Strzały Siły i Strzały Słabości w Kwadracie Numerologicznym

Strzały Siły i Strzały Słabości w Kwadracie Numerologicznym. Kwadrat Numerologiczny, o którym pisałam w poprzednim wpisie, dostarcza nam wielu informacji na temat naszej osobowości, cech charakteru, naszych zdolności, predyspozycji, mocnych i słabych stron.  Aby je poznać wystarczy wpisać w kwadrat numerologiczny naszą datę urodzenia i odczytać znaczenie poszczególnych cyfr.

Szczególne znaczenie w kwadracie numerologicznym mają liczby, które układają się w jednej linii, po skosie w pionie lub w poziomie. Cyfry te tworzą szczególne konfiguracje zwane „Strzałami Siły” lub „ Strzałami Słabości”.

Strzały Siły pokazują wyjątkowe uzdolnienia człowieka, natomiast Strzały Słabości pokazują jego ułomności, nad którymi powinien pracować.  Wszystkich strzał jest 16.

Strzały Siły:

 1. Strzała Determinacji – kombinacja 1-5-9 – ten układ cyfr zapewnia osobie, która go posiada niezwykłą siłę przebicia, upartość, wytrwałość w dążeniu do celu. Dlatego cechą, którą należy rozwijać przy tej strzale jest cierpliwość, która pozwoli wytrwać w dążeniach do celu.
 2. Strzała Współczucia (Mistycyzmu) – kombinacja 3-5-7 – osoba, która ma w kwadracie numerologicznym taki układ cyfr jest niezwykle wrażliwa, wyrozumiała i współczująca innym, spokojna i utalentowana muzycznie.
 3. Strzała Intelektu (Dobrej Pamięci) – kombinacja 3-6-9 – obdarza dobrą pamięcią i sprawnością intelektualną. Polot, umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia oraz przywiązanie do wartości rodzinnych, to cechy osób mających taką strzałę w swoim kwadracie numerologicznym.
 4. Strzała Równowagi Emocjonalnej – kombinacja 2-5-8 – obdarza osoby, które ją mają w kwadracie numerologicznym stoickim spokojem, harmonijnymi emocjami, wielką empatią i troską o innych. To osoby, które swoje sprawy doprowadzają do końca.
 5. Strzała Praktyczności – kombinacja 1-4-7 – daje swym podopiecznym niezwykły praktycyzm i umiejętność dbania o własne interesy. Te osoby zawsze sobie radzą w trudnych sytuacjach emocjonalnych, są silne fizycznie i obdarzone licznymi talentami np. do majsterkowania, rękodzieła.
 6. Strzała Planowania – konfiguracja 1-2-3 – daje osobom, które ją posiadają ogromną kreatywność, mają mnóstwo pomysłów, są poukładane i zawsze znajdują rozwiązanie w danej sytuacji. Uczą się tego, co ich interesuje i zaciekle dyskutują na tematy, w których są dobrze obeznani. Jeśl.i w ich dacie urodzenia brak 4 lub 5, mogą mieć trudności z dopracowaniem szczegółów swoich pomysłów, gdyż jest ich po prostu za dużo i nie mogą wszystkiego „ogarnąć’.
 7. Strzała Siły Woli – kombinacja 4-5-6 – występuje bardzo rzadko, ale obdarza swoich podopiecznych bardzo dużą dynamicznością i wytrwałością, ale przynosi także egocentryzm. Na takiej osobie zawsze można polegać, to wspaniały przyjaciel, to ktoś, kto zawsze osiąga zamierzone cele.
 8. Strzała Działania – kombinacja 7-8-9 – obdarza człowieka wieczna potrzebą zajmowania się czymś, działania czy to fizycznego, czy intelektualnego. To osoby obdarzone indywidualizmem, niekonwencjonalne, z ogromną potrzebą aktywności, wolności i niezależności.

Strzały Słabości

Jeśli w kwadracie numerologicznym po wpisaniu daty urodzenia pojawią się 3 puste pola np. 3-5-7, układające się w skośne, pionowe lub poziome linie, w których brak cyfr, mówimy o Strzałach Słabości.

Są to następujące Strzały:

 1. Strzała Niezdecydowania – kombinacja 1-5-9
 2. Strzała Sceptycyzmu – kombinacja 3-5-7
 3. Strzała Słabej Pamięci – kombinacja 3-6-9
 4. Strzała Wrażliwości – kombinacja 2-5-8
 5. Strzała Niepraktyczności – kombinacja 1-4-7
 6. Strzała Niezorganizowania – kombinacja 1-2-3
 7. Strzała Frustracji  – kombinacja  4-5-6
 8. Strzała Wahania – kombinacja 7-8-9

Strzały Siły i Strzały Słabości w Kwadracie Numerologicznym. Zdarza się, że w dacie urodzenia występują cyfry w ilości większej niż jedna, dlatego można im przypisać większe znaczenie.

Dla przykładu:

Dwie 1 – świadczą o racjonalnym podejściu do świata. Osoba, która je posiada potrafi chłodno spojrzeć na siebie i otoczenie.
Trzy 1 – łatwość wysławiania się, wręcz gadulstwo.
Dwie 2 – bardzo sprawny i lotny umysł.
Dwie 7 – osoba o precyzyjnym myśleniu , przejawiająca zainteresowanie  ezoteryką i mistycyzmem.
Dwie 9 – bardzo sprawny umysł.

Jeśli w dacie urodzenia brak:

2 – mamy do czynienia osobą niecierpliwą.
3 – osoba ma trudności z docenieniem własnych sukcesów, jest skryta, brak u niej samoakceptacji.
4 – niezdecydowana, cierpi na brak motywacji do wysiłku.
5 – ma problemy z motywacją siebie, z ustaleniem, dokąd zmierza i dąży w życiu.
6 – osoba nieśmiała i niepewna, ma trudności w wyrażaniu uczuć.
7 – brak dyscypliny, bałaganiarstwo.
8 – problemy finansowe, trudności w doprowadzaniu spraw do końca i częste pozostawianie ich bez wyniku.

Osoby urodzone w latach 1900 – 1999 zawsze mają w swojej dacie urodzenia 1 i 9, dlatego nie może tych cyfr brakować w kwadracie numerologicznym.

Źródło: Internet

 

 

 

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter