguł fair play w myśl zasady „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.

Koniecznie powinna dążyć do zachowania równowagi pomiędzy dominacją Jowisza i siłą Marsa. Harmonijna realizacja tej wibracji daje szansę na osiągniecie powodzenia dzięki twórczym pomysłom i wewnętrznemu spokojowi.

 

Źródło: Bożena Aleksandra Dąbrowska – Numerologia Optymistyczna

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter