Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. Dzisiaj czas na numerologiczne „Szóstki”, ciepłe, rodzinne, służące innym radą i pomocą. Warto poczytać co na ten temat napisał w swojej książce „Numerologia – portret Numerologiczny” numerolog Henryk Rekus. A może uda się wam odszukać część siebie?

„Liczba 6 to PRZYJACIEL LUDZI, NAUCZYCIEL, STRAŻNIK, ADWOKAT DIABŁA, OPOKA (NIEZMIENNY).

Jej słowami kluczami są: miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia.

Jaka jest 6?

Szóstka symbolizuje zdolność samodzielnej budowy harmonii właściwej Trójce na sposób Dwójki poprzez widzenie dopełnień. Jest to liczba partnerstwa, współdziałania mimo różnic, liczba kompromisu i zgody na świat, jaki jest i ludzi, jacy są. Reprezentuje szczerość, niezawodność, uczciwość, wesołe usposobienie, tolerancję i optymizm.
Dobrze przepracowana daje praktyczność, zdolność wyciągania korzyści i nauki z każdej sytuacji, poddanie, rozumienie struktury i praw świata.

Negatywna stwarza wiecznych, bezpłodnych „buntowników bez powodu”, rozpaczliwie szukających w życiu akceptacji i nierozumiejących, dlaczego nie mogą jej znaleźć. Symbolizuje rodzinę, harmonię, miłość i służbę dla innych.
Rządzi nią Wenus, planeta miłości i partnerstwa. Opiekuje się ona ludźmi urodzonymi 6, 15 i 24 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna po zsumowaniu daje Sześć.
Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Liczba Sześć jest uważana za najszczęśliwszą ze wszystkich liczb od 1 do 9. Największymi szczęściarzami są „Szóstki” urodzone dwudziestego czwartego dnia miesiąca.
Ludzie zdominowani przez liczbę Sześć są pełni harmonii, równowagi i stabilnego szczęścia. Cenią sobie życie w rytmie cyklicznego czasu: powrotów i przemian. Mają usposobienie spokojne, cenią wszystko, co trwałe: ognisko domowe, spokój, życie rodzinne, miłość i potomstwo. Są przyjaciółmi życia pod wszystkimi postaciami. Brakuje im tylko wytrwałości i samozaparcia; zdają się na Los szczęścia.

Kiedy 6 dominuje

Jeśli Szóstka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to z pewnością myślisz najpierw o innych, a dopiero potem o sobie. Dążysz do prawdy i sprawiedliwości i nie wahasz się walczyć o nie. Posiadasz umiejętność zrozumienia każdego problemu i znalezienia najlepszego rozwiązania. Jesteś idealistą, otaczającym opieką słabszych od siebie. Będąc bardzo wrażliwym, często sam potrzebujesz psychicznego wsparcia. Masz w sobie wiele ciepła i łagodności, które przyciągają do ciebie ludzi szukających pomocy.

Kochasz ład i harmonię, miłość i piękno. Z przyjemnością otaczasz się dziełami sztuki. Sam jesteś artystyczną duszą, co może ujawnić się poprzez pisarstwo, malarstwo lub grę na instrumencie, jeśli sam nie będziesz tworzył, to będziesz wielbicielem sztuki. Nieład i wulgarność są dla ciebie koszmarem, jesteś urodzonym estetą i erotomanem.
Ważne miejsce odgrywa w twoim życiu rodzina. Kochasz dzieci i jesteś dla nich dobrym, mądrym, wiernym i troskliwym wychowawcą i przyjacielem. Mimo wrodzonej bezinteresowności, potrafisz wiele zdziałać, by swoich najbliższych wyposażyć materialnie.

Jesteś typem „rozjemcy”, przynoszącym harmonię przyjaciołom. Potrafisz cieszyć się pozytywnymi stronami życia i nie wahasz się dzielić z innymi. Budzisz powszechne zaufanie u innych, co zapowiada sukcesy. Twoja uprzejmość i opiekuńczość przyciąga do ciebie przyjaciół.
Wibracja Szóstki skłania cię do osiadłego trybu życia, spokoju, domatorstwa, miłości matczynej, równowagi, szczęścia i przystosowania.

Jaka jesteś?

Jesteś kochającym, lojalnym, zdrowym, wiernym, zrównoważonym, niezawodnym człowiekiem. Masz talent do przyjaźni i życia rodzinnego (siedzenia przy kominku). Uzdolniony i pracowity, nie posiadasz efektownej błyskotliwości. Mimo to sukces twój może być trwały, jesteś życzliwy i gawędziarski i masz tendencję do drobnomieszczaństwa, samozadowolenia, próżności i uporu, jesteś wolny od wewnętrznych konfliktów, gdyż liczba Sześć równa się sumie swoich dzielników, innych niż ona sama (6=1+2 + 3). Jest to liczba parzysta i żeńska. Symbolizuje PROTOKOSMOS (Matkę Wszechświata), człowieka wyniesionego do potęgi.
Masz więc naturę kobiety-matki i gospodyni, pełnej ciepła domatorki, towarzyskiej, dobrej pracownicy, tradycyjnej, godnej szacunku, robiącej wiele hałasu i gadatliwej, ograniczonej drobnomieszczanki. Mimo nienawiści do wszelkiej niezgody, potrafisz być niezmordowanym bojownikiem.”

Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym. „Masz ściśle wytyczone ideały i cele w życiu, dzięki czemu dostrzegasz główne zadania i wyznajesz pozytywne filozofie (miłość do bliźniego). Twoim celem jest pomoc innym. Dążysz do sprawiedliwości i walczysz o nią. Poszukujesz piękna i równowagi. Miłujesz sztukę i muzykę. Na tych dwóch obszarach możesz wyrażać swoją twórczo-aktywną działalność. W innym przypadku pozostaniesz cierpiącym wielbicielem i smakoszem. Najważniejszy dla ciebie jest dom, a potem dalsze otoczenie. Ono ponosi winę za twoje nieszczęścia.

Czego nie lubisz?

Nie znosisz wulgarności, chamstwa i braku gustu. Podstawa materialna jest dla ciebie ważna: stwarza ci poczucie bezpieczeństwa. Swoje zamierzenia realizujesz dobrocią, broniąc się przed ziem. Bezinteresowność, którą jesteś obdarzony, czyni cię doradcą młodzieży i pocieszycielem ludzi starszych, jesteś dość krytyczny, choć starasz się przedstawiać pozytywy dla wytworzenia motywacji, zamiast wytykać błędy.

Wolisz pochwałę niż naganę. Ciągle masz do czynienia z przyjmowaniem odpowiedzialności, mimo że obowiązki odczuwasz, jako ciężar. Ucz się je akceptować. W dążeniu do realizacji celów życiowych znajdujesz szczególny rodzaj szczęścia, którym możesz obdarzać ludzi i przyjaciół. Starasz się pomagać innym i angażować się w to, w co wierzysz, jesteś świetnym nauczycielem, godnym zaufania, dającym się lubić.

Może się wydawać, że narzucasz innym swoją pomoc, że jesteś zbyt optymistyczny i zarozumiały. Staraj się tego nie okazywać i zachowywać właściwe proporcje, a zbierze się wokół ciebie krąg wielbicieli. Dobrze potrafisz reprezentować interesy innych ludzi. Zabiegasz, by twojej uczciwości nie splamiło dążenie do władzy. Jesteś godny zaufania i łatwo dopasowujesz się do różnych sytuacji życiowych. Możesz być świetnym kucharzem lub ogrodnikiem (lubisz prace w ogródku). Chętnie służysz radą. Potrafisz być dobrym aktorem i nie masz problemów z wysławianiem się. Jesteś pod wpływem sił, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjonalnego, tworzących harmonijną całość.”

Szóstka liczbą dominującą w portrecie numerologicznym

„Zawsze pragniesz pomyślności innych, zwłaszcza rodziny. Szczęście rodzinne i tych, którzy cię otaczają, jest dla ciebie celem życia. Dla swych bliskich gotów jesteś zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań, jeśli poczujesz, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, stracisz całą swoją łagodność i stateczność, zmieniając się w osobę zdolną do wszystkiego, siejącą lęk wśród wrogów. Potrafisz być dozgonnym przyjacielem i lubisz podejmować gości. Ciągle troszczysz się o polepszanie warunków życia. Wypełniasz obowiązki rodzinne z radością. Nie tylko kochasz, ale sam potrzebujesz miłości i opieki. Uczucia odgrywają w twoim życiu decydującą rolę.

Czym się przejmujesz?

Cechuje cię wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Masz jednak skłonność do przejmowania się błahostkami, co utrudnia ci życic. Posiadasz zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, jesteś poważny, godny zaufania, skrupulatny, uporządkowany i przesadnie dokładny, co może prowadzić do zbytniego przejmowania się szczegółami i marnowania sił i energii na rzeczy błahe. We wszystkim szukasz harmonii, doskonałości i piękna.
W swojej działalności służebnej, kierując się skrajną ufnością i prostodusznością, możesz być wykorzystywany przez osoby wyrachowane i pozbawione skrupułów.

Nie powinieneś poddawać się jednak lenistwu i pasywności, wybierając życie wygodne i bezkonfliktowe, jesteś ambiwalentny w swym sposobie bycia: raz wykazujesz silny charakter, zdecydowanie i upór, innym razem brak pewności siebie, indolencję i kompleksy, niezrozumiałe dla otoczenia. Masz konserwatywny, ciasny światopogląd, a jednocześnie jesteś romantyczny, sentymentalny i podatny na wzruszenia: wrażliwy, czuły i bezbronny.

Jesteś sybarytą. Lubujesz się w komforcie i potrafisz docenić to, co piękne. Stale upiększasz swoje otoczenie, kupując piękne przedmioty. Potrafisz stworzyć w swoim domu ciepłą i gościnną atmosferę. Potrzebujesz jednak kogoś, o kogo będziesz mógł się troszczyć i dbać. Jesteś urodzonym opiekunem i przewodnikiem. Staraj się nie być nadopiekuńczy, gdyż może to być uciążliwe dla otoczenia. Będąc wesołym i pełnym werwy, jesteś dobrym rozmówcą. Nie zamęczaj jednak ludzi gadulstwem i unikaj plotek.

Pozytywne wibracje kształcą w tobie dobroć, szczerość, delikatność i serdeczność. Emanujesz ciepło, spokój i pewność siebie. Tworzysz atmosferę lądu i piękna.
Grozi ci jednak porażka w najważniejszej dla ciebie dziedzinie: w życiu rodzinnym. Przyczyną będzie nadopiekuńczość wobec najbliższych i przyjaciół, wyrażająca się w chorobliwej zazdrości, podejrzliwości i mieszaniu się w nie swoje sprawy.

Co Ci przeszkadza?

Przeszkadza ci pesymizm, który nie pozwala ci cieszyć się życiem. Jesteś bardzo krytyczny i nietolerancyjny, stawiasz wysokie wymagania. Obawy, wątpliwości, sprzeczne uczucia, marudność, nadąsana mina cierpiętnika, którego nikt nic potrafi zrozumieć, nieprzyjemne humory mogą być dla innych utrapieniem.

Ujemnym aspektem jest też brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, lenistwo i uchylanie się od odpowiedzialności. Wyolbrzymiać możesz trudności i obsesyjnie przejmować się sprawami nieistotnymi i wymyślonymi. Jeśli nie wypracujesz sobie zrównoważonego podejścia do sprzeczności, możesz paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Musisz nauczyć się walczyć ze swą biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i zabiegów.

Ze względu na częste chwile załamań i niepewności, powinieneś pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z niezdecydowaniem i nieśmiałością. Musisz odpowiednio ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych. Wtedy sukcesy przyjdą same. Sprawy domowe nie powinny ci przyćmić spraw zawodowych (służbowych), zwłaszcza, że sukcesy zawodowe zależeć będą w twoim przypadku od osób bliskich, popychających i inspirujących cię do działania.

W czym możesz się spełnić?

Sukces możesz odnieść w różnych profesjach, związanych zwłaszcza ze służbą zdrowia, służbą społeczną, oświatą, literaturą, psychologią, religią, działalnością artystyczną (poezja, proza, malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, śpiew, muzyka, dekoracja wnętrz, moda, kosmetyka). Dobry będziesz w administrowaniu, hotelarstwie i handlu. Jako urzędnik będziesz świetny. Jako szef- zbyt wymagający i drażliwy. Z jednej strony będzie można cię oszukać, z drugiej – zrażać będziesz swych podwładnych nadmierną drobiazgowością i przywiązywaniem wagi do nieistotnych szczegółów. Jeśli nie poświęcisz się dziedzinie odpowiadającej twoim zdolnościom, wykorzystaj wolny czas na pisanie, granie w amatorskim teatrze i uczestniczenie w działalności charytatywnej lub społecznej.

Z reguły jesteś hojny, gdy chodzi o czas, osobę, radę i pomoc, lecz nię w sprawach finansowych i rodzinnych.
Możesz grać rolę władcy i autorytetu. Twoje życie jest jednak ambiwalentne („raz jesteś na wozie, raz pod wozem”). Na przemian idziesz w górę i w dół. Umiesz jednak wyciągać korzyści z tego, co masz. Rozrzutność i marnotrawstwo są ci obce. Nie walczysz o sukcesy. Polegasz na sobie i zadowalasz się tym, co masz.

Miłość traktujesz poważnie. W małżeństwie i rodzinie odnajdziesz stabilizację i równowagę duchową. Będąc w ten sposób zadowolonym, możesz obdarzać innych szczęściem i miłością. Musisz pamiętać jednak, że czułość ograniczająca innym wolność jest odrzucana.
Idealnymi partnerami dla ciebie są „Szóstki” i „Dwójki”, dobrymi „Jedynki” i „Ósemki”.”

Źródło: Henryk Rekus „Numerologia – Portret Numerologiczny” – str.  148-153

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter